piątek, 19 czerwca 2015

Karierę międzynarodową można rozpocząć w PolsceStudia anglojęzyczne to przede wszystkim odpowiedź na potrzebę tworzenia profesjonalnych kadr nowoczesnej gospodarki w perspektywie globalnej. Na Uczelni Łazarskiego oferujemy  programy akredytowane przez renomowany brytyjski Coventry University.

O przewadze studiów anglojęzycznych świadczy przede wszystkim język kształcenia. Angielski w XX wieku stał się językiem dyplomacji, przemysłu i handlu międzynarodowego. Na uczelniach anglosaskich obowiązują  najwyższe standardy prowadzenia badań naukowych. Są to najlepiej dofinansowane i wyposażone szkoły wyższe świata. O ich innowacyjności  świadczy także sposób przekazywania wiedzy: większy nacisk kładzie się na krytyczne myślenie, praktyczność kształcenia i samodzielne rozwiązywanie problemów.

Studiując na studiach anglojęzycznych otrzymuje się wiedzę na najwyższym poziomie. Programy studiów nie różnią się od programów uczelni  amerykańskich, czy brytyjskich, które uznawane są za najlepsze na świecie. Po ukończeniu studiów absolwenci są równie dobrze przygotowani do rozpoczęcia kariery międzynarodowej jak ich  koledzy z uczelni anglosaskich. Zaletą studiów w Polsce jest niższa cena. Studenci nie ponoszą wysokich kosztów utrzymania się zagranicą.

Uczelnia Łazarskiego proponuje cztery programy w języku angielskim. Dwa z nich to studia akredytowane przez Coventry University, które kończą się  uzyskaniem tytułu Bachelor of Arts in Business Economics i Bachelor of Arts in International Relations and European Studies. Programy te tworzone są wraz z brytyjskim partnerem i zatwierdzane są przez Quality Assurance Agency (angielski odpowiednik Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Każdy przedmiot posiada trzech opiekunów, którzy czuwają nad wysokim poziomem merytorycznym i praktycznym wymiarem przedmiotów z zakresu nowoczesnej ekonomii i biznesu. Studia te charakteryzują się też transparentnym, czterostopniowym sposobem oceniania,  właściwym dla uczelni brytyjskich. Student zawsze otrzymuje  informację zwrotną dotyczącą swojej aktywności, wie, co jeszcze może udoskonalić w swojej pracy.

Dwa pozostałe programy anglojęzyczne: zarządzanie i ekonomia, które kończą się jednym dyplomem – Uczelni Łazarskiego, w równie doskonały sposób przygotowują do rozpoczęcia kariery w środowisku międzynarodowym. Jedyną różnicą jest to, że słuchacz nie jest poddawany tak kompleksowej ocenie, jak w przypadku studiów walidowanych.

Prof. Bogna Gawrońska- Nowak, Kierownik Katedry Ekonomii na Uczelni Łazarskiego ocenia, że wyróżnikiem studiów anglojęzycznych na Uczelni Łazarskiego jest wyjątkowa elastyczność, jaka charakteryzuje postawy absolwentów na rynku pracy. Oznacza ona umiejętność dobrego dopasowania się do wymogów pracodawcy zarówno polskiego, jak i  zagranicznego: „Sposób przekazywania wiedzy jest równie ważny dla nas, co ciężar merytoryczny zajęć. Studenci otrzymują  zadania indywidualne i grupowe, poznają specjalistyczne bazy danych, debatują, przeprowadzają eksperymenty, symulują proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach, doskonalą swoje techniki prezentacyjne, uczą się kooperacji i skutecznego działania w międzynarodowym środowisku” -  mówi Gawrońska-Nowak. Z kolei dr Olha Zadorozhna, wykładowca ekonomii i ekonometrii na Uczelni Łazarskiego, podkreśla: „Pokazujemy jak aplikować teorie i narzędzia do rzeczywistych problemów z którymi spotykamy się w pracy zawodowej. Uczymy studentów korzystać z oprogramowania ekonometryczno-statystycznego, co pozwala im np. ocenić ryzyko portfela podczas pracy w bankach lub korporacjach”. Anton Kamyza, absolwent studiów anglojęzycznych korzysta z tych narzędzi na co dzień: „Zarządzam portfelem klientów wartym nawet 60 mln. Euro. Wynegocjowałem dla siebie umowę bezterminową, najlepszą, jaką można mieć we Francji”.

Studenci kierunków anglojęzycznych Łazarskiego wielokrotnie wygrywali i zajmowali wysokie lokaty w międzynarodowych konkursach, w tym na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce fundacji „Perspektywy”,  najlepszy artykuł ekonomiczny organizowany przez „International Atlantic Economic Society” w USA. Jedna z naszych studentek została także finalistką „New Economic Talent 2014” w Czechach. Absolwenci pracują w takich międzynarodowych gigantach jak Google, Global Strategy, ERSTE Group, CITI Bank, HSBC. Znajdują zatrudnienie w strukturach Parlamentu Europejskiego,  kontynuują karierę naukową zagranicą, np. pisząc doktoraty w Central European University w Budapeszcie, czy CEU w Pradze. Prof. Bogna Gawrońska- Nowak uznaje, że oprócz obiektywnych, mierzalnych wskaźników jakości programu naszych studiów, takich jak zdolność do zatrudnienia oraz zazwyczaj elitarny charakter pozyskanego miejsca pracy, trzeba również wspomnieć o wyjątkowej atmosferze tych studiów: „Życie studenckie wykracza tutaj daleko poza zwykłą rutynę. Różnorodność krajów pochodzenia uczestników studiów odpowiednio integrowana poprzez doświadczonych nauczycieli akademickich i kadrę zarządzającą programami stanowi dodatkowy bodziec dla lepszego rozumienia współczesnego świata i przybliża do profesjonalnych wyzwań. Z opinii studentów i absolwentów zbieranych przez nas pieczołowicie wynika bardzo jasno, że nasi podopieczni nie tylko skutecznie się uczą, co pozwala im odnosić sukcesy w karierze zawodowej ale również zwyczajnie lubią naszą uczelnię, swoich profesorów i kolegów, co potwierdzają aktywne kontakty zachowane i rozwijane długo po zakończeniu studiów. Myślę, że śmiało możemy mówić o bardzo sprawnej i serdecznie tkanej sieci Łazarskiego, która oplata - w dobrym rozumieniu tego słowa - kulę ziemską”.

Najwyższą jakość studiów anglojęzycznych w Łazarskim, podobnie zresztą jak  pozostałych kierunków, potwierdza wysoka ocena Uczelni uzyskana w globalnym, niezależnym rankingu U-Multirank. W badaniu, powstałym na zlecenie Komisji Europejskiej, Uczelnia zdobyła aż 11 ocen A, co sprawiło, że znalazła się w gronie 8 proc. najlepiej ocenionych uniwersytetów na świecie, obok Harvardu i MIT. Ostatnio także angielski partner Uczelni – Coventry University, uzyskał wysokie noty w brytyjskim rankingu Guardian University Guide 2016. Oba te wyróżnienia są wynikiem intensywnej pracy obu uczelni na rzecz ciągłego podnoszenia jakości kształcenia, której celem jest sukces zawodowy studenta zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz