wtorek, 16 czerwca 2015

Rekrutacja 2015: Zobacz najlepsze uniwersytety w Polsce!Rozpoczęła się rekrutacja na studia. Każdy maturzysta myślał już pewnie o wyborze kierunku studiów, a także o najlepszych miastach do studiowania.  Jednak wybór jest skomplikowany  ze względu na dużą liczbę uniwersytetów i szkół wyżsych. Poniżej przedstawiamy listę najlepszych uczelni w naszym kraju.


UW, czyli Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski w rankingu przeprowadzanym przez portal perspektywy.pl zajął w 2014 roku pierwsze miejsce. W skład Uniwersytetu Warszawskiego wchodzi 20 wydziałów: Wydział "Artes Liberales", Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Neofilologii, Wydział Orientalistyczny, Wydział Pedagogiczny,Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Psychologii; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Zarządzania. Do najbardziej obleganych kierunków należą: międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, sinologia, japonistyka, ekonomia, filologia angielska, dziennikarstwo i psychologia.

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński w 2014 roku zajął drugie miejsce w rankingu perspektyw, jednak obie uczelnie (UJ i UW) co rok znajdują się na przemian na pierwszym lub drugim miejscu.
Wydziały należące do UJ to: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Chemii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filozoficzny, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Skład Collegium Medicum to: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet oferuje 84 kierunki oraz 159 specjalności.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kształcenie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbywa się na piętnastu wydziałach. Uczelnia obejmuje swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, ścisłe, społeczne, przyrodnicze i te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Strategia Rozwoju UAM zakłada, że w przypadku studiów pierwszego stopnia uniwersytet dążyć będzie do jak największego otwarcia na wszystkich, którzy chcą studiować, jednak w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie podnosić wymagania stawiane kandydatom na studia.

Uniwersytet Wrocławski

Uczelnia kształci studentów na czterdziestu sześciu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i wieczorowych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną, na której przeważają kierunki humanistyczne. W ramach UWr działa 10 wydziałów i jednostki ogólnouczelniane. Aktualnie zatrudnionych jest ok. 1950 pracowników naukowo-dydaktycznych. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 261 profesorów, 361 doktorów habilitowanych i 1017 doktorów. Uniwersytet współpracuje także z emerytowanymi wykładowcami, których autorytet wspiera i proces dydaktyczny, i wymianę międzynarodową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz