piątek, 29 maja 2015

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie


Studia w Wyższej Szkole Zarządzania prowadzone są na poziomie magisterskim, licencjackim i inżynierskim oraz w ramach rocznych studiów podyplomowych. Uczelnia posiada akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menażerskiej FORUM potwierdzającą wysoką jakość kształcenia, oraz zajęła drugie miejsce w rankingu niepaństwowych szkół biznesu w Polsce. W 2001 roku Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała Złoty Laur w dziedzinie umiejętności i kompetencji przyznawanym firmom i instytucjom naukowym za wybitne osiągnięcia we wspieraniu gospodarki rynkowej.

Absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Zarządzania na 2 letnich studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie.

Więcej informacji na: http://study4u.eu

czwartek, 28 maja 2015

Uczelnia ŁazarskiegoUczelnia Łazarskiego utworzona w 1993 roku to jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Dajemy Ci do wyboru 22 kierunki:

Studia licencjackie

Studia magisterskie

Studia jednolite magisterskie

Studia podyplomowe
http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/

MBA
http://ckp.lazarski.pl/studia-mba/

LLM
Studiuj po angielsku i zdobądź podwójny dyplom

Dyplom Uczelni Łazarskiego i Coventry University

Dyplom Uczelni Łazarskiego

Seminaria doktoranckie
Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Możesz studiować stacjonarnie, w systemie zaocznym lub na odległość.

Rankingi, wyróżnienia
 • Zajmujemy 4. miejsce w rankingu szkół wyższych w Polsce (Perspektywy).
 • Wydział Prawa i Administracji zajmuje czołowe miejsce w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii uczelni niepublicznych, mamy najlepszą zdawalność na aplikację wśród absolwentów uczelni niepublicznych.
 • Zostaliśmy uznani już po kolejny za „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce” w kategorii uczelni niepublicznych. Nasz prestiż od 2006 roku jest corocznie potwierdzany certyfikatami „Wiarygodna szkoła” oraz „Uczelnia walcząca z plagiatami”.
 • Wyróżnienie certyfikatem „Uczelnia Liderów” jest dowodem na ścisłe powiązanie naszych programów kształcenia z rynkiem pracy. Współpracujemy z pracodawcami i wspieramy naszych studentów w zdobywaniu doświadczenia w ramach praktyk i staży oraz w poszukiwaniu pracy.
 • W trakcie nauki masz kontakt z praktykami biznesu, pracodawcami, trendsetterami, pasjonatami z różnych dziedzin. Zdobędziesz dodatkowe umiejętności i potwierdzisz je branżowym certyfikatem. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na sukces na rynku pracy. Oto kilka przykładów:

 • International Legal Skills – po ukończeniu tego kursu możesz otrzymać certyfikat austriackiego Center for International Legal Skills w Salzburgu,
 • Z kolei wybierając specjalność zarządzanie nieruchomościami, zyskujesz podstawę do ubiegania się u Ministra Infrastruktury o licencję zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, pośredniczenia w obrocie oraz zarządzania nieruchomościami.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie - jesteśmy akredytowanym centrum szkoleniowym IATA

Kursy językowe

Nauczysz się u nas niemal każdego języka obcego, na różnych poziomach a także zdobędziesz międzynarodowe certyfikaty językowe.

Kadra

Najwybitniejsi eksperci w dziedzinie gospodarki, biznesu i prawa? Spotkasz ich na naszych zajęciach! Współpracujemy z najlepszymi w świecie naukowym oraz biznesowym, m.in. z:

 • sędzią Jerzym Stępniem, byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego,
 • prof. Dariuszem Rosatim,
 • byłym Ministrem Spraw Zagranicznych,
 • dr hab. Robertem Gwiazdowskim,
 • ekspertem w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha,
 • Pawłem Blajerem, TVN24 BiŚ
 • Małgorzatą Marczak, Onet.pl,
 • Maciejem Ziemczonkiem, Grupa Allegro,
 • Andrzejem Garapichem, PBI,
 • Maciejem Filipkowskim, Dell Polska.

Międzynarodowość
 • Będziesz w międzynarodowym towarzystwie, studiując wśród studentów z 26 krajów. Jesteśmy najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce i współpracujemy z ponad 90 uczelniami na całym świecie.
 • Jeśli chcesz zwiedzać świat skorzystaj z programu Erasmus + i wyjedź do jednej z 80 uczelni partnerskich, w których możesz zrealizować część studiów.
 • Na uczelni obowiązuje system punktów ECTS, stosowanym przez najlepsze uczelnie europejskie. Dzięki temu kursy zrealizowane na uczelniach zagranicznych zagranicą zostaną zaliczone w ramach studiów.

Rozwijaj pasje i kompetencje

Koła naukowe, kluby zainteresowań, poradnia prawna, spotkania branżowe, zajęcia sportowe… to tylko nieliczne przykłady tego co możesz robić w czasie wolnym.

