czwartek, 29 maja 2014

Zdrowe relacje na linii trener-zawodnik są niezbędne do osiągnięcia dobrych wyników w sporcie. Od trenerów coraz częściej wymaga się kompetencji psychologa oraz umiejętności właściwego motywowania. Budowanie pozytywnej relacji z zawodnikiem, radzenie sobie ze stresem oraz inne aspekty pracy ze sportowcami zostaną przedstawione podczas 3-dniowych Dni Psychologii Sportu organizowanych przez studentów wrocławskiego wydziału SWPS. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2014 roku.

Podczas wykładów i warsztatów prowadzonych uczelnie Wrocław przez psychologów sportu, będzie można dowiedzieć się m. in. jakie są najważniejsze elementy pracy trenera-psychologa, jaką rolę pełnią w procesie szkolenia rodzice i jak zwiększać motywację. Prelekcje poprowadzą m.in. dr Ewa Moroch, która opowie o kobiecości w sporcie, dr Aleksandra Chybicka-Myszka, która przedstawi rolę psychologa w strukturze organizacji sportowej i jego form adaptacji oraz Ireneusz Trupkiewicz i Bartłomiej Latasiewicz, którzy pokażą jak korzystać z dobrodziejstw snu.
Jakość relacji trener-zawodnik jest jednym z najważniejszych elementów treningu i jej wpływ na wyniki sportowców jest niezaprzeczalny.
Dni Psychologii Sportu są jedyną darmową konferencją z zakresu psychologii sportu w Polsce. Adresatami wykładów są nie tylko instruktorzy oraz zawodnicy, ale również uczelnie Wrocław studenci psychologii, wychowania fizycznego i wszyscy zainteresowani sportem.

środa, 28 maja 2014

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we WrocławiuMiędzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje już trzynaście lat. W 2001 roku uczelnia powstała we współpracy z francuską grupą szkół ESIDEC w Metz, od której czerpała potencjał dydaktyczny i naukowy opierający się na najlepszych światowych wzorcach.
Priorytetem Uczelnie Wrocław zawsze był i jest wysoki poziom oraz jakość nauczania spełniające standardy europejskie. Swoją pozycję i sukcesy MWSLiT zawdzięcza rzetelne przygotowanym innowacyjnym programom kształcenia oraz kadrze dydaktycznej, którą stanowią naukowcy i praktycy – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.
Jeżeli zastanawiasz się, jakie studia wybrać – wybierz uczelnię stawiającą na zawody przyszłości. 95% absolwentów MWSLiT we Wrocławiu po ukończeniu studiów znajduje pracę na specjalistycznych stanowiskach zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych przedsiębiorstwach.
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce co potwierdza Ranking Perspektyw 2013. Jednocześnie jest to jedyna niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku kształcąca również na kierunku BUDOWNICTWO. Oferta edukacyjna MWSLiT to: studia I stopnia (inżynier oraz licencjat), studia II stopnia i studia podyplomowe. Obecnie istnieje możliwość studiowania na jednym z czterech kierunków.
Kierunki kształcenia w MWSLiT - czytaj więcej: www.mwsl.eu

LOGISTYKA
Logistyk – zawodem przyszłości! Według ankiety Newsweeka przeprowadzonej wśród polskich pracodawców, na pierwszym miejscu zawodów, na które będzie w przyszłości największe zapotrzebowanie, znalazł się INŻYNIER LOGISTYK.

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów):
Studia licencjackie są studiami zawodowymi, ekonomicznymi kierowanymi głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat nauki zdobyć poszukiwaną na rynku pracy profesję i praktyczne umiejętności.

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Specjalności do wyboru:
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Logistyka handlu i dystrybucji

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) Według najnowszych prognoz na świecie odnotowuje się deficyt inżynierów w kluczowych dla gospodarki gałęziach. Studia inżynierskie na naszej uczelnie Wrocław to najlepsza inwestycja w przyszłość.
Specjalności do wyboru:
 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych
Studia II stopnia magisterskie – 3 semestry
Formułując koncepcję kształcenia na studia II stopnia, twórcy programów szczególną uwagę skupili na biznesowych aspektach działalności logistycznej i doskonaleniu umiejętności menedżerskich przyszłych absolwentów. Z tego też względu w programach nauczania dominują przedmioty powiązane z naukami o zarządzaniu oraz dotyczące tzw. logistyki menedżerskiej. W przypadku studiów II stopnia wprowadzono podejście biznesowe do logistyki, co znalazło uznanie w postaci akredytacji programu przez CILT(UK) (The Chartered Institute of Logistics and Transport).
Program studiów II stopnia dostosowany jest także do potrzeb absolwentów innych kierunków studiów niż logistyka.
Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalności do wyboru:
 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcucha dostaw
 • Menedżer transportu

TRANSPORT - NOWY KIERUNEK - NOWE MOŻLIWOŚCI!
Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)
Studia zawodowe, ekonomiczne. Kierowane są głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat nauki zdobyć poszukiwaną na rynku pracy profesję i praktyczne umiejętności. Zdobądź uprawnienia! Bądź szefem! Kieruj mądrze!

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalności do wyboru:
 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego

BUDOWNICTWO
Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)

Studia techniczne, kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia inżynierskie na naszej uczelni to najlepsza inwestycja.

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalności do wyboru:
 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)


Studia inżynierskie na tym kierunku gwarantują przygotowanie do prowadzenia polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, prognozowania i projektowania nowoczesnych systemów komunikacyjnych.

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalności do wyboru:
 • Planowanie przestrzenne
 • Planowanie infrastruktury transportowej

O UCZELNI

JAKOŚĆ I REPUTACJA

 • Uczelnia posiadająca akredytację CILT (UK) (The Chartered Institute of Logistics and Transport) – najważniejszej instytucji w Europie w dziedzinie logistyki i transportu;
 • Według raportu międzynarodowej organizacji OECD nasza Uczelnia kształci specjalistów;
 • Najlepsza w Polsce specjalistyczna Uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2013;
 • Pierwsza niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem jakości ISO 9001:2008;
 • Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Rządu Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata;
 • Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID oraz nowoczesne laboratorium budowlane wyposażone w sprzęt i aparaturę pomiarową służącą do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym.
 • Jedyny na Dolnym Śląsku laureat certyfikatu „Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2013”
 • Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 r.;
 • Uczelnia posiada certyfikat Uczelnia Liderów; w 2013 MWSLiT jako jedyna Uczelnia na Dolnym Śląsku otrzymała najwyższą liczbę punktów rankingowych otrzymując również nagrodę specjalną PRIMUS;
 • Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej;
 • Uczelnia posiadająca wpis do wykazu ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym;
 • Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – dzięki stałym kontaktom z praktykami i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami z branży TSL.

MIĘDZYNARODOWOŚĆ
 • Ścisła 13-letnia współpraca z partnerami francuskimi;
 • Absolwenci uzyskują prestiżowy certyfikat CILT;
 • Dwa dyplomy: polski i francuski dla absolwentów uczelni;
 • Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus (uczelnie partnerskie z całego świata);
 • Przynależność do Sieci Kartageńskiej – 70 uczelni z całego świata kształcących inżynierów;
 • MWSLiT jest organizatorem 6. Kongresu Członków Kartageńskiej Sieci Inżynierów;
 • Studia również w języku angielskim;
 • Od 2002 r. międzynarodowy system oceniania ECTS;
 • Współpraca z Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu – największą europejską instytucją badawczą;
 • Organizacja międzynarodowych konferencji i wykładów czołowych specjalistów z zakresu TSL z całego świata.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Uczelnia prowadząca wiele badań naukowych i projektów europejskich;
 • Wydanych ponad 60 własnych podręczników specjalistycznych;
 • Prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Logistiqua;
 • Uczelnia wydająca czasopismo naukowe z przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczbą punktów 6;
 • Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TSL – transportu, spedycji i logistyki.

BIURO KARIER
 • Rozległe kontakty o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym z firmami z branży TSL;
 • Organizacja cyklicznych „Spotkań z Pracodawcami” oraz wyjazdów studyjnych do firm;
 • Koordynacja i organizacja płatnych staży i praktyk dla studentów oraz pomoc studentom w aplikowaniu o pracę.

wtorek, 27 maja 2014

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i DziennikarstwaWyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa powstała w 1996 roku.
Obecnie jako jedyna uczelnie Poznań w Wielkopolsce kształci studentów aż na siedmiu kierunkach studiów.

Aktualna lista kierunków:
 • Zarządzanie kreatywne - nowość
 • Mediaworking - nowość
 • Bezpieczeństwo w biznesie
 • Doradztwo i coaching
 • Grafika
 • Informatyka
 • Pedagogika

Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. WSNHiD wspólnie z Wydziałem Zamiejscowym SWPS w Poznaniu oferuje aż 21 kierunków studiów podyplomowych dostosowanych do zapotrzebowania panującego na rynku pracy na konkretnych specjalistów. WSNHiD prowadzi studia podyplomowe na następujących kierunkach:
 • Akademia trenera
 • Asystent rodziny
 • Fotografia
 • Grafika projektowa
 • Instruktor teatralny
 • Komunikacja wizualna
 • Manager wieku 50+ (zarządzanie potencjałem 50+)
 • Negocjacje i mediacje
 • Pośrednictwo pracy
 • Projektowanie gier komputerowych
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi HR maneger
Wspólnie z SWPS oferujemy takie kierunki studiów podyplomowych jak: Akademia Lidera, Coaching, Psychologia społeczna w praktyce, Psychologia transportu, Psychologia w biznesie. WSNHiD prowadzi również innowacyjne studia menedżerskie z Design Managementu oraz wspólnie z ODN Uniterra specjalne studia podyplomowe dla nauczycieli. We współpracy z Instytutem Zachodnim kształci także na studiach III stopnia, umożliwiając uzyskanie tytułu doktora z historii.
Na Uczelnie Poznań działa także Akademia Trzeciego Wieku. W jej ramach wszystkim aktywnym osobom, które ukończyły 40 lat proponujemy wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań oraz lektoraty z języków obcych.
Z kolei dzieci w wieku od 6 do 12 lat mogą skorzystać z oferty ciekawych wykładów i warsztatów, oferowanych w ramach Uniwersytetu dla dzieci.

poniedziałek, 26 maja 2014

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 1945 r., jest największą uczelnią Polski Północnej zarówno pod względem potencjału naukowego, jak i liczby oferowanych kierunków, form kształcenia oraz liczby studentów i absolwentów. Dzięki włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, co nastąpiło 24 listopada 2004 r., Uniwersytet stał się wieloprofilową uczelnią o jeszcze silniejszym potencjale badawczym i szerokiej ofercie dydaktycznej. W przeprowadzanych w ostatnich latach rankingach UMK znalazł się w pierwszej piątce polskich uniwersytetów. Potwierdza to wysoki poziom oferty badawczej i dydaktycznej.

UMK tworzy 17 wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Filologiczny, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Humanistyczny, Matematyki i Informatyki, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Historycznych, Nauk o Ziemi, Nauk Pedagogicznych, Politologii i Studiów Międzynarodowych, Prawa i Administracji, Sztuk Pięknych, Teologiczny i trzy wydziały Collegium Medicum w Bydgoszczy: Lekarski, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu. Dwanaście wydziałów posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a jedenaście - doktora habilitowanego.

Oprócz wydziałów, w działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej UMK uczestniczą jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, centra ogólnouniwersyteckie i zespoły interdyscyplinarne. O właściwe funkcjonowanie struktury informatycznej Uniwersytetu dba Uczelniane Centrum Informatyczne.
Na UMK pracuje 4400 osób, w tym 2228 pracowników naukowo-dydaktycznych. W tej grupie zatrudnionych jest ponad 500 samodzielnych pracowników naukowych - profesorów i doktorów habilitowanych, 1122 doktorów oraz 476 magistrów i lekarzy.

Z bogatej oferty UMK korzysta obecnie około 31 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 79 kierunkach studiów, ponad 100 specjalnościach, i ponad 60 kierunkach studiów podyplomowych. W ostatnim roku UMK przyjął na studia prawie 12 tysięcy osób, a liczba absolwentów od momentu powstania Uniwersytetu przekroczyła 100 tysięcy. Studenci mają do wyboru m. in. unikalne w skali kraju studia artystyczne, konserwatorskie, medyczne, inżynierskie oraz międzywydziałowe interdyscyplinarne studia humanistyczne.
Kolejne kierunki studiów uzyskują pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a astronomia, matematyka, politologia i zarządzanie otrzymały bardzo rzadką ocenę wyróżniającą. Wdrożenie na szerszą skalę punktowego systemu zaliczania zajęć zgodnie z zasadami ECTS (European Credit Transfer System, czyli Europejski System Transferu Punktów) umożliwia studentom realizowanie bardziej zindywidualizowanych programów kształcenia, a także kontynuowanie nauki w innych uczelniach polskich i zagranicznych. Studenci UMK mają możliwość odbywania jedno- lub dwusemestralnych studiów zagranicznych w ramach europejskiego programu ERASMUS. Dzięki współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z Uniwersytetem Dominikańskim w Chicago (USA) w Toruniu prowadzone są studia Master of Business Administration (MBA).

Co roku odbywa się na UMK ok. 60 konferencji, sympozjów i sesji naukowych z udziałem kilku tysięcy uczonych z kraju i z zagranicy. Pracownicy Uczelnie Toruń realizują rocznie ponad 200 grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naukowcy utrzymują kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami naukowymi w świecie, uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, m.in. w kolejnych Programach Ramowych Unii Europejskiej. Uczeni wyjeżdżają na staże naukowe, wykłady, konferencje i badania do wielu krajów świata; corocznie odbywa się około 2000 takich podróży. Jednocześnie co roku uczelnia gości ponad 500 naukowców zagranicznych z różnych krajów i kontynentów. Wielu pracowników UMK należy do prestiżowych, międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń kulturalnych. Rektor UMK reprezentuje Uczelnie Toruń w Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów (EUA).

Jako pierwsza uczelnia w kraju UMK uruchomił strefę bezprzewodowego dostępu do Internetu, obejmującego prawie całe miasteczko akademickie. Do dyspozycji studentów w Toruniu jest wiele doskonale wyposażonych sal wykładowych i seminaryjnych, nowoczesne laboratoria oraz 11 domów akademickich na 3200 miejsc (z telefonem i łączem internetowym w pokojach). Dwa akademiki posiada Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Uniwersytet posiada nowoczesną bazę badawczą. Prace prowadzone są w obiektach własnych oraz w innych ośrodkach w kraju, a także za granicą, np. na Spitsbergenie. W latach 90. do prac uniwersyteckich astronomów został włączony 32-metrowy radioteleskop w podtoruńskich Piwnicach, trzeci pod względem wielkości w Europie. Najnowszym potwierdzeniem wysokiej rangi naukowej Uczelni jest utworzenie w jej ramach Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), umożliwiającego polskim fizykom prowadzenie badań na światowym poziomie.


Uczelniane budynki usytuowane są w centralnej części miasta i w miasteczku akademickim na toruńskich Bielanach. Po włączeniu do UMK bydgoskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w skład infrastruktury Uniwersytetu weszły wszystkie jej budynki. Częścią Uczelni są m.in. dwa bydgoskie szpitale: 
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza oraz Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela. Wciąż następuje dynamiczny rozwój infrastruktury Uczelni - w ostatnich latach powstał nowy budynek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, siedziba Wydziału Farmaceutycznego, a także nowa część Wydziału Matematyki i Informatyki. Rozbudowane zostało również miasteczko uniwersyteckie na Bielanach - w 2011 r. powstało tu Collegium Humanisticum.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach Uczelni była wizyta papieża Jana Pawła II, który 7 czerwca 1999 r. spotkał się w Auli UMK z rektorami wszystkich polskich szkół wyższych oraz innymi reprezentantami świata nauki polskiej. Po pięciu latach od tego wydarzenia Senat UMK przyznał Papieżowi tytuł doktora honoris causa UMK. Uroczystość nadania tytułu miała miejsce 23 listopada 2004 r. w Watykani

Wiele uczelnianych jednostek prowadzi działalność edukacyjną na rzecz mieszkańców miasta i regionu. Regionalne Studium Edukacji Informatycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki oferuje możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), a w ramach Regionalnej Akademii CISCO - możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów uprawniających do projektowania i utrzymywania sieci komputerowych. O znaczeniu nauki i edukacji dla całego regionu świadczy m.in. niezwykłe zainteresowanie mieszkańców imprezami odbywającymi się w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz bydgoskich "Medicaliów". Wybitnie uzdolniona młodzież z całej Polski może kształcić się w prowadzonym przez Uczelnię w Toruniu publicznym Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika "Gimnazjum i Liceum Akademickie".
W murach Uniwersytetu odbywają się kilkutygodniowe lub całoroczne kursy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców studiujących lub pracujących na UMK oraz osób zainteresowanych nauką języka polskiego.


piątek, 23 maja 2014

Uniwersytet Wrocławski


Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Przywilej fundacyjny wrocławskiej uczelni wyższej zwanej wówczas Akademią Leopoldina został podpisany przez cesarza austriackiego Leopolda I 1 października 1702 roku. Dwuwydziałowa wówczas akademia, z fakultetami teologii katolickiej i filozofii, zainaugurowała swoją działalność 15 listopada 1702 roku. Obecnie w nazwie Uniwersytetu Wrocławskiego nie ma cesarskiego imienia, ale za to nosi je uniwersytecka aula – arcydzieło świeckiego baroku, gdzie odbywają się najważniejsze dla środowiska akademickiego uroczystości.

Uniwersytet Wrocławski zaprasza także do Biblioteki Uniwersyteckiej. Utworzona w 1945 roku posiada dziś 2,5 miliona pozycji, wśród których znajduje się ponad półmilionowy unikatowy księgozbiór specjalny, a także największy w Polsce zbiór starodruków i rękopisów średniowiecznych. Zbiór ten liczy 310 000 jednostek i z tego tytułu zajmuje znaczące miejsce w Europie, po Florencji i Neapolu. Ponieważ zbiór starodruków zgromadzony w Bibliotece Uniwersyteckiej jest zbyt cenny i rzadki, by każdy mógł mieć do nich dostęp, Uniwersytet Wrocławski prowadzi także Bibliotekę cyfrową. Dzięki najnowocześniejszej technologii digitalizacji każdy może mieć dostęp do starodruków i dzieł współczesnych poprzez internet w dowolnym miejscu i czasie.

Uniwersytet Wrocławski jest prestiżowym ośrodkiem badawczym. W murach uczelnie Wrocław powstaje rocznie kilka tysięcy publikacji naukowych, które są wynikiem pracy wysoko wykwalifikowanych naukowców zaangażowanych w 379 projektów badawczych. Rezultatem badań są nowoczesne wynalazki i patenty. Pracownicy uczelni publikują w renomowanych czasopismach naukowych, uczestniczą w ważnych dla nauki badaniach, a wielu z nich otrzymuje stypendia krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji.

Uniwersytet Wrocławski to najbardziej prestiżowa uczelnia na Dolnym Śląsku, a jej renoma sięga poza granice kraju. Studia podejmują tu obcokrajowcy, których Uniwersytet Wrocławski może gościć w ramach umów zawartych z ponad 350 uczelniami zagranicznymi w programie LLP-Erasmus. W ramach Erasmusa studenci UWr mogą przez jeden semestr lub rok studiować m.in. na Sorbonie, na Uniwersytecie w Oslo, czy na Uniwersytecie w Liverpoolu. Mogą ubiegać się także o wyjazd na studia do jednej z partnerskich uczelnie Wrocław zagranicznych w ramach umów bilateralnych m.in. do Rosji, Czech, Niemiec, Kazachstanu oraz na Ukrainę. Dzięki programowi MOST istnieje możliwość podjęcia studiów na innej uczelni w kraju. W ramach programów stypendialnych studenci UWr mają możliwość wyjazdu do USA – uczelnia w grudniu 2005 roku przystąpiła do ogólnoświatowej sieci wymiany studenckiej ISEP.

Uniwersytet Wrocławski dziś to nowoczesna uczelnia wyższa, która na 10 wydziałach kształci blisko 30 tysięcy studentów i doktorantów oraz 2 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród 2 tysięcy nauczycieli akademickich kluczową rolę odgrywa grupa około 400 profesorów, w tym także z zagranicznych ośrodków akademickich. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów. Uniwersytet Wrocławski prowadzi nabór na ok. 80 kierunków i specjalności w ramach studiów licencjackich i magisterskich, a także na ponad 20 rodzajów studiów doktoranckich i prawie 120 studiów podyplomowych. Z myślą o potrzebach maturzystów w obliczu wymogów współczesnego rynku pracy Uniwersytet Wrocławski w roku akademickim 2013/2014 uruchomił nowe kierunki i specjalności.

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, a także Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.

czwartek, 22 maja 2014

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza KwiatkowskiegoWyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, w ciągu wielu lat swojej działalności zyskała miano solidnej marki, rozpoznawalnej na rynku edukacyjnym i wysoko cenionej na rynku pracy.
Mieścimy się w Gdyni, bo jesteśmy tacy jak Gdynia – nowocześni i młodzi duchem. Podobnie jak nasz patron, wolimy wyznaczać standardy zamiast im dorównywać.
W odpowiedzi na zmieniające się na rynku trendy, regularnie wprowadzamy do naszej oferty nowości. Na taki dynamizm może pozwolić sobie tylko uczelnia prywatna, bo my cenimy sobie niezależność. Nasz wysiłek został doceniony w rankingu tygodnika Wprost, który WSAiB wymienia jako najlepszą niepubliczną uczelnie Gdynia na Pomorzu i czwartą w kraju.
W naszej ofercie znajdują się studia dzienne i zaoczne. Obecnie do wyboru jest ponad 30 specjalności na 7 kierunkach. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu posiada uprawnienia do nadawania tytułu licencjata oraz magistra. Poza tradycyjną ofertą, proponujemy również studia podyplomowe oraz kursy na aplikacje prawnicze, a także studia z wykładowym językiem angielskim.
WSAiB położone jest w centrum Gdyni, przy głównym węźle komunikacyjnym. Siedziba Uczelnie Gdynia znajduje się zaledwie 2 minuty od przystanku kolejki podmiejskiej SKM Wzgórze Św. Maksymiliana i 4 minuty od głównych arterii - ulicy Władysława IV i Świętojańskiej. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym gmachu. Do dyspozycji studentów i wykładowców są nowoczesne aule wykładowe, laboratoria komputerowe, bezprzewodowy dostęp do internetu, biblioteka, restauracja oraz darmowy parking bezpośrednio przy budynku Uczelni.

