poniedziałek, 22 grudnia 2014

Uniwersytet WileńskiUniwersytet Wileński został powołany do życia w 1579 roku. Od początku pełnił ważną rolę w życiu kulturalnym zarówno Litwy, jak i sąsiednich krajów. Obecnie, na Uniwersytet Wileński składa się 12 wydziałów, 8 instytutów, 10 centrów badawczych, najstarsza biblioteka na Litwie, 3 szpitale Uniwersyteckie, astronomiczne obserwatorium, ogród botaniczny, centrum rozwoju technologii informatycznych oraz kościół św. Jana.

Uniwersytet Wileński to wszechstronne miejsce, oferujące duży wybór programów nauczania, począwszy od medycyny, fizyki, chemii, biochemii, poprzez biologię molekularną, geologię, matematykę, informatykę, psychologię, ekonomię, a skończywszy na prawie oraz zarządzaniu i innych naukach społecznych, czy humanistycznych. Studia Wilno są trzystopniowe- Licencjat, Magister oraz Doktor. Dla najlepszych studentów międzynarodowych, przygotowaliśmy stypendia.

Studenci mogą uczestniczyć w programie Erasmus, współpracujemy albowiem z ponad 250 Uniwersytetami Europejskimi. Oferujemy także inne programy, które powstały w wyniku współpracy partnerskiej wielu Uczelni.

Stworzenie środowiska międzynarodowego to jeden z głównych celów uniwersytetu Wileńskiego. Już teraz możemy się poszczycić członkostwem w EUA- Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersyteckim, IUA- Międzynarodowej Organizacji Uniwersytetów, Utrecht, UNICA oraz 13 sieciach uniwersyteckich stworzonych na potrzeby programu Erasmus, czy ponad 100 umowami, opiewającymi na wiele krajów, w tym Chiny, Japonię, Singapur.

Wielu nauczycieli akademickich jest aktywnymi członkami organizacji międzynarodowych, czy stowarzyszeń.

Programy studia Wilno


Uniwersytet Wileński oferuje Program Studiów Magisterskich w języku angielskim:
 •     Ekonomia i Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
 •     Studia Europejskie
 •     Studia nad Wojną i Pokojem
 •     Prawo Międzynarodowe oraz Unii Europejskiej (LLM)
 •     Studia nad językiem Angielskim (Literatura, Kultura, Język)
 •     Analiza i planowanie w Ekonomii
 •     Zarządzanie Turystyką Międzynarodową
 •     Kurs Erasmus Mundus, Magister z dziedziny Systemów Zdrowotnych
Uniwersytet Wileński oferuje ponad 400 kursów w językach obcych.

piątek, 19 grudnia 2014

ALMAMER Szkoła Wyższa


Dlaczego Alamer?

ALMAMER to uczelnia, która łączy w sobie tradycję, nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do studentów. Mury ALMAMER opuściło już 30 tysięcy absolwentów. Nasze sukcesy doceniają także inni – świadczy o tym stała obecność w czołówce najważniejszych rankingów edukacyjnych. Nagrody i wyróżnienia ALMAMER

Jakość kształcenia

 • Programy nauczania tworzymy przy współpracy z partnerskimi instytucjami i przedsiębiorstwami, takimi jak GUS, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej. Dzięki temu są one dostosowane do potrzeb rynkowych i spełniają najwyższe standardy.
 • Nasi wykładowcy to naukowcy z wieloletnim doświadczeniem, ale też praktycy odnoszący sukcesy na polu zawodowym.
 • Dzięki szerokiej ofercie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, uczelnie Warszawa gwarantuje możliwość zdobycia dodatkowego wykształcenia i uzupełnienia posiadanej wiedzy.
 • Kładziemy nacisk na naukę języków obcych. Na terenie Uczelni działają dwie jednostki nauczające języków obcych oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

19 lat tradycji – od WSE do ALMAMER Szkoły Wyższej

19 lat istnienia na rynku edukacyjnym to bogaty dorobek naukowy, rozwój uczelnie Warszawa, działalności dydaktycznej i naukowej. W czasie piętnastu lat istnienia uczelni utworzyliśmy nowe wydziały, szkoła otrzymywała certyfikaty jakości, nagrody i wyróżnienia, zdobywała pozycję w czołówce rankingów szkół wyższych w Polsce.

Gdy rozpoczynaliśmy naszą działalność, w całym kraju istniało zaledwie kilkadziesiąt niepaństwowych wyższych uczelni. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie została wpisana do rejestru w Ministerstwie Edukacji Narodowej 22 lipca 1994 roku pod numerem 42. Obecnie w Polsce istnieje ponad 300 niepaństwowych szkół wyższych, w tym około 70 w Warszawie. Wiele z tych uczelni prowadzi kierunki ekonomiczne, a nazwy szkół wyższych używane w formie skrótów są podobne.

Od wielu lat pracujemy na najlepszą markę naszej uczelni, doceniają to studenci, którzy każdego roku chętnie zapisują się na studia na kierunkach: Ekonomicznym i Turystyki i Rekreacji (od 1994), Politologii (od 2004), Fizjoterapii (od 2007), Administracji (od 2010) oraz Kosmetologii (od 2011).

W 2006 roku wprowadziliśmy nową nazwę ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Chcemy, aby obecni i przyszli studenci naszej uczelni mogli łatwiej ją zidentyfikować, naszym celem jest również aby nowa, znacznie lepiej rozpoznawalna nazwa była synonimem najwyższej jakości na rynku edukacyjnym, niezależnie od tego jak funkcjonują inne szkoły wyższe o podobnym profilu. Dotychczasowa nazwa Wyższa Szkoła Ekonomiczna została uzupełniona o wyraz – ALMAMER. Pochodzi on od łacińskiego wyrażenia „Alma Mater”, które dosłownie znaczy „Matka Karmicielka” i jest używane na określenie macierzystego uniwersytetu. Drugi człon nazwy nawiązuje do założyciela uczelni – prof. dr Janusza Merskiego.

Dostosowanie nazwy do zmieniającej się oferty studiów

Kolejne lata funkcjonowania Uczelni to dalszy jej rozwój. W roku 2007 uruchomiony został niezwykle popularny kierunek Fizoterapia, a w roku 2010 powstał Wydział Administracji i Politologii z nowym kierunkiem Administracja. A uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 Wydział Ochrony Zdrowia uzyskał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku KOSMETOLOGIA.

Konsekwencją poszerzającej się oferty studiów była zmiana nazwy Uczelni na taką, która bardziej oddawałaby charakter Uczelni. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2011 r. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie rozpoczęła procedurę zmiany nazwy na ALMAMER Szkoła Wyższa. Nazwa ta obowiązuje do dzisiaj.

Praktyki i staże – w renomowanych firmach i instytucjach

Przewagą ALMAMER na rynku uczelni wyższych jest prężnie działający dział praktyk, oferujący praktyki i staże zgodne z kierunkiem kształcenia.

Praktyki zagraniczne

Studenci wszystkich kierunków studiów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Egiptu, Turcji, Stanów Zjednoczonych. W roku akademickim 2013/2014 poszerzamy naszą ofertę o takie kraje, jak: Australia, Chiny, Cypr, Włochy oraz wyspa Madera.

Praktyki w kraju

Studenci Turystyki i Rekreacji odbywają praktyki w wiodących hotelach i biurach podróży. Studenci Ekonomii, Administracji i Politologii mogą odbywać praktyki i staże w instytujach państwowych, bankach i instytucjach fianansowych. Studenci Fizjoterapii odbywają praktyki i zajęcia kliniczne w czołowych placówkach medycznych. W zakresie Kosmetologii współpracujemy z prestiżowymi klinikami medycyny estetycznej i ośrodkami SPA.

Komfort studiowania

Nasza Uczelnia mieści się w sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych linii tramwajowych, autobusowych, a w niedalekiej przyszłości metra. Dojazd do Centrum Warszawy zajmuje mniej niż 10 minut. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym, nowocześnie wyposażonym budynku, oddanym do użytku w 2011 roku. Studenci mają do dyspozycji: bezpłatny strzeżony parking, dobrze wyposażoną bibliotekę i czytelnię, kawiarnię, punkt ksero, przestronne i jasne sale wykładowe, pracownie specjalistyczne, sieć wi-fi.

Uczelnia przyjazna studentom

Dbamy nie tylko o jakość kształcenia, ale też o komfort naszych studentów. Na uczelni panuje przyjazna, życzliwa atmosfera. Hołdujemy zasadzie, że to studenci są sercem uczelni, dlatego też z uwagą słuchamy ich głosu. Przedstawicielem społeczności studenckiej ALMAMER jest Samorząd Studencki, który reprezentuje wszystkich studentów ALMAMER i uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących Uczelni.

Samorząd studencki

Członkowie Samorządu reprezentują studentów w Senacie ALMAMER, a także w Radach Wydziałów. Mają oni wpływ na uchwalanie Regulaminu Studiów, ocenę działalności Uczelni oraz opiniowanie organizacji roku akademickiego. Do zadań Samorządu należy również udział w opiniowaniu i przyznawaniu stypendiów studentom.

Samorząd organizuje życie studenckie Uczelni - imprezy studenckie, wyjścia do kina, teatru, warsztaty, kursy i seminaria, a także wspiera działalność organizacji studenckich i kół naukowych, w których studenci mogą realizować swoje pasje, poszerzać oraz doskonalić umiejętności.

Organizacje studenckie i koła naukowe

 • Koło Naukowe Wydziału Ochrony Zdrowia "Ludendo Discimus"
 • Studenckie Koło Naukowe Hotelarstwa i Gastronomii
 • Studenckie Koło Naukowe na Wydziale Administracji i Politologii
 • Koło Młodych Ekonomistów
 • Koło Przyjaciół Sztuk Pięknych PRO ARTE
 • Klub Absolwenta


czwartek, 18 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOPZapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych zachęcamy do podjęcia nauki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W roku akademickim 2014/2015 obok specjalności Bezpieczeństwo i porządek publiczny wprowadzono dwie nowości: Kryminologia i kryminalistyka oraz Taktyka i techniki interwencji.

UWAGA!
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał pozytywną decyzję w sprawie przyznania Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu WSZOP uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzięki temu WSZOP jest pierwszą uczelnie Katowice w województwie śląskim, która daje możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Zapraszamy absolwentów studia Katowice licencjackie i magisterskie, w szczególności bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, socjologii, psychologii i pedagogiki. Do wyboru specjalności: detektywistyka i kryminalistyka lub bezpieczeństwo w administracji publicznej.

Propozycją dla humanistów jest kierunek Kulturoznawstwo, na którym kształcimy przyszłych menedżerów kultury, pracowników redakcji, agencji reklamowych. Oprócz specjalności takich jak Reklama i public relations czy Komunikacja audiowizualna – przygotowaliśmy Organizację imprez kulturalnych, która jest przeznaczona dla kreatorów wydarzeń współczesnego rynku kultury.

Pasjonatom języków obcych oferujemy kierunek Filologia, w ramach którego działają dwie specjalności. Studenci Filologii angielskiej mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji: Tłumaczeniową z językiem hiszpańskim, Translatorykę stosowaną oraz Język angielski w biznesie. Osoby wybierające specjalność Język rosyjski mogą zdecydować się na specjalizację Tłumaczeniową z językiem angielskim lub Język rosyjski w handlu zagranicznym.

Jeżeli Twoje zainteresowania związane są z psychologią, finansami, marketingiem – zapraszamy na kierunek Zarządzanie. Studentom oferujemy specjalności takie jak: Psychologia w biznesie, Zarządzanie handlem i usługami, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Menedżer promocji.

Dla umysłów ścisłych w naszej ofercie edukacyjnej proponujemy kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji. Według licznych raportów, inżynierowie znajdują się na czołowych miejscach list najbardziej poszukiwanych pracowników, a z badań losów zawodowych absolwentów, przeprowadzonych przez Akademickie Biuro Karier wynika, że 90% absolwentów WSZOP pracuje, z czego 30% zajmuje stanowiska kierownicze. Specjalności na tym kierunku to: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Logistyka w przemyśle i handlu lub Zarządzanie jakością.

środa, 17 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk SpołecznychJuż od 11 lat

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych kształci nauczycieli, pedagogów, specjalistów od edukacji zdrowotnej, animatorów społecznych i pracowników socjalnych.


 Z naszej oferty studiów skorzystało do tej pory 8149 studentów

80 % naszych absolwentów studiów I stopnia decyduje się na kontynuację nauki we WSEZiNS na studiach magisterskich

60 % naszych studentów studiów II stopnia to absolwenci innych uczelnie Łódź wyższych, którzy postanowili w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych kontynuować swoją edukację poszerzając swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności zwiększając tym samym swoje szanse na odniesienie sukcesu na coraz trudniejszym rynku pracy.

Jesteśmy jedną z pierwszych polskich uczelnie Łódź, które rozwijają w Polsce nowoczesną formę edukacji wspomaganą kształceniem e-learningowym.

Od 2007 roku rozszerzamy ofertę naszych studiów wspomaganych cyfrowym kształceniem na odległość, zyskując nowe doświadczenia pozwalające nieustannie rozwijać tę formę edukacji, której inni dopiero się uczą.

Z roku na rok znacząco rośnie też liczba studentów zdobywających wykształcenie tą nowoczesną drogą.

Już 1120 MAGISTRÓW I LICENCJATÓW

uzyskało swoje dyplomy, kończąc we WSEZiNS studia oparte na kształceniu e-learningowym (SWKNO)

WSEZiNS współpracuje z renomowanymi uczelniami polskimi i zagranicznymi, umożliwiając studentom kontakty z szerokim kręgiem specjalistów krajowych i zagranicznych.

Praktyka zawodowa realizowana jest w ciągu całych studiów w formie ćwiczeń, warsztatów, mitingów, dyżurów, wolontariatu w szeregu placówek służby zdrowia, instytucjach zajmujących się ochroną i organizacją zdrowia, ochroną środowiska, przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, zakładach wychowawczych, ośrodkach profilaktyki zdrowotnej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Organizowane są także praktyki zagraniczne dla studentów.

wtorek, 16 grudnia 2014

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Trzy powody, dla których warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, najchętniej wybieranej uczelnie Wrocław ekonomicznej w Polsce.

 • Bogata oferta edukacyjna. Dziewięć kierunków studiów i blisko pięćdziesiąt specjalności pozwolą znaleźć coś dla siebie nawet najbardziej wymagającym. Również tym, którzy chcą studiować w języku angielskim -  program studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Bachelor/Master Studies in Finance otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach. Zainteresowani gospodarką globalną mogą wybrać program Bachelor/Master in International Business.
 • Dla pasjonatów informatyki uruchomiliśmy unikatowy kierunek „informatyka w biznesie”, prowadzony również w wersji anglojęzycznej – Business Informatics.
 • Nowością rekrutacji w 2012 roku był kierunek zamawiany - analityka gospodarcza. W 2013 roku oferta wydziału jeleniogórskiego wzbogaciła  się o kierunek turystyka.O jakości edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu świadczy fakt, że jesteśmy jedyną uczelnią ekonomiczną i jedną z ośmiu uczelni w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą kategorię naukową w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Aktywne życie studenckie Kameralny kampus w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum, sprzyja integracji środowiska i wspólnym inicjatywom, z których wiele weszło na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta.  Blisko 30 kół naukowych daje możliwość realizacji pasji naukowych, a 12 organizacji studenckich działających na uczelni pozwala na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów i w pracy zespołowej.Praca po studia Wrocław. We Wrocławiu jest praca a nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami. W rankingu „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym w 2010 r. w oparciu o opinie pracodawców z całej Polski, Uniwersytet Ekonomiczny jest drugą publiczna uczelnią ekonomiczną  w kraju pod względem procentu absolwentów pracujących na stanowiskach menedżerskich.  Badania pokazują, że nasz absolwent zarabia średnio 3000 zł miesięcznie..

Kształcimy menedżerów. Z sukcesem.

piątek, 12 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Uni-Terra w PoznaniuMieści się w Poznaniu przy ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego 53, jest uczelnią zarejestrowaną na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada wpis do rejestru uczelnie Poznań niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355. Uczelnia prowadzi studia licencjackie dzienne i zaoczne na kierunkach pedagogika specjalna, dietetyka oraz filologia angielska.

Dlaczego warto u nas studiować?
 • to jedyna w Wielkopolsce uczelnie Poznań niepubliczna kształcąca na kierunku pedagogika specjalna,
 • doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom kształcenia,
 • bardzo szeroki wybór specjalności daje możliwość dokładnego ukierunkowania na indywidualne zainteresowania i potrzeby,
 • wykładowcy kładą duży nacisk na praktyczna stronę kształcenia jako najistotniejszego elementu nauczania,
 • wszystkie zajęcia odbywają się w kompleksie budynków przy ul.Prądzyńskiego,
 • bliskość Dworca Kolejowego i Autobusowego - łatwy dojazd!

czwartek, 11 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Sztuki i ProjektowaniaJest taka uczelnia……

Obok rzeki masowego kształcenia oraz lęku przed falą niżu demograficznego, spokojnie od dwunastu lat działa uczelnia niewielka, elitarna i pozornie niszowa.

To Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, która oparła się masowemu kształceniu obniżającemu jakość kształcenia, odrzuciła „cechowe” i rzemieślnicze pojmowanie procesów dydaktycznych , tworząc alternatywę łączenia doświadczeń różnych dziedzin i dyscyplin twórczości.

Architektura, wzornictwo (design) oraz film, telewizja, fotografia, Internet to obszar dydaktyczny uczelnie Łódź, w którym przepływ doświadczeń pomiędzy tymi ikonami współczesnego świata , budują postawy i zachowania współczesnych społeczeństw.

Przekraczając dotychczasowe formy kształcenia, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania stała się jedyną w Polsce uczelnią, w której w/w dziedziny twórczości, stanowią o antropocentrycznej postaci uczelni. Wpisując się swoją alternatywą w przestrzeń edukacyjną szkolnictwa średniego oraz szkolnictwa wyższego, stała się pierwszą w Polsce uczelnią niepubliczną, która uruchomiła kierunki architektury i urbanistyki, studiów architektury wnętrz, wzornictwa oraz filmu i fotografii. Jest pierwszą uczelnią w Polsce, która na Wydziale Architektury podjęła ideę spójności nauczania pomiędzy architekturą i urbanistyką a architekturą wnętrz.

Jest również jedną z trzech uczelni w Polsce, obok Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie prowadzącą autonomiczny Wydział Wzornictwa o najszerszym spośród w/w uczelni profilu specjalizacji.

Jest jedną z trzech uczelni w Polsce, obok Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, prowadzącą studia Łódź na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia.

Uczelnia posiada na wszystkie prowadzone kierunki studiów zezwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Posiada również zezwolenie ministra na prowadzenie Policealnego Studium Zawodowego - Szkoły Projektowania i Reklamy w Łodzi.

Siedziba uczelni znajduje się w Łodzi , w zabytkowym pałacu Scheiblera, będącym jej własnością , w otoczeniu zabytkowej zabudowy tzw. „Księżego Młyna”, obok Wyższej Szkoły Filmowej, Muzeum Kinematografii, oddziału Muzeum Sztuki oraz Palmiarni, tworzących specyficzne centrum kultury. Kształcenie w uczelni i w Policealnym Studium Zawodowym odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzone są studia licencjackie, uzupełniające magisterskie, jednolite magisterskie oraz podyplomowe.

Uczelnia posiada pracownie projektowe w pełni wyposażone, aulę wykładową, bibliotekę, Galerie akademicką oraz zakłady konstrukcji i technologii, technik komputerowych, montażu filmowego oraz atelier fotograficzne i filmowe wraz z kinem uczelnianym.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi wraz ze Studium Policealnym, pracującym pod jej opieką merytoryczną, budowała od podstaw swój program dydaktyczny bez powielania struktur i programów edukacyjnych nieprzekładalnych na współczesną rzeczywistość.

Swój image uczelnia zbudowała przez elastyczność, adaptacyjność , innowacyjność oraz wartość rynkową jej absolwentów pracujących w Polsce i poza jej granicami. Wielość nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych, stypendiów za osiągnięcia w nauce potwierdza prawidłowość założeń i realizacji programu.

Wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich i uznanych praktyków zawodu odrzuciła tradycyjne ujęcie nauczania w szkole mistrzowskiej, w której doświadczenia i upodobania mistrza budują postawy uczniów na jego obraz i podobieństwo. Przyjęta zasada, że to zespół pedagogów i zespół studentów w kierunkowych zajęciach oraz w przepływie doświadczeń z innych kierunków studiów budują wartościowe osobowości twórcze i ich realizacje zawodowe.

Dwanaście lat działalności uczelni to jeszcze nie tradycja, ale kłaniając się jej nisko, uczelnia dodaje do niej ukształtowane solidnie cegiełki, budujące historie i jej rozwój.

środa, 10 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, reprezentowana przez Kanclerza Anielę Bednarek oraz Rektora prof. dr hab. Andrzeja Nowakowskiego, to jedna z największych uczelnie Łódź informatycznych działających w regionie łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Od 1997 roku Wyższa Szkoła Informatyki wykształciła kilkanaście tysięcy studentów, także w wydziałach zamiejscowych w Bydgoszczy, Włocławku i Opatówku.

Kierunki kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki to: informatyka, administracja, artystyczna grafika komputerowa, architektura wnętrz, zarządzanie, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pedagogika, kosmetologia oraz studia na platformie internetowej (e-learning) dla II stopnia kierunku informatyka.

Wyższa Szkoła Informatyki dysponuje akademikami oraz kawiarenką internetową, gdzie każdy student ma dostęp do bezpłatnych usług internetowych, włączając w to konta poczty elektronicznej oraz możliwość umieszczania w sieci własnych stron www. Ponadto na terenie uczelnie Łódź funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji „Angelica”, a w nim: basen ze zjeżdżalnią, jacuzzi, sauna, sala fitness, siłownia i hala sportowa.

Specjalnie dla studentów fizjoterapii i kosmetologii Uczelnia uruchomiła własne Centrum Rehabilitacji i Kosmetologii.

wtorek, 9 grudnia 2014

Uczelnia Nauk SpołecznychProponujemy Państwu studia, których programy zostały opracowane w oparciu o najbardziej aktualne wymagania dotyczące poszczególnych grup zawodowych. Dzięki czemu są one unikalne w skali kraju oraz z dumą możemy powiedzieć, że kształcimy praktyków bardzo dobrze przygotowanych do współczesnego rynku pracy.

Dążymy aby Wasz czas studiowania był jak najefektywniej wykorzystany. Dlatego proponujemy wyjątkową i niepowtarzalną na polskim rynku formułę edukacyjną, której celem jest aby student spędzał na zajęciach tylko tyle czasu ile jest to rzeczywiście potrzebne - zdobywał  na nich konkretną wiedzę i potrzebne umiejętności, a nie "wysiadywał" godziny wykładowe. Jesteśmy pewni, że lepiej ten czas wykorzystać na zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, m.in. z wykorzystaniem oferowanych przez nas materiałów e-learningowych oraz certyfikowanych szkoleń.

Tak dużą efektywność naszych studiów zawdzięczamy zastosowaniu najnowszych trendów w nauczaniu i wspomaganie procesu studiowania kształceniem e-learningowym.

E-learning jest przejawem współczesnego podejścia do nauczania. Daje możliwość zdobywania wiedzy przy jednoczesnym zachowaniu aktywności zawodowej, obniża koszty studiowania przez wyeliminowanie wydatków na ciągłe dojazdy i noclegi oraz umożliwia realizację tzw. "elastycznej formy studiowania" - czyli samodzielnego decydowania przez studenta kiedy, gdzie i ile czasu dziennie chce przeznaczyć na swoją edukację.

To dzięki tej technice nauczania z łatwością można pogodzić studia Łódź z pracą, rodziną czy hobby, a swoją "uczelnie Łódź" zabrać ze sobą "w delegację" lub "do znajomych" i wtedy nadrobić to czego nie zdążyło się wcześniej.

Dzięki Platformie E-learnigowej UNS w niepamięć odchodzi również konieczność pośpiesznego robienia notatek czy przepisywania wykładów - bogate, multimedialne materiały dydaktyczne są stale do dyspozycji studenta - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - to nowoczesność i wolność w dostępie do wiedzy, której nie zapewniały dotychczasowe studia.

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

W wrześniu 2013 roku w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię A plus jako najlepsza jednostka naukowa w grupie nauk o życiu, a Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wydział Nauk o Zdrowiu mogą poszczycić się kategorią A.

W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Badań Innowacyjnych UMB zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce.Centrum Badań Innowacyjnych zostało również laureatem Podlaskiej Marki Roku 2012.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnie Białystok akademickie w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.

Na Uczelni studiuje 4500 studentów, w tym 274 w języku angielskim.

Liczba 121 profesorów tytularnych oraz 105 doktorów habilitowanych na 789 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelnie Białystok w kraju.

Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 60 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 14 kierunkach studiów. Uniwersytet posiada dwa kierunki unikatowe: Logopedię z Fonoaudiologią i Elektroradiologię II stopnia.

Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac, usytuowany w centrum miasta, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne, oraz domy studenta i obiekty sportowe. Uczelnia stale powiększa i modernizuje bazę dydaktyczno-naukową. Od października 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowych budynkach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauko o Zdrowiu, a w 2017 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 50 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.

Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszy miejscu.

Programy studenckie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał w roku 2004 Kartę ERASMUSA, a w 2007 r. Uczelnia uzyskała tzw. Rozszerzoną Kartę ERASMUSA, umożliwiającą dodatkowo organizowanie wyjazdów studentów na praktykę. Dzięki temu w Uczelni realizowane są cztery kategorie mobilności: wyjazdy na studia, wyjazdy studentów na praktyki, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni.

Uniwersytet Medyczny zawarł szereg umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami zagranicznymi z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji, Węgier, Rumunii, Czech, Turcji, Litwy i Norwegii.

Zainteresowaniem cieszą się również wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
 •  stypendium socjalne
 • stypendium o zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora
 • stypendium ministra

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza również między innymi zainteresowanych działalnością naukową studentów do realizacji projektów badawczych w ramach inicjatywy Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW 2012-2017.

czwartek, 4 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Uczelnia powstała w 1995 roku. Prowadzimy kształcenie na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Socjologia. Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.

Studia w akademickim Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja kontaktu z wielką kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Dla studentów studiów dziennych kontakt z kolegami z 23 uczelnie Kraków, gdzie uczy się 206 549 studentów, sport, rozrywka, kontakty z wybitnymi ludźmi obok nauki w murach uczelni stanowią szansę na awans intelektualny. Wiele osób studiujących w naszej Uczelni zdobywa solidne wyższe wykształcenie co owocuje szybkim sukcesem zawodowym. Studenci studiów zaocznych znajdują u nas wiele udogodnień (e-learning, dogodne terminy zajęć, łatwy dostęp do wykładowców). Nowoczesna struktura teleinformatyczna stawia nas w czołówce uczelnie Kraków. Słowem WSZiB to Uczelnia zachodu warta.

Podstawę prawną działania Uczelni jest wpis do Księgi Rejestru Uczelni Niepaństwowych Nr 55 z dnia 11.05.1995 r. oraz z dn. 19 marca 2004 r.

W 2004 oraz w 2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii dla studiów licencjackich i magisterskich kierunku Zarządzania i Marketingu, Finanse i Rachunkowość, a w 2011 roku dla kierunku Informatyka.

Uczelnia posiada bogatą własną bazę dydaktyczną, liczną i młodą kadrę naukową. Pozycja finansowa Uczelni jest stabilna, dzięki czemu studenci znajdują u nas możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, a wykładowcy mają warunki do prowadzenia prac badawczych. WSZiB posiada najwyższe kategorie w ocenie parametrycznej działalności naukowej. W zarządzaniu edukacją kierujemy się zasadami TQM (zarządzanie przez jakość). Posiadamy również CERTYFIKAT JAKOŚCI nadany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Od wielu lat zajmujemy czołowe lokaty w rankingach "Polityki", "Wprost", "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".

Studenci biorą udział w prowadzonych przez Uczelnię projektach informatycznych. WSZiB jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson VUE umożliwia uzyskiwanie międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów z branży IT. Uczelnia daje również możliwość przystąpienia do uznawanych egzaminów językowych FCE oraz TELC (The European Language Certificate).

wtorek, 2 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w GdańskuWyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku to doskonałe uczelnie Gdańsk na zdobycie wyższego wykształcenia. To także miejsce, gdzie wśród wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w atmosferze partnerstwa i wzajemnego szacunku nawiążesz nowe znajomości, zrealizujesz swoje marzenia dzięki bogatej ofercie stypendiów, a także zdobędziesz nowe kwalifikacje.

Kierujemy się głównym założeniem naszej misji – „Nauka w warunkach partnerstwa”. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego postanowienia przyczynia się do utrzymywania długofalowych relacji z naszymi studentami.

W swojej strukturze posiadamy dwa Wydział Pedagogiki i Zarządzania kształcące na kierunkach: zarządzanie I stopień (licencjackie), pedagogika I i II stopnia (licencjackie i magisterskie). Dodatkowo posiadamy Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego ze zróżnicowaną ofertą studia Gdańsk podyplomowe i kursy.

Dokładamy wszelkich starań, by oferta dydaktyczna spełniała oczekiwania potencjalnych studentów, słuchaczy, a także ich przyszłych/obecnych pracodawców.

Niezwykle istotne miejsce w naszej społeczności zajmują absolwenci WSSE w Gdańsku. Do jednych z najważniejszych działań Akademickiego Biura Karier należy utrzymanie z nimi częstych kontaktów, dzięki czemu wiemy, jak sobie radzą na lokalnym rynku pracy.

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi


Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego

1 października 2008 roku rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej 12. Od 1 maja każdego roku przyjmujemy podania. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają zacięcie i zdolności pedagogiczne, a swoją przyszłość widzą w sporcie, w pracy z młodzieżą, w szkole, czy w organizacjach kultury fizycznej. Na naszej Uczelni mile widziani są również czynni zawodnicy, którzy chcą się kształcić, kontynuując karierę sportową bez konieczności emigracji do odległych miast i zmiany barw klubowych. Dajemy szansę pogodzenia uprawiania sportu z nauką w rodzinnych stronach, bez potrzeby zrywania więzi ze środowiskiem najbliższych, przyjaciół i znajomych. W naszej propozycji edukacyjnej każdy znajdzie coś dla siebie. Uczelnia pomoże mu wybrać właściwą drogę, aby mógł pozostać w sporcie.

Pierwsza w Łodzi i w kraju

Jesteśmy pierwszą taką uczelnią niepubliczną w kraju i pierwszą w Łodzi szkołą, która będzie kształcić nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów, animatorów sportu, chcących promować, kształtować i organizować aktywność fizyczną młodzieży w wielu dyscyplinach sportowych. Nasza uczelnia Łódź jest przyjazna młodym ludziom uzdolnionym sportowo, a szczególnie uprawiającym sport wyczynowo i profesjonalnie.

Studia pierwszego stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów. Po ich ukończeniu można uzupełnić studia drugiego stopnia w każdej Akademii Wychowania Fizycznego.

Patronat gdańskiej AWFiS

Wyższa Szkoła Sportowa narodziła się 6 marca 2008, kiedy minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał decyzję o wpisie naszej placówki do rejestru uczelnie Łódź niepubliczne i związków uczelni niepublicznych. Jest ona owocem wieloletniej współpracy Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Naszym celem jest gruntowna edukacja przyszłych absolwentów w wybranym kierunku według najwyższych standardów europejskich. Planujemy już w najbliższym czasie podjęcie współpracy z renomowanymi instytucjami międzynarodowymi. Zakładamy, że uzyskanie dyplomu naszej uczelni umożliwi funkcjonowanie na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą w procesie dynamicznie postępującej integracji europejskiej. Gwarancją jakości nauczania w łódzkiej WSS jest patronat AWFiS w Gdańsku, jednej z najlepszych akademii w kraju, szczycącej się pięknymi tradycjami, osiągnięciami naukowymi i marką w Europie. Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna gdańskiej uczelni wraz ze specjalistami w swojej dziedzinie z regionu łódzkiego napewno zapewni wysoki poziom kształcenia.

Licencja na prowadzenie kierunku

20 marca 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydała decyzje o przyznaniu Wyższej Szkole Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: wychowanie fizyczne na czas nieokreślony!!!

Nauka i sport

Studenci WSS zgłębiają wiedzę z dziedzin podstawowych: anatomii, antropologii, biochemii, fizjologii, pedagogiki, psychologii i teorii wychowania fizycznego oraz z dziedzin kierunkowych: antropomotoryki, biomechaniki, ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych, edukacji zdrowotnej, emisji głosu, historii kultury fizycznej, metodyki wychowania fizycznego, organizacji i prawa w oświacie, pierwszej pomocy przedmedycznej, rytmiki i tańca, sportów indywidualnych i zespołowych, teorii sportu, zabaw i gier ruchowych.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą treningową, która umożliwi organizowanie zajęć sportowych w pełnym zakresie od piłki nożnej, hokeja na trawie i rugby poprzez gry halowe, sporty walki, lekką atletykę, pływanie po taniec towarzyski. Do dyspozycji studentów będą m.in. cztery boiska piłkarskie, w tym dwa pokryte sztuczną nawierzchnią, osiem placów treningowych, boisko do specjalistycznego treningu bramkarzy, trzy hale, kryte boiska do siatkówki plażowej, gabinety odnowy, laboratorium, nowoczesna siłownia, sale audiowizualne umożliwiające analizy komputerowe.

Nasi absolwenci są wszechstronnie przygotowani do podjęcia pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach, trenera w klubach sportowych, instruktora w organizacjach sportu masowego, kreatora współczesnych, zinstytucjonalizowanych form rekreacji indywidualnej i rodzinnej i wielu innych sferach kultury fizycznej. Posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych i nauk o kulturze fizycznej. Będą też znali język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Podczas praktyk pedagogicznych, a także róznych inicjatyw organizowanych we współpracy z lokalnymi szkołami nasi studenci zdobywają doskonałe doświadczenie z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wizytówka SMS

Naszą wizytówką są osiągnięcia działającej od 1997 roku Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego. W ciągu dziesięciu lat wychowaliśmy kilkudziesięciu piłkarzy ligowych i aż ośmiu reprezentantów pierwszej drużyny narodowej. Drużyny UKS SMS zdobyły wiele medali i tytułów mistrzów Polski. W parze z sukcesami sportowym szły dobre wyniki nauczania. Od lat możemy pochwalić się wysokim współczynnikiem zdanych egzaminów maturalnych.

Studia usportowione

Powołując do życia Wyższą Szkołę Sportową kierowaliśmy się ideą stworzenia alternatywnych możliwości kształcenia studentów w zakresie wychowania fizycznego. Dostrzegamy potrzebę funkcjonowania takiej placówki w naszym regionie, gdzie sport ma bogate tradycje. W historii kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Łodzi istniał Zespół Zakładów Dydaktyczno-Naukowych warszawskiej AWF. Jego tradycje kontynuował Zakład Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, który został przekształcony w Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej. Wszystkie państwowe szkoły wyższe i kolegia w Łódzkiem kształcą nauczycieli wychowania fizycznego na kierunku pedagogika. Brak natomiast uczelni oferującej studia usportowione, realizowane w standardach akademii wychowania fizycznego. Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego chce wypełnić ten obszar w systemie edukacji w województwie łódzkim i nie tylko.

czwartek, 27 listopada 2014

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w SzczecinieWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od 19 lat. Ukończyło ją 5000 studentów. Są wśród nich osoby ze wszystkich środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej. Studiują u nas zarówno osoby bezpośrednio po uzyskaniu matury, jak i osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Nigdy nie jest za późno na zdobycie wyższego wykształcenia.

Studia administracyjne dają uniwersalne i przydatne na rynku pracy wykształcenie oraz umiejętności. Dyplom licencjata naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Możesz również podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności możesz również wykorzystać zakładając własną działalność gospodarczą (przecież dysponujesz niezbędną wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego, finansowego). Studiując masz duży wpływ na ostateczny kształt swojego programu studiów – wybierasz jedną z dostępnych w Uczelni specjalności (administracja publiczna, administracja wymiaru sprawiedliwości, rachunkowość i skarbowość podatkowa oraz od roku akademickiego 2013/2014 - cztery nowe specjalizacje: adminsitracja i zarządzanie służbą zdrowia, administracja ochrony środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również bezpieczeństwo i porządek publiczny). Dzięki opiniom studentów i absolwentów stale unowocześniamy programy nauczania. Mamy w Uczelni nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, w tym symulator e-urzędu.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów. Uchwałą Nr 1016/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „Administracja” prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji Publicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia przyznano naszej Uczelni OCENĘ POZYTYWNĄ na maksymalny okres. Zdecydowały o tym atrakcyjne programy studiów, wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, dobre warunki studiowania i opinie samych studentów.

Zachowujemy wysoką jakość kształcenia. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych profesorów, uznanych specjalistów w swoich dziedzinach i praktyków. W Uczelni dokładamy wszelkich starań, aby relacje były kształtowane partnersko. Zapewnia to przejrzysty regulamin studiowania, a miłą i fachową obsługę administracyjną studentów budują wszyscy pracownicy Uczelni. Pielęgnowane są różne formy demokracji studenckiej, aktywnie funkcjonuje samorząd studencki, przedstawiciele studentów obecni są w Senacie Uczelni oraz w różnych komisjach, w których podejmowane są ważne decyzje o sprawach studenckich. Wydawana jest również gazeta studencka. Organizujemy praktyki studenckie w kraju i za granicą.

Od wielu lat w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie działa aktywnie Biuro Karier, pomagając studentom i absolwentom naszej Uczelni w odnalezieniu się na rynku pracy (organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje; pośredniczy w kontaktach między pracodawcą i szukającym pracy; wyszukuje oferty pracy, organizuje praktyki i staże).