Stypendia i zniżki

Stypendia:
 • Naukowe
 • Socjalne
 • Sportowe
 • Specjalne
 • Fundacji Uczelni Łazarskiego

Zniżki
 • dla laureatów i finalistów olimpiad
 • dla studentów aktywnych społecznie
 • dla pracujących na rzecz uczelni
 • dla studentów studiujących drugi kierunek
 • dla uczestników programu erasmus
 • dla absolwentów na studia podyplomowe
 • dla absolwentów na studia II stopnia
Sprawdź która jest dla Ciebie (link do http://rekrutacja.lazarski.pl/oplaty/znizki-i-stypendia/)

Praktyka i praca

Dział Praktyk i Karier ma dla Ciebie bogatą ofertę:
 • praktyki i staże w Polsce i zagranicą,
 • szkolenia, warsztaty, testy kompetencyjne
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • spotkania panelowe z ekspertami świata biznesu
 • Giełdę Pracodawców i Akademickie Targi Jobbing
 • serwis z ofertami pracy i praktyk
Dzięki systemowi punktów ECTS sam układasz swój plan zajęć, koncentrując się na tych przedmiotach, które naprawdę Cię interesują. To pozwoli Ci dopasować plan zajęć do pracy, którą możesz podjąć już podczas studiów!

Uczelnia partnerska

Jesteśmy uczelnią otwartą na studentów. Nie tworzymy barier, pomagamy je przezwyciężać. A przede wszystkim zależy nam na tym, abyście studiowali w przyjaznej atmosferze. Dbamy o Twoje prawa, dajemy Ci możliwość rozwoju i pomagamy rozpocząć karierę zawodową.

Jak to wygląda w praktyce?

Pomagamy Ci stawiać pierwsze kroki na uczelni, doradzamy w kształtowaniu indywidualnego toku studiów, pośredniczymy w poszukiwaniu mieszkania, organizujemy warsztaty, ułatwiamy dostęp do praktyk i wyjazdów zagranicznych.

Nawet jeśli jeszcze nie jesteś pewien, którą specjalność studiować, pomożemy Ci! Na II semestrze studiów licencjackich weźmiesz udział w warsztatach, które pozwolą Ci zorientować się, która ścieżka zawodowa najbardziej Ci odpowiada. Już po studiach licencjackich możesz u nas rozpocząć studia podyplomowe – do wyboru masz kilkadziesiąt kierunków opracowanych i realizowanych przez praktyków biznesu.

Dziekani, kierownicy katedr oraz wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach, można się z nimi skontaktować telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości, że to Twoja uczelnia?

Skontaktuj się z nami: 
uczelnia@lazarski.edu.pl

wtorek, 26 maja 2015

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCSWarto studiować na UMCS!
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa publiczna uczelnia po prawej stronie Wisły. Kształcimy ok. 25 tysięcy studentów, na ponad 50 kierunkach studiów i ponad 200 specjalnościach, prowadzonych na 11 Wydziałach.

Do dyspozycji studentów pozostaje profesjonalna kadra oraz stale modernizowana baza naukowo-badawcza, dydaktyczna, socjalna, kulturalna i sportowa. Wizytówkami naszej Uczelni są lub w najbliższej przyszłości staną się: Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii, realizowane w ramach projektu „Ecotech-Complex: Człowiek, Środowisko, Produkcja”, imponujące obiekty dydaktyczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Informatyki, zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także Inkubator Medialno-Artystyczny.
Nowoczesna uczelnia, a taką jest UMCS, nie może funkcjonować bez aktywności samych studentów. To oni, dzięki działalności w Samorządzie Studentów oraz rozwijaniu swoich zainteresowań w ponad 150 kołach naukowych i organizacjach studenckich, zespołach muzycznych, tanecznych, drużynach sportowych realizują swoje pasje, a zarazem decydują o bardzo wysokiej pozycji Uczelni na kulturalnej i sportowej mapie nie tylko województwa lubelskiego, ale również całego kraju. Podstawę do tej aktywności tworzą obiekty kampusu studenckiego, Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz Centrum Kultury Fizycznej.

Nasze atuty:
 •     największa uczelnia we wschodniej Polsce
 •     Miasteczko Akademickie zlokalizowane w centrum Lublina
 •     12 Wydziałów
 •     ponad 60 kierunków i ponad 200 specjalności
 •     ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich
 •     bogata oferta studiów podyplomowych
 •     kierunki unikatowe w skali Polski
 •     ponad 25 tysięcy studentów
 •     ponad 200 tysięcy absolwentów
 •     siła tradycji
 •     nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria i pracownie
 •     programy pomocy materialnej dla studentów
 •     9 akademików
 •     współpraca międzynarodowa
 •     programy studenckich wymian międzynarodowych i krajowych
 •     centrum kultury i sportu
 •     Uczelnia Przyjazna Pracodawcom
 •     Uczelnia Przyjazna Studentom
 •     Uczelnia Liderów
 •     Miejsce Odkrywania Talentów

Programy studenckie
 •     Program Mobilności Studentów – MOST
 •     Program im. Lane`a Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
 •     Program ERASMUS
 •     Asystentura Comenius
 •     Programy Stypendialne Funduszy Wyszehradzkich CEEPUSKierunki studiów
Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS.

Pod tym adresem znajdują się opisy wszystkich kierunków: http://www.umcs.pl/pl/studia-w-j-polskim,77.htm

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
I stopień stacjonarne
specjalność: nauczycielska
II stopień stacjonarne
specjalności: edukacja z elementami muzykoterapii, muzyka rozrywkowa, muzyka sakralna
prowadzenie zespołów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
I stopień stacjonarne
specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne
II stopień stacjonarne
specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne

Fotografia
I stopień stacjonarne
specjalności: fotografia użytkowa, fotografia artystyczna

Grafika
Studia jednolite magisterskie stacjonarne
specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, sztuka mediów cyfrowych

Jazz i muzyka estradowa
I stopień stacjonarne
specjalności: wykonawstwo instrumentalne, wykonawstwo wokalne

Malarstwo
Studia jednolite magisterskie stacjonarne
specjalności: eko-art, malarstwo sztalugowe, media malarskie
II stopień stacjonarne (1,5 roczne)
specjalność: malarstwo sztalugowe, media malarskie

Wzornictwo
I stopień stacjonarne
specjalności: ceramika, szkło

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Biologia
I stopień stacjonarne
specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia
II stopień stacjonarne
specjalności: biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia, fakultatywny blok biologiczny

Biotechnologia
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna

WYDZIAŁ CHEMII

Chemia
I stopień stacjonarne
specjalności: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
I stopień niestacjonarne
specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II stopień stacjonarne
specjalności: analityka chemiczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II stopień niestacjonarne
specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Ochrona środowiska
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalność: chemia środowiska

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Business Management
I stopień stacjonarne

Ekonomia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biznes międzynarodowy, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: ekonomia międzynarodowa, gospodarka samorządowa, polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, systemy ekonomiczne, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Finanse i rachunkowość
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bankowość i rynki finansowe, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza, doradca finansowy, inwestycje kapitałowe, menadżer finansowy, podatki i finanse publiczne

Logistyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: logistyka międzynarodowa, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

Zarządzanie
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: strategiczne zarządzanie marką, systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie kapitałem społecznym, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

Europeistyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna, zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Filozofia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: doradztwo i komunikacja w biznesie, filozofia teoretyczna
II stopień stacjonarne

Interdyscyplinarne studia religioznawcze
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Kognitywistyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: sztuczna inteligencja i logika, znak język i komunikacja

Kreatywność społeczna
I stopień stacjonarne

Socjologia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: asystent rodziny, kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym, lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne, polityka regionalna i rozwój lokalny, socjologia gospodarki, stosunki międzykulturowe
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: gospodarka innowacji, ogólnosocjologiczna, socjologia dialogu cywilizacyjnego, socjologia migracji, socjologia stosowana, socjologia zdrowia społeczności lokalnej, socjologia życia publicznego

Zarządzanie w politykach publicznych
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
moduły do wyboru: migracje i polityka ludnościowa, polityka zdrowotna, polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka kulturalna i edukacyjna
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Archeologia
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: archeologia pradziejowa, wczesnohistoryczna

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
I stopień stacjonarne
specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją współczesną

Bałkanistyka
I stopień stacjonarne

Etnologia
I stopień stacjonarne

e-Edytorstwo i techniki redakcyjne
I stopień stacjonarne

Filologia polska
I stopień stacjonarne
specjalności: edytorska, logopedyczna, nauczycielska, redaktorsko – medialna, teatrologiczna
I stopień niestacjonarne
specjalności: edytorska, nauczycielska, redaktorsko – medialna
II stopień stacjonarne
specjalności: logopedyczna, medioznawcza, nauczycielska, teatrologiczno – filmoznawcza, wydawnicza
II stopień niestacjonarne
specjalności: medioznawcza, nauczycielska, wydawnicza

Historia
I stopień stacjonarne
specjalności: edytorsko – redaktorska, nauczycielska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: archiwistyczna, dziedzictwo historyczne regionu, nauczycielska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Informacja w e-społeczeństwie
I stopień stacjonarne

Informatologia stosowana
I stopień stacjonarne

Kulturoznawstwo
I stopień stacjonarne
specjalności: antropologia i socjologia kultury, judaistyka, krytyka i animacja sztuki, medialna, teatrologia i filmoznawstwo
II stopień stacjonarne
specjalności: antropologia i etnologia, krytyka i promocja sztuk plastycznych, kultura i turystyka, media i kultura popularna

Lingwistyka stosowana
I stopień stacjonarne
specjalności: translatorska, nauczycielska
II stopień stacjonarne
specjalności: nauczycielska, translatorska

Logopedia z audiologią
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Turystyka historyczna
I stopień stacjonarne

Neofilologie
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Filologia germańska
I stopień stacjonarne
specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki

Filologia iberyjska
I stopień stacjonarne

Filologia romańska
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Filologia rosyjska
I stopień stacjonarne
specjalności: język rosyjski w biznesie, rosjoznawstwo
II stopień stacjonarne
specjalności: nauczycielska, tłumaczeniowa

Filologia ukraińska
I stopień stacjonarne
specjalności: język ukraiński w biznesie
II stopień stacjonarne
specjalności: tłumaczeniowa

Rosjoznawstwo
II stopień stacjonarne

Slawistyka
I stopień stacjonarne
specjalności: bałkanistyka, turystyczno - kulturowa
II stopień stacjonarne
specjalności: tłumaczeniowa

Studia historyczno – dyplomatyczne
I stopień stacjonarne

Technologie cyfrowe w animacji kultury
I stopień stacjonarne

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI

Fizyka
I stopień stacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna i astrofizyka
II stopień stacjonarne
specjalności: fizyka teoretyczna, współczesna fizyka stosowana

Fizyka techniczna
I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
specjalności: fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Fizykochemia nowych materiałów
I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
Informatyka
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: grafika komputerowa, informatyka medyczna, programistyczna, systemy mobilne i sieci

Inżynieria nowoczesnych materiałów
I stopień stacjonarne

Matematyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki, zastosowania matematyki w fizyce

Matematyka i finanse
I stopień stacjonarne

Science and Technologe
I stopień stacjonarne

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Geografia
I stopień stacjonarne
specjalności: geomonitoring z ekofizjografią, hydrometeorologia, kartografia z geoinformacją, organizacja przestrzeni społeczno – ekonomicznej, fakultatywny blok pedagogiczny
II stopień stacjonarne
specjalności: zarządzanie środowiskiem, kartografia i geoinformacją, klimatologia i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, fakultatywny blok pedagogiczny

Geoinformatyka
I stopień stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
specjalności: architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni

Turystyka i rekreacja
I stopień stacjonarne
specjalności: ekoturystyka, gospodarowanie zasobami turystycznymi, hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i zdrowotna
I stopień niestacjonarne
specjalności: gospodarowanie zasobami turystycznymi, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
II stopień stacjonarne
specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji, turystyka dzieci i młodzieży, turystyka zdrowotna
II stopień niestacjonarne
specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Animacja kultury
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: animator i menadżer kultury, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika specjalna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna

Praca socjalna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia
Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia rodziny, psychologia społeczna

WYDZIAŁ POLITOLOGII

Bezpieczeństwo narodowe
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: marketing polityczny, medialna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: redaktorska, Public Relations, dziennikarstwo on-line

Politologia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo publiczne, doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna

Polityka spraw publicznych
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: polityka lokalna i regionalna, polityka wewnętrzna i zagraniczna

Produkcja medialna
I stopień stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja

Studia wschodnioeuropejskie
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
moduły: rosyjski, ukraińsko-białoruski, bałkański, kaukaski
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: systemy polityczne w Europie Wschodniej, Współpraca regionalna w Europie Wschodniej

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI

Administracja
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Prawo
Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)

Prawno – biznesowy
I stopień stacjonarne

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH

Chemia techniczna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne

Administracja publiczna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne

Public Relations i doradztwo medialne
I stopień stacjonarne i niestacjonarne


Więcej informacji na: www.study4u.eu

poniedziałek, 25 maja 2015

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego; Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uniwersytet Śląski oferuje 58 kierunków studiów i prawie 200 specjalności. Uczelnia kształci obecnie blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Lifelong Learning Programme/Erasmus. W sumie Uniwersytet zawarł ponad 1000 umów o współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami z zagranicy, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

Szeroka oferta kształcenia na Uniwersytecie Śląskim dodatkowo wzbogacona jest możliwością rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji. Na każdym wydziale działają liczne koła naukowe oraz artystyczne. W całym Uniwersytecie jest ich ponad 200. Życie studenckie pozwalają urozmaicić m.in. AZS – Akademicki Związek Sportowy i AEGEE – Europejskie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej. Prężnie działają prowadzone przez studentów media, zespoły artystyczne i gazety: „Suplement”, „Kampus”, Studenckie Studio Radiowe „Egida” (jedna z najstarszych radiostacji akademickich w Polsce), a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” i Akademicki Chór „Harmonia”. Ponadto aktywnie działa Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ, która jest siłą napędową inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych, nie zapominając o organizowaniu rozrywki.

Uniwersytet Śląski zapewnia zakwaterowanie w 10 nowoczesnych akademikach w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie, w których znajdują się zarówno pokoje jednoosobowe, jak i typu „studio”. Standardem jest wolny dostęp do Internetu w każdym pokoju. Oprócz tego bazę socjalną uczelni tworzą stołówki studenckie oraz bufety.

Dzięki dynamicznym działaniom Biura Karier UŚ, wychodzimy naprzeciw potrzebom studentów oraz rynku pracy. Prowadzimy zintegrowane działania służące zintensyfikowaniu kontaktu młodych ludzi z pracodawcami, takie jak: praktyki, staże, spotkania z przedstawicielami pracodawców, targi pracy i szkolenia, które organizowane są przez specjalistów Biura Karier UŚ, doradców zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców. Dodatkowo prowadzimy badania losów naszych dotychczasowych absolwentów oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Oprócz prawie 240 projektów badawczych, współrealizowanych obecnie z różnymi instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w tym biznesowymi i gospodarczymi, Uniwersytet Śląski realizuje ponad 1400 własnych projektów. Wśród nich wiele ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce. Wymienię tylko kilka z nich: badania interdyscyplinarne w zakresie zdrowia i medycyny (np. badanie właściwości nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów, poszukiwanie stabilnych form amorficznych lekarstw, charakteryzujących się doskonałą biodostępnością, badania nad strukturą i właściwościami nanokrystalicznego stopu z pamięcią kształtu NiTi), badania w zakresie zmian klimatycznych (np. badania polarne, w tym prognozy zmian zlodowacenia Arktyki oraz wzrostu poziomu oceanu światowego w efekcie ocieplania klimatu, zmiany klimatu w Arktyce i Antarktyce, określenie trendów występowania klimatycznych zdarzeń ekstremalnych w Polsce i ustalenie wskaźników do prognozowania zagrożeń tymi zjawiskami), badania w zakresie przyrody i ochrony środowiska (np. odnawialna energia geotermalna, stworzenie i wdrożenie platformy TILLING jako trwałego narzędzia genomiki funkcjonalnej oraz doskonalenia cech użytkowych i wzbogacania materiałów hodowlanych roślin na przykładzie jęczmienia) i wiele innych.