środa, 21 maja 2014

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku powstała w 1996 r. na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru uczelnie Białystok niepaństwowych pod liczbą porządkową 77. Jej misją jest przekazanie Studentom najnowszej wiedzy z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej w kraju i na Świecie oraz rozwinięcie w nich umiejętności sprawnego posługiwania się językami obcymi. WSE dba także o to, by przedsiębiorczy Studenci mogli aktywnie działać w Samorządzie Studenckim, kołach naukowych oraz Akademickim Związku Sportowym. W trosce o potrzeby Studentów i Absolwentów, którzy są rodzicami, 1 marca 2010 r. Uczelnia uruchomiła Elastyczne Przedszkole „Orzełek”, z opieki którego dzieci mogą korzystać przez 7 dni w tygodniu.
WSE jest nowoczesną jednostką edukacyjną, badawczą i doradczą, działającą zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na potrzeby swojego otoczenia.
Priorytetem naszej Uczelni jest kształcenie liderów biznesu:

L - lojalność wobec firmy

I- innowacyjność w działaniu

D- dokładność w realizacji zadań

E - elastyczność w podejmowaniu decyzji

R - rzetelność w wykonywaniu obowiązków

Misja Uczelni realizowana jest poprzez:
 • kształcenie kadr i prowadzenie badań w zakresie ekonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • działanie pracowników w poczuciu wspólnoty na rzecz wysokiej pozycji konkurencyjnej Uczelnie Białystok,
 • przestrzeganie wartości akademickich,
 • profesjonalizm w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowanie kreatywnej osobowości studenta zdolnego uzyskać przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.
WSE realizuje następujące cele strategiczne:
 • osiągnięcie wysokich standardów w nauce i dydaktyce,
 • stała troska władz Uczelni o zapewnienie odpowiedniej jakości procesu nauczania poprzez system ankietyzacji studentów i monitoring losów absolwentów,
 • zapewnienie absolwentom Uczelni możliwości ustawicznego kształcenia przez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 • rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym,
 • podniesienie sprawności organizacyjnej Uczelni.
Uczelnia od lat skutecznie aplikuje o fundusze unijne i regionalne. Obecnie realizowane są 3 projekty :
 • "Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy"
 • "Innowacje 50+ program testowania i wdrażania nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia"
 • "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku."

wtorek, 20 maja 2014

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski
WSEI jest Uczelnią niekomercyjną, jej działalność opiera się na celach statutowych Fundacji „OIC Poland”. Szkoła działa prężnie, jest przyjazna i otwarta dla wszystkich, co czyni ją unikalną i jedyną taką Uczelnią w skali kraju.
W WSEI powstaje nowa wiedza, nowa jakość i innowacje stanowiące produkt o określonej wartości w gospodarce opartej na wiedzy. Uczelnia wypracowała wiodącą pozycję wśród uczelnie Lublin niepublicznych w południowo-wschodniej Polsce. WSEI jest najlepszą uczelnią niepubliczną zarówno pod względem pozycji w rankingach edukacyjnych, zainteresowania kandydatów, a także znaczenia dla regionu podjętych przez Uczelnię inicjatyw. W zestawieniu najpopularniejszych uczelni w Polsce w opublikowanej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Informacji o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW” WSEI jest na 8. miejscu wśród uczelni niepublicznych pod względem naboru na studia niestacjonarne.
O poziom merytoryczny procesu edukacyjnego dba starannie dobrana, posiadająca właściwe tytuły naukowe i odpowiednie doświadczenie dydaktyczne kadra dydaktyczna, którą tworzy ponad 400 doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych. WSEI nowoczesne metody kształcenia – praktyczność wiedzy i wytwarzanie umiejętności i postaw pożądanych przez pracodawców. Atutem uczelni jest silne powiązanie dydaktyki z praktyką gospodarczą. Programy kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców oraz preferencjom kandydatów na studia, a Uczelnia generuje rozwiązania, które trafiają do biznesu. To nowatorskie podejście do funkcjonowania WSEI przynosi wymierne korzyści naszym studentom i absolwentom.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizuje programy nauczania o profilu praktycznym. Programy nauczania układane są razem z wybitnymi praktykami. Ci sami praktycy prowadzą warsztaty stanowiące integralną część poszczególnych modułów nauczania. Moduły realizowane są za pomocą aktywnych form nauczania, które są szczególnie ważne w procesie budowania umiejętności. Istotną metodą nauczania jest e-learning, czyli zdalne nauczanie z użyciem Internetu.
Uczelnia podpisała szereg umów z partnerami strategicznymi, czyli instytucjami i przedsiębiorstwami, w których realizowane są praktyki zawodowe i z których rekrutowani są wykładowcy praktycy. Tryb nauczania we WSEI ma na celu przygotowanie absolwenta do bezkolizyjnego wejścia na współczesny rynek pracy. Misją naszej Uczelnie Lublin, jest jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą.

Co nas wyróżnia?
 • Najlepsza Uczelnia niepubliczna w regionie wg rankingów edukacyjnych
 • Atrakcyjna oferta kształcenia
 • Programy kształcenia rozwijające praktyczne umiejętności studenta opracowane we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami
 • Płatne praktyki i staże – krajowe i zagranicznev
 • Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
 • Nowoczesna baza dydaktyczna (12 000 m2)
Dlaczego warto studiować w WSEI
 • Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI, stypendium Kanclerza WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi pozwalają w pełni pokryć koszt studiów
 • Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
 • Płatne praktyki wakacyjne i staże absolwenckie (uzyskane wynagrodzenie wystarczy na pokrycie kosztów studiów)
 • Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
 • Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
 • Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
 • Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
 • Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
 • Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
 • Własny akademik oraz możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich

poniedziałek, 19 maja 2014

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w WarszawieWyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnie Warszawa wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, kształcącą już ponad 1000 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich.
Misją Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.
Chcemy tworzyć uczelnie Warszawa, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:
 • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.
Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

środa, 14 maja 2014

Sopockiej Szkoły Wyższej w SopocieMisją Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną jak i specjalistyczną, a także umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju i za granicą.
W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:
 • profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
 • tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelnie Sopot oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
 • partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
 • promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.
Strategia uczelni przewiduje sprawną i efektywną jej organizację, która powinna doprowadzić do uzyskania zakładanych przez uczelnię mierzalnych efektów jej działania:
 1. wzrostu liczby dobrze wykształconych absolwentów, gotowych do podjęcia pracy lub rozwinięcia własnej działalności gospodarczej w każdym miejscu na świecie,
 2. wzrostu liczby prowadzonych badań naukowych na bazie różnorodnych modeli finansowania np. granty badawcze,
 3. partnerstwo publiczno-prywatne, środki Unii Europejskiej,
 4. rozszerzenia współpracy międzynarodowej,
 5. rozszerzenia współpracy z praktyką gospodarczą,
 6. zapewnienie możliwości kontynuacji nauki absolwentom uczelnie Sopot na drugim stopniu kształcenia,
 7. zapewnienie absolwentom uczelni możliwości permanentnego kształcenia poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 8. poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim,
 9. poprawa infrastruktury dydaktycznej poprzez utworzenie pracowni specjalistycznych oraz dodatkowych powierzchni dydaktycznych,
 10. rozbudowanie platformy e-learningowej dla potrzeb studiów, kursów i szkoleń.
Na chwilę obecną SSW jest uczelnią posiadającą trzy wydziały:
 • Ekonomiczno-Społeczny (z trzema kierunkami studiów: Finanse I Rachunkowość, Ekonomia, Europeistyka),
 • Architektury (z czterema kierunkami studiów: Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Architektura I Urbanistyka, Ochrona Dóbr Kultury,
 • Zamiejscowy w Chojnicach (z dwoma kierunkami studiów: Ekonomia, Europeistyka).
W SSW studiuje około 2000 studentów, zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) prowadzi około 130 pracowników (w tym 30 profesorów, 40 doktorów, 60 magistrów). Uczelnię ukończyło ponad 2000 osób.