Dzięki wieloletniej partnerskiej współpracy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwenci naszej Uczelni mogą kontynuować studia administracyjne na poziomie magisterskim (dwuletnie studia uzupełniające). Ukończenie studiów administracyjnych w naszej Uczelni umożliwia również podjęcie studiów magisterskich na innych kierunkach, np. na ekonomii, bezpieczeństwie wewnętrznym, politologii, europeistyce, stosunkach międzynarodowych oraz wielu innych, równie atrakcyjnych.

Kończąc studia licencjackie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej możesz od razu kontynuować naukę na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni. Proponujemy ponad 30 rodzajów studiów podyplomowych i specjalistycznych, w tym: zamówienia publiczne, kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w służbach publicznych, organizacja i zarządzanie oświatą, organizacja i administrowanie pomocą społeczną, służba cywilna, zarządzanie funduszami europejskimi, prawo podatkowe.

WSAP to uczelnia Szczecin:
 • nastawiona na przyszłość
 • nowoczesna
 • przyjazna
 • kameralna

Dlaczego warto u nas studiować?
 • zatrudniamy wykwalifikowana kadrę naukowa
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • brak wpisowego
 • student może liczyć na pomoc finansową
 • oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • nasi absolwenci od lat zdobywają uznanie pracodawców jako fachowcy z zakresu administracji, dzięki temu łatwiej znajdują zatrudnienie
 • jesteśmy uczelnią stabilna i wiarygodną
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów licencjackich) uatrakcyjniających naszych absolwentów na rynku pracy
 • studenci w czasie studiów mogą uczestniczyć w studenckiej wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus (uczelnie Szczecin partnerskie w Niemczech)

Możliwości zatrudnienia:
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • urzędy skarbowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Studia administracyjne to:
 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych

We WSAP proponujemy:
 • studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
 • studia niestacjonarne (zaoczne): zajęcia w piątki, soboty i niedzielę do godz. 15.00)

Pracujesz i studiujesz?

Studia – to inwestycja. Zainwestuj w studia w WSAP – w zamian otrzymasz wysoka jakość kształcenia, dobre warunki do studiowania; przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w administracji publicznej

Studiując niestacjonarnie dostajesz tę samą wiedzę co studenci dzienni!

Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, dzięki czemu możesz wykorzystać swój cenny czas na zdobywanie doświadczeń zawodowych
Położenie siedziby Uczelni w dobrym punkcie komunikacyjnym
Studia w przyjaznych i kameralnych warunkach Biuro Obsługi Studentów (Dziekanat) czynne w czasie zjazdów i popołudniami w ciągu tygodnia (Dzięki temu od ręki student może załatwić różne sprawy)
Gwarantowane stałe czesne przez cały okres studiów

Programy studenckie
Szeroki system stypendialny

W WSAP system stypendialny obejmuje stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi Możesz ubiegać się o te same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni publicznych. Program praktyk dla wszystkich studentów!

wtorek, 25 listopada 2014

Politechnika WarszawskaMisja
Politechnika Warszawska, działając pod swą obecną nazwą od 1915 roku, przejęła dziedzictwo Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, utworzonej w roku 1826 w Warszawie staraniem Stanisława Staszica i kontynuuje jej tradycje. Politechnika nawiązuje także do sięgającej roku 1895 tradycji Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Kształcąc kolejne pokolenia inżynierów i wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych, Politechnika Warszawska zyskała poczesne miejsce w kraju i renomę międzynarodową.

Historia Politechniki - to nie tylko dokonania w kształceniu akademickim i badaniach naukowych, ale to także patriotyczne wychowanie młodzieży i zachowanie etosu społeczności akademickiej. To właśnie nakazywało tej społeczności stawać w obronie wartości najwyższych: suwerenności Rzeczypospolitej, wolności i praw obywatelskich, zasad etycznych i wartości duchowych kształtowanych przez wiele wieków polskiej historii. Za tę postawę Politechnika Warszawska nie raz poddawana była dotkliwym represjom, pozbawiana możliwości działania, a nawet prawa do istnienia - odradzała się jednak pod różnymi nazwami, utrzymując niezależność myśli oraz przywiązanie do europejskiej tradycji uniwersyteckiej. Także dziś nasza społeczność nie ustaje w działaniu na rzecz kształtowania patriotyzmu, solidarności, humanizmu i tolerancji u kolejnych pokoleń studentów; pielęgnuje dziedzictwo i najlepsze tradycje Uczelni; dba o ciągłość systemu uznawanych wartości oraz o integralność swego dorobku. Zachowując polityczną bezstronność, Politechnika Warszawska utrzymuje swą tożsamość instytucji obecnej w życiu publicznym, troszczy się o dostępność prowadzonych przez siebie studiów, dążąc do zapewnienia młodzieży możliwie równych szans edukacyjnych.

Politechnika Warszawska jest uczelnią akademicką, przygotowuje przyszłe elity społeczne: ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze, przekazując im zarówno wiedzę jak i umiejętności. Wiedzę przekazują najlepiej ci, którzy ją zarazem rozwijają, umiejętności zaś - ci, którzy sami je zdobyli w praktyce.

Kształcenie i badania naukowe to działania dla przyszłości wymagające wizji społeczeństwa, wyobrażenia o przyszłych potrzebach indywidualnych i zbiorowych. Uczelnia musi więc przewidywać kierunek, w którym podąża ludzkość i zmieniają się - w skali globu - zależności gospodarcze i kulturowe. Tylko rozumiejąc świat współczesny i mając wizję przyszłości, uczelnia Warszawa akademicka może pełnić funkcję centrum intelektualnego - ośrodka refleksji nad coraz szybciej zmieniającą się rzeczywistością. Narastająca złożoność świata wymaga, by zakres kształcenia i badań prowadzonych przez uczelnię techniczną w coraz większym stopniu wykraczał poza klasyczne dziedziny inżynierii, w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk związanych z otoczeniem społeczno-ekonomicznym. Szybkość zmian powoduje, że za istotną część swej misji Politechnika uznaje promowanie kształcenia ustawicznego i tworzenie do tego właściwych warunków.

Politechnika Warszawska jest wspólnotą studentów i nauczycieli. Spoistość tej społeczności potwierdziła historia: ilekroć pojawiało się wyzwanie - potrzeba wystąpienia w sprawie publicznej lub moment zagrożenia - z dnia na dzień wygasały animozje, milkły różnice przekonań; społeczność łączyła się w myśli i działaniu, a troska o dobro wspólne stawała na pierwszym miejscu. Wrażliwość młodzieży nakazuje szczególną troskę o fundamentalne zasady i system wartości. Społeczność Politechniki musi dostarczać wzorców dobrych obyczajów w życiu akademickim i w życiu publicznym oraz być szczególnie wyczulona na wszelkie przejawy zła i nieprawości, a zwłaszcza na naruszanie godności osoby ludzkiej albo odstępowanie od prawdy w imię indywidualnych lub grupowych interesów.

W swoim działaniu Politechnika Warszawska przywiązuje szczególną wagę do poszanowania praw człowieka, praw obywatelskich i swobód akademickich. Każdy członek jej społeczności może wyrażać swoje myśli, oceny i przekonania, nie zapominając jednak o przestrzeganiu zasad etyki i poszanowaniu prawa. Kadrze akademickiej zapewnia się swobodę podejmowania badań naukowych i publikowania ich wyników oraz udział w tworzeniu programów nauczania. Studenci Politechniki mają prawo do współdecydowania o wszystkich jej sprawach; za niektóre z nich powierza się im odpowiedzialność.

Wszyscy razem, studenci i pracownicy, powinni dbać o dobre imię Politechniki Warszawskiej. Taka jest tradycja Uczelni i wynikające z niej zobowiązanie dla kolejnych pokoleń. Od kadry akademickiej Politechniki oczekuje się, by nie szczędziła czasu i uwagi dla studentów i doktorantów, dbała o wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz pamiętała o imieniu Politechniki przy prowadzeniu badań naukowych. Od studentów Uczelnia oczekuje rzetelności w studiach i właściwego jej reprezentowania w każdym czasie i nie tylko w jej murach. Politechnika Warszawska utrzymuje więzi ze swoimi absolwentami, oczekując od nich godnych postaw w życiu zawodowym i publicznym, udziału w pomnażaniu dorobku Uczelni i podtrzymywania jej tradycji.

Podstawą działalności akademickiej jest twórczość w badaniach naukowych, kształceniu i studiowaniu. Postawy twórcze nie mogą się rozwijać i być przekazywane następnym pokoleniom bez wolności. Politechnika Warszawska musi więc być uczelnią autonomiczną. Odwołując się do konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, ustaw i swego statutu jako źródeł prawa, korzysta ona z samodzielności w określaniu i realizacji swej strategii i polityki rozwojowej, jednocześnie przestrzegając zasady jawności na forum publicznym. Autonomia daje uprawnienia, ale nakłada także obowiązki i odpowiedzialność. Autonomia to prawo do samodzielnego formułowania misji uczelnie Warszawa i odpowiedzialność za kształcenie zgodne z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi; to samodzielność w wyborze zadań badawczych i odpowiedzialność za mienie i środki finansowe; to prawo do kształtowania kadry akademickiej i odpowiedzialność za rangę nadawanych dyplomów.

Politechnika Warszawska pielęgnuje wspólnotę i partnerstwo z uczelniami akademickimi Warszawy, które są jej szczególnie bliskie, dążąc przy tym do wzajemnego uzupełniania oferty edukacyjnej i badawczej. Politechnika ma także bogatą tradycję współpracy z innymi środowiskami akademickimi w kraju i za granicą. Współpraca ta przybiera na znaczeniu w obliczu coraz szybszych przeobrażeń cywilizacyjnych, zachodzących w skali świata. Politechnika Warszawska, rozpoznawana w Europie i w świecie jako warszawski uniwersytet technologiczny, systematycznie zwiększa swój udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych.

Posłannictwem Politechniki Warszawskiej pozostaje zawsze to, by wiedza i umiejętności zdobywane w jej murach przez młodzież oraz nauka uprawiana w Politechnice służyły Człowiekowi i Ludzkości.

Powody, dla których warto studiować w Politechnice Warszawskiej:
 • Jesteśmy pierwsi! – tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw nieprzerwanie od 7 lat.
 • Połowa prezesów polskich firm to inżynierowie – większość z nich ukończyła PW.
 • 19 wydziałów i 1 kolegium, gdzie zajęcia prowadzi około 2 500 nauczycieli akademickich.
 • 32 kierunki studiów, także studia w języku angielskim.
 • Studia na odległość przez Internet (Ośrodek Kształcenia na Odległość – OKNO PW ).
 • Szkoła Biznesu, czyli ponad 20 lat tradycji edukacji menedżerskiej.
 • Rozbudowany system informatyczny, bogata baza biblioteczna (około miliona woluminów w Bibliotece Głównej).
 • Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej współfinansowany przez UE w ramach EFS, który zapewnia wysoką jakość kształcenia i dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy.
 • Prężnie działające Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu pierwszej pracy.
 • Ponad 5 500 miejsc w domach studenckich, bogata baza sportowa i turystyczna.
 • Ponad 100 zarejestrowanych kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich.
 • Liczne inicjatywy kulturalno-rozrywkowe: koncerty, festiwale, wystawy.
 • Chór akademicki, zespół pieśni i tańca, orkiestra rozrywkowa, teatr, a także media studenckie (portal studencki, telewizja i radio internetowe, miesięcznik kulturalny).
 • Klub Uczelniany AZS PW i sukcesy naszych koszykarzy oraz siatkarzy.

Badania i rozwój

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Transfer technologii, czyli oferowanie wyników badań z myślą o ich konkretnych zastosowaniach, wzmacnia pozycję Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika Warszawska nie tylko wspiera rodzimych innowatorów, zamieniając ich pomysły wynalazcze w firmy, lecz także nawiązuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Uczelnia wciela w życie ideę inżynierii przejścia od pomysłu do praktyki gospodarczej.

„Badania i rozwój” w Politechnice Warszawskiej to:
 • Uczestnictwo w krajowych i europejskich projektach badawczych.
 • Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, czyli największy w historii Polski projekt z zakresu R&D, który zakłada stworzenie nowoczesnej, spełniającej najwyższe standardy sieci specjalistycznych laboratoriów badawczych.
Koordynacja i działalność w ramach centrów badawczych:
– Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne,
– Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska,
– Uczelniane Centrum Badawcze Zrównoważonych Systemów Energetyczcnych,
– Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki,
– Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa,
– Ośrodek Badań dla Biznesu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 • Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.
 • Projekt „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami  i Transferem Technologii PW”.
 • Szeroka, interdyscyplinarna oferta studiów na poziomie zaawansowanym  (magisterskim i doktoranckim) prowadzona przez Centrum Studiów Zaawansowanych.

piątek, 21 listopada 2014

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w OpoluWyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu:

 •  zapewnia doskonałą kadrę dydaktyczną gwarantującą najwyższy poziom nauczania
 •  posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach studiów
 • ma najdłuższą tradycję wśród uczelnie Opole niepublicznych na Opolszczyźnie
 • oferuje programy nauczania łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną
 • daje możliwość biegłego opanowania przynajmniej dwóch języków obcych
 • współpracuje z uczelniami zagranicznymi w ramach sytemu wymiany Socrates-Erasmus
 • dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, doskonale przystosowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 •  umożliwia najlepszym studentom odbycie praktyk i staży w nowoczesnych przedsiębiorstwach
 • posiada własne Biuro karier zawodowych
 • daje duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy (według badań przeprowadzonych wśród naszych absolwentów cieszą się oni dużym powodzeniem wśród pracodawców i znajdują ciekawą pracę)
 •  zapewnia różne formy kształcenia zawodowego, między innymi studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych itp.
 • oferuje atraykcyjny system stypendialny – u nas możesz studiować za darmo! (ponad 60 % studentów otrzymuje stypendia)
 • zapewnia ciekawe życie studenckie – wiele imprez organizowanych przez samorząd oraz uczelniany AZS (imprezy plenerowe, wyjazdy integracyjne, siatkówka, gra w kręgle)
 • jest korzystnie położona w centrum miasta (zaledwie 300 metrów od dworca PKP i PKS)
 •  dysponuje własnym Centrum Rekreacyjnym z siłownią, fitness klubem oraz kręgielnią (przy ul. Oleskiej 11) , w którym nasi studenci odbywają zajęcia w-fu oraz mile spędzają czas po ciężkim dniu nauki (wszyscy studenci WSZiA otrzymują specjalny pakiet rekreacyjny, który obejmuje darmowe zajęcia w centrum oraz system zniżek).
 •  umożliwia kompleksowe kształcenie (studia magisterskie)


Uczelnie Opole nr 1 na Opolszczyźnie według rankingów Wprost, Newsweek, Polityka, Perspektywy, Rzeczpospolita

czwartek, 20 listopada 2014

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa RusieckiegoStudiuj w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego została utworzona 15 maja 1997 roku. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelnie Olsztyn niepaństwowych MENiS pod pozycją 116. Pomimo krótkiej historii udało nam się osiągnąć silną pozycję wśród uczelni Warmii i Mazur.

Aktualnie kształcimy około 4 tysięcy studentów na sześciu kierunkach – pedagogice, fizjoterapii, wychowaniu fizycznym, politologii, zdrowiu publicznym i języku angielskim. Pierwsze trzy kierunki obejmują także studia magisterskie.

Uczelnie Olsztyn posiada własną bazę dydaktyczno-sportową. W kompleksie budynków przy ulicy Bydgoskiej 33 w Olsztynie dysponujemy aulami, salami dydaktycznymi, świetnie wyposażoną biblioteką, specjalistycznymi pracowniami i gabinetami do nauki zawodu fizjoterapeuty czy kosmetyczki. Naszą chlubą są obiekty sportowe - własna pływalnia, hala sportowa do gier zespołowych, stadion ze sztuczną murawą i tartanową bieżnią, 4 korty do squasha, sale gimnastyczne. Naszym studentom studiów stacjonarnych oferujemy możliwość zamieszkania w komfortowym akademiku znajdującym się na terenie Uczelni.

Studenci o ambicjach naukowych mogą je realizować w licznych kołach naukowych, które umożliwiają naszym studentom rozwijanie zainteresowań.

W OSW działa własne wydawnictwo, organizacje studenckie, AZS, PCK, Samorząd Studencki. Uczelnia współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą; organizuje sesje, konferencje, spotkania; organizuje wykłady monograficzne; prowadzi badania naukowe; organizuje obozy i praktyki; studenci OSW otrzymują stypendia socjalne i naukowe.

wtorek, 18 listopada 2014

ATENEUM Szkoła Wyższa w GdańskuGymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. W źródłach ówczesnych czytamy często: rector Athenaei Gedanensis, professor Athenaei Gedanensis, czytamy o uroczystościach organizowanych in Auditorio Athenaei Maximo, wreszcie dowiadujemy się o drukarzach i wydawcach działających na rzecz Rady Miasta i Gimnazjum, obdarzanych tytułem Senatus et Athenaei Typographus. Gdańszczanie wyrażali w ten sposób szacunek tym wszystkim, którzy kształtowali oblicze nauki i kultury ich miasta, którzy tworzyli uczelnie Gdańsk ciesząca się uznaniem w Europie.
Określając Gimnazjum Gdańskie mianem Ateneum przywoływali nazwę uczelnie Gdańsk sprzed stuleci – założonej w 135 roku w starożytnym Rzymie przez cesarza Hadriana, w której wykładano filozofię, retorykę, gramatykę i prawo.
Obecnie Ateneum-Szkoła Wyższa oferuje studentom studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach filologii (angielskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej) oraz pedagogiki, dziennikarstwa oraz europeistyki.
Pośród gdańskich uczelni wyróżnia nas uruchomiony w 2014 roku kierunek obsługi ruchu lotniczego. Ateneum-Szkoła Wyższa prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy językowe dla dzieci i dorosłych.