Te przykładowe, wyżej wymienione, jak również wiele innych działań Uniwersytetu Śląskiego, znakomicie wpisują się w realizację, dla nas oczywistych, kierunków myślenia i działania uczelni nowoczesnej i skutecznie reagującej na wyzwania nowych czasów, bo przecież, jak głosi jedna z dewiz VII Programu Ramowego Unii Europejskiej: „Tomorrow's answers start today!”.


Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichKierunki studiów:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 • Reżyseria
 • Grafika
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Komunikacja promocyjna i kryzysowa
 • Kultury mediów
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Inżynieria biomedyczna
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Politologia
 • Administracja
 • Prawo
 • Biofizyka
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Geografia
 • Geologia
 • Ochrona Środowiska
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 • Psychologia
 • Socjologia
  • komunikacja społeczna
  • organizowanie społeczności lokalnej
  • socjologia (program ogólny)
  • studia miejskie
  • zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Mechatronika
 • Chemia
 • Ekonofizyka
 • Fizyka
 • Fizyka medyczna
 • Fizyka techniczna
 • Geofizyka
 • Technologia chemiczna
 • Matematyka
 • Przedsiębiorczość
 • Zarzadzanie międzykulturowe
 • Zarządzanie
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska
 • Język francuski z programem tłumaczeniowym
 • Język hiszpański z programem tłumaczeniowym
 • Język rosyjski - program język biznesu
 • Język rosyjski - program tłumaczeniowy
 • Język włoski z programem tłumaczeniowym
 • Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym
 • Rosjoznawstwo
 • Filologia angielska
  • język biznesu
  • kultura i literatura angielskiego obszaru
  • językowego
  • kultura-media-translacja
  • nauczycielska
  • nauczycielska z informatyką
  • nauczycielska z językiem niemieckim
  • projektowanie rozrywki interaktywnej oraz
  • lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT - WRITE)
  • specjalistyczne odmiany języka angielskiego
  • tłumaczeniowa
  • tłumaczeniowa z językami Indii
  • tłumaczeniowa z językiem arabskim
  • tłumaczeniowa z językiem chińskim
  • tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim
  • tłumaczeniowa z językiem japońskim
  • tłumaczeniowa z językiem niemieckim
 • Filologia germańska
  • kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego
  • nauczycielska
  • nauczycielska z językiem szwedzkim
  • tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
 • Filologia klasyczna
  • komunikacja społeczna, lingwistyczno-kulturowa z literaturą środkowoeuropejską
  • nauczycielska
 • Filologia polska
 • Filologia słowiańska
  • komunikacja kulturowa Słowian południowych i zachodnich
  • ogólnofilologiczna
  • przekład w komunikacji międzykulturowej
 • Turystyka historyczna
 • Doradztwo filozoficzne i coaching
 • Etnologia
 • Filozofia
 • Teologia
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Kulturoznawstwo
 • Międzynarodowe studia polskie
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • Edukacja techniczno - informatyczna
 • Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
 • Informatyka

Więcej informacji na: www.study4u.eu

piątek, 22 maja 2015

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska to jedyna politechnika na Pomorzu Środkowym.

Uczelnia rozwija się niezwykle dynamicznie, o czym świadczy bogata oferta edukacyjna, z której skorzystało ponad 20 tysięcy studentów.

Politechnika Koszalińska oferuje ponad 90 specjalności na 27 kierunkach technicznych, ekonomicznych, menedżerskich, artystycznych i filologicznych, które można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w kilku dyscyplinach nauk technicznych. Prowadzi współpracę międzynarodową, która owocuje specjalistycznymi publikacjami, a także organizowanymi konferencjami naukowymi.

Oferta edukacyjna uczelni powiązana jest z dobrymi warunkami do nauki, pracy i wypoczynku. Uczelnia posiada wyremontowane domy akademickie. Na terenie akademików znajduje się uznany za najlepszy od dwóch lat w Polsce klub akademicki „Kreślarnia”. Politechnika oferuje nieograniczony dostęp po Internetu dzięki hot spotom, rozmieszczonym na terenie campusów oraz w akademikach. Politechnika Koszalińska uczestniczy w kilku projektach europejskich, dzięki którym studenci zyskują pomoc dydaktyczną i materialną.

Kierunki studiów:

 • Architektura Wnętrz
 • Wzornictwo
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Edukacja Techniczno-Pedagogiczna
 • Pedagogika
 • Ochrona Środowiska
 • Technika Rolnicza i Leśna
 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
 • Budownictwo
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Inżynieria biomedyczna
 • Energetyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Inwestycje i wdrożenia przemysłowe
 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Filologia
  • Filologia angielska
  • Filologia germańska
 • Finanse i Rachunkowość
 • Informatyka
 • Transport
 • Gospodarka przestrzenna

Więcej znajdziesz na: study4u.eu

Wyższa Szkoła Menedżerska w BiałymstokuWyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku  została utworzona w 2004 roku. Prowadzi studia licencjackie na trzech kierunkach: Turystyka i rekreacja, Techniki dentystyczne oraz Ekonomia. W ramach turystyki i rekreacji studenci maja do wyboru trzy specjalności: Menedżer turystyki i rekreacji, Menedżer kultury żywienia, Menedżer turystyki III wieku, natomiast na kierunku Ekonomia – Rozwój obszarów wiejskich. Studia odbywają się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Akt prawny utworzenia WSM

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 20 października 2003, nr DSW-3-4001-691/JG/03, wpisano do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych Wyższą Szkołę Menedżerską w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, pod numerem porządkowym wpisu - 140.

Misja 

Zaspakajanie aspiracji młodych ludzi, którzy dążą do osiągnięcia swoich marzeń.

Cel 

Przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej na potrzeby nieustannie rozwijającej się nowoczesnej gospodarki rynkowej.

Kierunki studiów: 

Techniki Dentystyczne
specjalności :
 • techniki protetyczne
 • techniki ortodontyczne

Ekonomia


Turystyka i Rekreacja
specjalności:
 • menedżer turystyki i rekreacji
 • menedżer hotelarstwa i gastronomii

 Więcej znajdziesz na:study4u.eu

czwartek, 21 maja 2015

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De GasperiWyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie w 2002 roku i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 115.

Od 2002r do 2008r uczelnia prowadziła tylko studia wyższe pierwszego stopnia.

Od początku istnienia uczelnia kształci studentów na kierunku „administracja”. Od października 2003r. uruchomione zostały dwa kolejne kierunki: „pedagogika” i W 2005 r. otworzono kierunek „zarządzanie”, a w roku 2006 uzyskano zgodę na otwarcie kierunku „ochrona środowiska”. W październiku 2007r na uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

W lipcu 2008r uczelnia otrzymała również uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”.

Od 27 września 2004r. uczelnia ma patrona, wybitnego włoskiego i europejskiego męża stanu Alcide De Gasperi, jednego z twórców zjednoczonej Europy. Decyzją Ministra uczelnia zmieniła nazwę na „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie“ (dalej WSGE).

W pierwszym okresie w uczelni funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna Wydział Administracji i Nauk Humanistycznych. W okresie od 01 września 2005 r. do 07 października 2008r uczelnia miała strukturę dwu wydziałową.

Obecnie w wyniku otrzymania uprawnień do prowadzenia studiów wyższych drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”, na podstawie zarządzenia Rektora przekształceniu uległy powołane jednostki organizacyjne uczelni: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych - zmienił nazwę na Wydział Pedagogiki. Wydział Administracji – zmienił nazwę na Wydział Nauk Społecznych.

Do Wydziału Pedagogiki przyporządkowany został kierunek „pedagogika” w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wydziałem kieruje dr Mirosława Raczkowska-Lipińska.

Do Wydziału Nauk Społecznych przyporządkowany został kierunek „administracja”, „zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „ochrona środowiska” w zakresie studiów wyższych pierwszego stopnia. Wydziałem kieruje dr Mirosława Raczkowska-Lipińska.

Strukturę WSGE tworzą dwa podstawowe piony:
 • Pion naukowo – dydaktyczny, który został nakreślony powyżej
 • Pion administracyjno – gospodarczy, który tworzą pozostałe jednostki organizacyjne uczelni, realizując zadania administracyjno-biurowe i gospodarcze

Strukturę uczelni uzupełniają organy jednoosobowe tj. kanclerz, rektor i dziekani oraz organy kolegialne, tj. senat i rady wydziałów, w skład których zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem uczelni wchodzą przedstawiciele samorządu studenckiego.

Baza dydaktyczna

Siedzibą Uczelni jest budynek po szkole podstawowej, który znajduje się w Józefowie (w Michalinie) przy ulicy Sienkiewicza 2. Budynek został wybudowany w 1995. W najbliższym czasie planowane jest przejęcie obiektu w użytkowanie wieczyste bądź jego zakup.

W budynku znajduje się 14 sal wykładowych, mogących pomieścić jednorazowo ok. 1000 studentów. W trybie zmianowym Uczelnia może pomieścić dwukrotnie więcej studentów, tj. ok. 2000. Aktualnie uczelnia posiada ok. 800 studentów. Sale te są umeblowane i wyposażone w niezbędne oprzyrządowanie do prowadzenia wykładów. Znajdują się w nich między innymi rzutniki do foliogramów, rzutnik multimedialny, tablice i inne.

Ważnym przedsięwzięciem dla rozwoju Uczelni było rozpoczęcie jej rozbudowy, co oficjalnie nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2006r. Łączna powierzchnia nowego budynku wyniesie ponad 4 tys. m kw., w tym przewidziane są dwie aule na 250 osób każda, 15 sal wykładowych i ćwiczeniowych, katedry i pomieszczenia dla studentów. Pierwszy etap budowy zakończył się przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2006/2007. Obecnie został zakończony pierwszy etap rozbudowy, w wyniku czego Uczelnia dysponuje drugim obiektem o powierzchni ponad 800 m kw. W obiekcie tym znajdują się trzy aule, jedna na 450 osób, pozostałe na 120 osób.

W obecnym roku akademickim wszystkie zajęcia prowadzone są w rozbudowanej siedzibie Uczelni. Studentom zapewniono stały dostęp do działów administracyjnych Uczelni, m.in. do Dziekanatu, Biblioteki Uczelnianej i klubu studenckiego „Żak”.

Dla potrzeb naukowo-dydaktycznych zorganizowano bardzo dobrze wyposażoną salę komputerową, która jest zawsze dostępna dla studentów. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w rzutniki, sprzęt multimedialny oraz inne niezbędne środki dydaktyczne.

Podpisane zostało "Porozumienie w sprawie krótszych policyjnych szkoleń podstawowych dla absolwentów wybranych kierunków"

Programy studenckie

Uczelnia wspiera zainteresowania młodych ludzi, umożliwiając im ich rozwój. Zrzeszanie się studentów w organizacjach i kołach studenckich określa zarządzenie rektora nr 28 z dnia 28 grudnia 2005 r. Funkcjonowanie kół naukowych uczelni, w tym koła „PEDAGOG” określają regulaminy tych kół. Kierownictwo i kadra uczelni jest otwarta na każdą inicjatywę ze strony studentów, chętnie ich wspierając.

Studenci pedagogiki prowadzą Koło Pedagogiczne „PEDAGOG”, nad którym patronat merytoryczny sprawuje dziekan i kadra akademicka, a bezpośrednią opiekę - osoba funkcyjna prowadząca dział spraw studenckich.

Więcej informacji na : www.study4u.eu

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania to nauczyciele akademiccy posiadający wysokie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne, wywodzący się z renomowanych uczelni, teoretycy i praktycy, ludzie nauki i biznesu. Uczelnia zatrudnia profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów oraz magistrów i magistrów inżynierów.

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania dostrzega rzeczywiste potrzeby rynkowe i przygotowuje specjalistów bardzo przydatnych firmom działającym na lokalnym rynku. Można zatem powiedzieć, że uczelnia mocno wrasta w społeczność lokalną, a jej studenci i absolwenci zatrudnieni w firmach działających na tym rynku kształtują jej pozytywny wizerunek.

Władze uczelni podjęły starania zmierzające do uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów magisterskich. Działania te są odpowiedzią na postulaty absolwentów uczelni zmuszonych do podjęcia dalszej nauki na uzupełniających studiach magisterskich w innych uczelniach o podobnym profilu kształcenia.

Plany rozwoju uczelni dotyczące rozszerzenia oferty dydaktycznej o nowe kierunki i specjalności studiów oraz uruchomienie studiów II stopnia, a także utworzenie instytutu kształcenia na odległość, głównie na potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych – wymagają realizacji zadań inwestycyjnych zmierzających do rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej przy ulicy K. Szwanke 1. przy udziale funduszy Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania zostały wpisane do Regionalnego Planu Inwestycji na lata 2007 2013 w Województwie Mazowieckim.

Więcej informacji na: www.study4u.eu

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim założona przez pallotynów,  na początku miała swoją siedzibę w Warszawie obecnie od roku akademickiego  2007/2008 mieści się przy ul. Sosnkowskiego 43 w Mińsku Mazowieckim.

Patron

Ks. prof. dr hab. Józef Majka (1918 – 1993).

Wybitny uczony, nauczyciel i wychowawca młodszych pokoleń polskich filozofów, etyków i socjologów. Szczególne zasługi położył na polu katolickiej nauki społecznej i socjologii religii. Wykładał w wielu uczelniach, m.in. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i  Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, którego przez wiele lat był rektorem. Aktywnie uczestniczył w pracach wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, współpracował z redakcjami czasopism naukowych. Owocem Jego pracy badawczej są książki i liczne artykuły naukowe, których tematyka często nawiązuje do kluczowych kwestii społecznych współczesnego świata, w szczególności do etosu pracy, sprawiedliwości społecznej  i personalistycznej koncepcji człowieka.
Był niestrudzonym kapłanem i wychowawcą.

Więcej informacji na: www.study4u.eu

środa, 20 maja 2015

Praktyczne studia, praktyczne umiejętności – studiuj grafikę w WSE Lubisz projektować? Chciałbyś tworzyć materiały reklamowe? Marzysz o pracy grafika? Wybierz kierunek Grafika reklamowa i multimedia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Zawód grafika jest obecnie jednym z najchętniej wybieranych zawodów przez młodych ludzi. Współcześnie jednak wymaga nie tylko umiejętności graficznych, ale także znajomości sfery marketingu, nowych technologii i artystycznych środków wyrazu. Społeczeństwo staje się coraz bardziej obrazowe i często przekaz wizualny zastępuje ten werbalny, dlatego też by odnieść sukces w tym zawodzie trzeba się do niego dobrze przygotować. Kompleksowe przygotowanie i odpowiednie umiejętności oferuje Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

 Perspektywy zawodowe

Po skończeniu kierunku absolwent może wybrać jedną z trzech ścieżek zawodowych. Po pierwsze może pracować w zawodzie i tworzyć narzędzia multimedialne w takich miejscach jak: drukarnie, wydawnictwa, agencje reklamowe, studia graficzne lub po prostu jako freelancer prowadzący własną firmę. Druga opcja to praca w działach marketingu lub promocji w firmach z różnych branż, a w trzecim przypadku mogą to być studia II stopnia z zakresu wybranej gałęzi grafiki użytkowej.