Struktura Uczelni

W Ateneum - Szkole Wyższej istnieją trzy Wydziały:

 • Wydział Studiów Edukacyjnych (prowadzi kierunki pedagogika oraz nauki o rodzinie)
 • Katedra Pedagogiki Społecznej i Dydaktyki
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
 • Katedra Nauki o Rodzinie
 • Katedra Organizacji i Zarządzania Oświatą

 • Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa (prowadzi kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz europeistyka)
 • Katedra Europeistyki
 • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji

 • Wydział Neofilologii (prowadzi kierunki filologia angielska, hiszpańska oraz włoska)
 • Katedra Filologii Angielskiej
 • Katedra Filologii Hiszpańskiej
 • Katedra Filologii Włoskiej

oraz Jednostki Międzywydziałowe:
 • Studium Języków Obcych
 • British Council Examination Centre
 • Biblioteka
 • Dział Nauki i Wydawnictw
 • Praktyki zawodowe
 • Studium Wychowania Fizycznego

W Uczelni funkcjonują również:
 • Samorząd Studencki
 • Klub Uczelniany AZS Ateneum
 • Centrum Aktywności Profesjonalnej
 • Pryzmat Studencki - Gazeta Internetowa
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Studia podyplomowe

piątek, 25 lipca 2014

Papieski Wydział Teologiczny


Na strukturę Papieskiego Wydziału Teologicznego w uczelnie Wrocław składa się działalność 4 Instytutów, 24 samodzielnych katedr naukowych i 9 zakładów naukowych.
Instytut Filozofii Chrześcijańskiej ma 4 katedry:
 • Filozofii Systematycznej,
 • Historii Filozofii,
 • Antropologii Filozoficznej,
 • Etyki oraz Psychologii.
W ramach Instytutu Historii Kościoła działają również 4 katedry:
 • Historii Kościoła w Starożytności i Patrologii,
 • Historii Kościoła w Średniowieczu,
 • Historii Kościoła w czasach Nowożytnych i Współczesnych,
 • Historii Kościoła na Śląsku.
Zasoby naukowe Instytutu Teologii Systematycznej to 11 katedr:
 • Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu,
 • Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu,
 • Teologii Biblijnej,
 • Teologii Fundamentalnej i Religiologii,
 • I Katedry Teologii Dogmatycznej,
 • II Katedry Teologii Dogmatycznej,
 • Eklezjologii i Sakramentologii,
 • Historii Dogmatów i Ekumenizmu,
 • Teologii Moralnej Ogólnej,
 • Teologii Moralnej Szczegółowej,
 • Teologii Duchowości.
Natomiast Instytut Teologii Praktycznej posiada 5 katedr, a mianowicie: Teologii Praktycznej i Duszpasterstwa Rodzin, Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterstwa, Prawa Kanonicznego, Katechetyki i Pedagogiki oraz Katedrę Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła.
Działa również 9 Zakładów Naukowych: Archiwum i Muzeum Diecezjalnego, Biblistyki, Filozofii, Teologii Dogmatycznej, Teologii Moralnej, Dydaktyki i Pedagogiki, Homiletyki i Liturgiki oraz Psychologii.
Na pierwszym i drugim etacie Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zatrudnia 35 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 21 profesorów, 12 profesorów nadzwyczajnych, 2 doktorów habilitowanych; 39 doktorów-adiunktów, 11 asystentów i wykładowców oraz 7 pracowników prowadzących wykłady zlecone i lektoraty języków nowożytnych.
30 września 2008 r. Rada Wydziału PWT powołała do istnienia Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych.

Badania naukowe odzwierciedlają specyfikę problemów filozoficzno-teologicznych, dialogu ekumenicznego, etyczno-moralnych aspektów najnowszych badań i praktyk genetyczno-medycznych, miejsca teologii w środowisku wrocławskim, organizacji kościelnej Dolnego Śląska oraz współdziałania środowiska teologicznego ze świeckimi dyscyplinami nauki polskiej.
Papieski Wydział Teologiczny w uczelnie Wrocław dysponuje biblioteką specjalistyczną, która mieści się w gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (pl. Katedralny 14) oraz czytelnią studencką mieszczącą się w budynku Wydziału (pl. Katedralny 1).
Zasoby biblioteczne są skatalogowane i można korzystać z sieci komputerowej, co zdecydowanie ułatwia praktyczne czerpanie z zasobów księgozbioru.
Warto nadmienić, że Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego należy do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, prowadzącej oficjalny „serwis” bibliotecznego oprogramowania MAK, którego twórcą jest Biblioteka Narodowa.
FIDES zrzesza obecnie 92 biblioteki kościelne, a została erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski 18 marca 1995 roku, choć de facto istnieje już od 1991 roku. Podczas VII zgromadzenia Federacji (12.VI.2001) nowym przewodniczącym FIDES został ks. dr Jerzy Witczak, Dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

czwartek, 24 lipca 2014

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Uniwersytet Jagielloński ma unikatową w Polsce strukturę. Wśród 15 wydziałów, wchodzących w jego skład, znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Farmaceutyczny i Ochrony Zdrowia. Oddzielone 1 stycznia 1950 roku wzorem sowieckim od Uniwersytetu, wróciły do swojej Alma Mater w 1993 roku. Do niedawna był to jedyny Uniwersytet polski z wydziałami medycznymi, obecnie ma je także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. O poziomie naukowym Uniwersytetu świadczy fakt, że prawie wszystkie wydziały otrzymują systematycznie w ramach parametryzacji jednostek naukowych w kraju pierwszą, czyli najwyższą kategorię w oficjalnym rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzi się europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelnie Kraków na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów. O nowoczesności studiowania świadczy także elektroniczny system zaliczania zajęć, zniesienie tradycyjnych indeksów i elektroniczna legitymacja studencka.
Coraz częstsze są studia Kraków i stałe wykłady w językach obcych oraz wykłady uczonych zagranicznych włączone do programu studiów, np. z matematyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Szkoły Praw Obcych (niemieckiego, amerykańskiego, austriackiego i francuskiego) na Wydziale Prawa i Administracji lub Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Zreformowano nauczanie języków obcych, tworząc Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci UJ mają kończyć studia ze znajomością dwóch języków obcych na co najmniej średnim poziomie. Warto tu wspomnieć, że uruchomiono lektorat z języka angielskiego dla studentów niewidomych i niedowidzących. Zajęcia prowadzone przez lektora przeszkolonego w Anglii uwzględniają specyfikę pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

środa, 23 lipca 2014

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
O NAS

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja swoimi korzeniami sięga 1890 r., kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono Studium Rolnicze. Od 1953 r. Uniwersytet Rolniczy istnieje jako samodzielna Uczelnie Kraków (najpierw jako Wyższa Szkoła Rolnicza, potem Akademia Rolnicza, a od 2008 r. jako Uniwersytet Rolniczy). Obecnie Uczelnię tworzą 3 kampusy (8 obiektów dydaktycznych), 29 stacji doświadczalnych (450 ha) oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju (6500 ha). Uczelnia stale się modernizuje, do najważniejszych przedsięwzięć zalicza się: budowa budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, szklarni dydaktycznej, hali wegetatywnej, modernizacja części sal i laboratoriów na Wydziale Leśnym i Ogrodniczym, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb, rozpoczęcie inwestycji dla weterynarii na Bielanach oraz powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Oferta edukacyjna Uniwersytetu to 23 kierunki studiów i 50 specjalności, na których kształci się ponad 12 tysięcy studentów. Kształcenie odbywa się dwustopniowo, studia trwają 10 semestrów. Edukację można zakończyć z tytułem licencjata bądź inżyniera lub kontynuować naukę na studiach magisterskich. Uczelnie Kraków oferuje również możliwość zdobywania wiedzy na ponad 30 rodzajach studiów podyplomowych.

Przy Uniwersytecie Rolniczym działa Centrum Kultury Studenckiej. Centrum prowadzi działalność kulturalną, artystyczną i oświatową na rzecz studentów i pracowników Uczelni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwersytetu Rolniczego, Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Klub Akademicki „Arka” i Klub „Buda”.
Zadaniem Uniwersytetu Rolniczego jest kształcenie specjalistów do pracy w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, leśnej, kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz ekonomiki czy marketingu. Dzięki wieloletniej współpracy z ponad 100 ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą studenci mogą odbywać ciekawe zajęcia praktyczne i zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

czwartek, 10 lipca 2014


Co to takiego studia dualne?

STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE

W zintegrowanym systemie studiów dualnych student przez trzy dni będzie uczęszczał na zajęcia akademickie (pn. – śr.), a dwa dni poświęci na  praktykę lub staż u największych specjalistów w branży TSL (czw. – pt.) Uwaga! Praktyki lub staże są PŁATNE, a miesięczne wynagrodzenie nie będzie niższe niż wysokość czesnego!

Dotychczas studia Wrocław stacjonarne mogły powodować różnego rodzaju trudności w zdobyciu doświadczenia, ze względu na naukę od poniedziałku do piątku. Teraz studenci stoją przed szansą studiowania, gdzie wraz z wykształceniem zdobędą również kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, stając się pożądanymi przez pracodawców specjalistami. Wystarczy wybrać MWSLiT.

Studia dualne otwiera jeszcze szerzej drogę do zawodów przyszłości!

NIE ZWLEKAJ TWOJA DROGA DO SUKCESU TO STUDIA DUALNE

PAMIĘTAJ, ŻE  SUKCES NA RYNKU PRACY TO: WYKSZTAŁCENIE  + DOŚWIADCZENIE


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od 13 lat swojego istnienia daje studentom możliwość wyboru  kierunku i specjalności ukierunkowanych na branżę TSL. Doskonała i wykwalifikowana kadra z Polski jak i zagranicy kształci młodych ludzi na specjalistyczne stanowiska, przekazując im wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczną. Branża TSL, w której kształceniu specjalizuje się  MSWLiT, przygotowuje studentów do zawodów w najprężniej rozwijających się obszarach gospodarki. Zapotrzebowanie na pracowników wciąż rośnie!

Absolwent MWSLiT nie zadaje sobie pytań. Czy wybrać kolejne studia aby znaleźć pracę? Czy wybór mojego kierunku był odpowiedni? NIE! Absolwent MWSLiT kończąc Uczelnie Wrocław nie ma wątpliwości, ze postąpił odpowiednio, gdyż jest pożądanym specjalistą na rynku pracy.

Zmieniające się wciąż trendy, oczekiwania pracodawców, konkurencja wśród potencjalnych pracowników oraz coraz większe wymagania przy zatrudnieniu powodują, że student już podczas kształcenia musi myśleć o zdobyciu w tym czasie jak największego doświadczenia.
Jak wiadomo, kluczem do sukcesu jest nie tylko wykształcenie, ale i bogate doświadczenie.            Dlatego MWSLiT, jako Uczelnia stawiająca za priorytet dobro swoich studentów, jako pierwsza na Dolnym Śląsku wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, uruchamiając STUDIA DUALNE

 

poniedziałek, 7 lipca 2014

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania


Misją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest najwyższej jakości, nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów:
 • zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
 • wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza, Polski i Unii Europejskiej
 • tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.
Istniejąca od ponad 18 lat Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelnie Warszawa techniczno-artystycznych w Polsce. Uczelnia spełnia polskie oraz europejskie standardy nauczania, a dzięki doskonale przygotowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, liczącej ok. 300 pracowników, a także rozbudowanej bazie technicznej – licznym laboratoriom i pracowniom, cieszy się dużym uznaniem studentów. Dynamiczny rozwój WSEiZ, wysoki poziom kształcenia oraz interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką zdobywają studenci, doceniany jest również przez pracodawców i ekspertów z wielu dziedzin, czego efektem jest m.in. przyznanie Uczelni MEDALU EUROPEJSKIEGO w 2012 roku. Ponadto Uczelnia może poszczycić się certyfikatami: WIARYGODNA SZKOŁA oraz DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA 2013.
Studenci WSEiZ - na 3 Wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania - mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na trzech kierunkach studiów - magistra inżyniera.
Uczelnia prowadzi 11 kierunków studiów w zakresie: Architektury i Urbanistyki (I i II stopień), Architektury Krajobrazu, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Budownictwa, Ochrony Środowiska (I i II stopień), Edukacji Techniczno-Informatycznej, Zdrowia Publicznego, Zarządzania, Zarządzania i Inżynierii Produkcji (I i II stopień) oraz Mechaniki i Budowy Maszyn.
WSEiZ dysponuje własną - usytuowaną w centrum Warszawy – nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną, w której mieszczą się profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in. rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii, projektowania mebla, mechaniki płynów, hydrauliki i hydrologii, chemii, gleboznawstwa czy pracownia projektowania wirtualnego obiektu budowlanego i krajobrazu, w której do dyspozycji studentów oddano sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, jak również programy ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax. Cześć zajęć praktycznych odbywa się w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach pod Warszawą.
Na Uczelnie Warszawa aktywnie działa: 11 Kół Naukowych, organizując m.in. konferencje i wyjazdy terenowe; Oficyna Wydawnicza i Biblioteka Uczelniana, która umożliwia m.in. dostęp on-line do Wirtualnej Biblioteki Nauki; Samorząd Studencki, organizujący Juwenalia i akcje artystyczne. W WSEiZ działa również Biuro Karier, które pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu pracy. Uczelnia organizuje również dla nich Targi pracy, na które zaprasza firmy z branży budowlano-architektonicznej i ochrony środowiska. Student może korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy.
Ważną rolę w edukacji studentów na kierunkach artystycznych WSEiZ odgrywa organizacja wystaw prac projektowych, które odbywają się w Atrium budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16. Dużym zainteresowaniem zwiedzających w ostatnich latach cieszyły się m.in. wystawy: Apteczek Domowych; Dorobku Pracowni Dydaktyczno-Artystycznych na kierunku Architektura Wnętrz oraz wystawa „Na biegunach”, na której zostały zaprezentowane bujane zabawki dla dzieci.
Obecnie w WSEiZ studiuje ponad 3500 studentów.
ATUTY WSEIZ
 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna,
 • dostarczająca studentom najwyższej jakości wiedzę i umiejętności praktyczne
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy i profesjonalnie przygotowujące do wykonywania przyszłego zawodu
 • Wydziałowe Rady Pracodawców doradzające Uczelni jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy zawodowej
 • Specjalistyczne laboratoria, klimatyzowane sale dydaktyczne i pracownie z siecią wi-fi
 • Biuro Karier pomagające studentom i absolwentom w znalezieniu pracy
 • Program ERASMUS PLUS na lata 2014-2020, oferujący wyjazdy studentów na część studiów oraz na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich
 • Doskonale wyposażona Biblioteka wraz z czytelnią, posiadająca ponad 44 tys. woluminów
 • Punk Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagający studentom założyć własną działalność gospodarczą
 • Własna Oficyna Wydawnicza publikująca m.in. monografie, podręczniki oraz czasopismo – „Wiadomości Uczelniane”
 • Warszawska Szkoła Zdrowia przy WSEiZ organizująca otwarte wykłady szerzące wiedze o zdrowiu i zapobieganiu chorobom społecznym
Urozmaicone życie studenckie:
 • liczne koła naukowe
 • aktywnie działający Samorząd Studencki
 • galeria sztuki z pracami studentów i absolwentów

piątek, 4 lipca 2014

Szkoła Wyższa Psychologii SpołecznejCo nas wyróżnia...
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach – studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Od 17 lat Uczelnie Warszawa jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ponad 14 tys. studentów.
Uczymy, jak pomyślnie funkcjonować w zmieniającym się świecie
Programy nauczania
Obecnie poza wiedzą i pasją liczą się praktyczne i konkretne umiejętności oraz wszechstronność i elastyczność w podejściu do wykonywanej pracy – w edukacji nie zapominamy o tego rodzaju kompetencjach, stale dostosowując ofertę dydaktyczną i metodykę nauczania do potrzeb rynku.
Uprawnienia habilitacyjne umożliwiają nam samodzielną pracę nad programami studiów, w oparciu o wiedzę i doświadczenie ludzi nauki i przedstawicieli biznesu, z którymi współpracujemy. Nasze programy nauczania zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Kierunki studiów
Oferujemy studia społeczno-humanistyczne na kilkunastu kierunkach m. in. psychologii, prawie, bezpieczeństwie narodowym, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, kulturoznawstwie, socjologii, grafice i wzornictwie, anglistyce, italianistyce czy iberystyce.
Proponujemy kilkadziesiąt unikalnych specjalności i specjalizacji, które umożliwiają dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta. 
Na wybranych kierunkach nauczamy całkowicie po angielsku, co gwarantuje zdobycie w trakcie studiów umiejętności językowych na najwyższym poziomie.
Studia doktoranckie
Prowadzimy studia doktoranckie z zakresu kulturoznawstwa, prawa, psychologii i socjologii, oferujące elastyczny program kształcenia skierowany na doktoraty z pogranicza różnych dyscyplin naukowych.
Studia podyplomowe
Ofertę studiów wyższych na bieżąco uzupełniamy bogatą ofertą studiów podyplomowych i szkoleń, skierowaną do osób, które pragną doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć wiedzę i umiejętności w innej dziedzinie.
Wiemy, jak ważna jest współpraca międzynarodowa
W ramach programu Erasmus, programu Atlantis oraz Excellence in Mobility, a także innych umów międzynarodowych, współpracujemy z ponad 70 uczelniami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji, Słowenii.
Corocznie kilkadziesiąt osób, w tym studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych naszej Uczelnie Warszawa wyjeżdża na stypendia, kontynuując naukę i zdobywając doświadczenie w placówkach za granicą. 
Czujemy się odpowiedzialni za swoich studentów
Rozwój zawodowy
Nasze Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów w starcie zawodowym. Uczestniczą oni w płatnych stażach, spotkaniach z doradcą zawodowym, szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości (Akademia młodego Menedżera) oraz rozmowach z przedstawicielami firm (Forum Transferu Wiedzy). Przedsięwzięcia te umożliwiają studentom poznanie rynku pracy i nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych.
Zaangażowanie społeczne
Jako ośrodek skupiający wielu wybitnych psychologów, socjologów i kulturoznawców angażujemy się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Z inicjatywy pracowników i studentów powstało Wspólne Podwórko, którego celem jest pomoc dzieciom i rodzinom zagrożonym marginalizacją. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, program stażowy „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością”, Poradnię Rodzinną i Młodzieżową oraz Klub Gimnazjalisty. 
Działania artystyczne
Obejmujemy patronatem merytorycznym wydarzenia kulturalne. Wspieramy rozwój sztuki, realizując innowacyjny projekt Kultura Wysokich Napięć, w ramach którego organizujemy wystawy fotograficzne, pokazy filmowe, spektakle teatralne, promocje książek i spotkania z artystami.
Prowadzimy internetową galerię communication design – przestrzeń wystawienniczą, w której studenci grafiki prezentują swoje prace szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki temu młodzi projektanci mogą dowiedzieć się, jak odbierana jest ich twórczość, zmierzyć się z merytoryczną oceną swoich prac, nawiązać dialog z publicznością i żywo reagować na ich uwagi. 

Poprzez ww. inicjatywy pokazujemy studentom, że mogą wywierać realny wpływ na poziom życia oraz kształt otaczającej nas rzeczywistości.
Polityka Jakości Kształcenia
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej deklaruje podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach i poziomach studiów oraz studiach podyplomowych. Deklaracja realizowana będzie poprzez sprawne zarządzanie, zgodne z wymogami przepisów prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.
Wysoką jakość kształcenia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej zagwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony system zarządzania oparty na Modelu zarządzania jakością kształcenia i kontroli jakości kształcenia, który uwzględnia specyficzne potrzeby Uczelni.
Stałe podnoszenie jakości kształcenia zapewni realizacja ustalonych priorytetów, do których należą:
 • przygotowywanie oferty i formy kształcenia optymalnie dostosowanej do oczekiwań odbiorców, tj. studentów, doktorantów i słuchaczy, oraz potrzeb rynku pracy w oparci o wymogi prawne i Strategię Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 • zapewnienie odbiorcom możliwości zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy
 • aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w ramach tworzenia oraz realizacji procesu dydaktycznego
 • podejmowanie działań mających na celu efektywne wspieranie absolwentów na rynku pracy oraz budowanie trwałych relacji zarówno z absolwentami, jak i z pracodawcami
 • profesjonalna obsługa studentów, doktorantów i słuchaczy
Władze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oświadczają, iż zapewniają kadrę oraz dysponują środkami finansowymi koniecznymi do wdrożenia założeń Polityki jakości kształcenia oraz zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.