Specjalności

Studenci mają do wyboru dwie specjalności w ramach kierunku. Specjalność „Grafika reklamowa i edytorska” powstała z myślą o osobach, które w przyszłości chcą zajmować się głównie projektowaniem dla mediów tradycyjnych. W ramach przedmiotów przewidziano zagadnienia, takie jak: identyfikacja wizualna marek, opakowania, grafika ilustracyjna, co pozwoli im zdobyć umiejętności związane z komunikacją wizualną, brandingiem oraz przygotowaniem materiałów do druku. Z kolei specjalność „Multimedia i grafika interaktywna” przeznaczona jest dla osób, które chcą projektować materiały dla nowych mediów. Studenci poznają obsługę programów często używanych do tworzenia stron www, animacji, dźwięku i interakcji. Największy nacisk położony jest na kształcenie umiejętności projektowania zorientowanego na użytkownika.

Atuty kierunku

Zaletą kierunku Grafika reklamowa i multimedia w WSE jest przede wszystkim wyjątkowy program, który uzupełnia kompetencje grafika o umiejętności w zakresie promocji i marketingu. Ponadto studenci mają zajęcia z praktykami, znającymi realia pracy w branży reklamowej i multimedialnej, którzy uczą m.in. jak świadomie kreować przekaz wizualny, jak przygotowywać pliki do druku oraz tworzyć filmy i animacje. Podstawą programu są przedmioty zawodowe, odpowiadające głównym rynkowym nurtom współczesnego projektowania graficznego, prowadzone przez aktywnych zawodowo specjalistów. Towarzyszy im zestaw kursów wprowadzających studentów w zagadnienia związane z zarządzaniem marką, zespołem i projektem – przekonuje Anna Treska – Siwoń – opiekun kierunku Grafika reklamowa i multimedia.wtorek, 19 maja 2015

UNIWERSYTET ROLNICZY NA FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE 20-23 maja 2015 r.Przez cztery dni – od 20 do 23 maja br. trwać będzie Festiwal Nauki w Krakowie. Tegoroczne hasło Festiwalu Nauki  brzmi „Oświeć się”. Hasło to nawiązuje do uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Uniwersytet Rolniczy przygotował ciekawe wykłady, zajęcia w laboratoriach, występy na estradzie, pokazy, konkursy czy  zwiedzanie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Weterynaryjnej. W środę, tj. 20 maja br. na krakowskich Błoniach odbędzie się bieg przełajowy „Światło(o)bieg”. W biegu weźmie udział 10 pracowników, 10 studentów, 8 VIP-ów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR weźmie udział w panelu naukowym uczniów X LO pt. „Blaski i cienie rozwoju nauki”.

Podczas Festiwalu Nauki na estradzie wystąpi Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”, Studencki Zespół Góralski „Skalni” czy Zespół „Cheerleaders” z UR. W namiotach odbywać się będą konkursy np. konkurs wiedzy zoologicznej ( na temat zwierząt żyjących nocą, rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt na podstawie okazów zielnikowych, preparatów zwierzęcych, fotografii, odgłosów), konkursy geodezyjne dotyczące pomiaru odległości i wysokości obiektów i wiele innych.

Ponadto jak co roku odbywać się będą pokazy, które w większości będą nawiązywały do światła. Dowiemy się miedzy innymi dlaczego światło jedne owady wabi, a drugie odstrasza? Dlaczego liść jest zielony? Każdy będzie miał okazję stworzyć własną rabatkę  i zwizualizować ją w formacie 3d. Odbędzie się prezentacja urządzeń stosowanych w technikach pomiarowych, wykorzystujących technologię laserową (dalmierz, tachimetr, teodolit, skaning laserowy), dowiemy się czym są świecące ryby głębinowe. Dowiemy się jaki wpływ ma światło na rozwój owadów (np. wpływ światła na przepoczwarzanie się motyli). Ponadto będzie można oznaczyć grupę krwi za pomocą komercyjnych zestawów. Odwiedzający będą mogli pozyskać sadzonki drzew leśnych. Odwiedzający dowiedzą się wszystkiego na temat możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej. Dostępne będą również różnego rodzaju biopaliwa ciekłe i gazowe

Podczas wykładów, na które obowiązywała wcześniejsza  rejestracja wszyscy zarejestrowani, chętni uczestnicy dowiedzą się m.in. - jak światło demaskuje fałszerzy dzieł sztuki i banknotów, co to są chemiczne latarki, świecący cukier, kamień boloński? światła wodnej otchłani i ciemnego lasu; czy światło może wyleczyć z raka? Inne wykłady będą dotyczyć wykorzystania termografii w badaniach biologicznych (wskazanie metody wspomagającej diagnozowanie zmian chorobowych organizmów zwierzęcych). Zwiedzić będzie można z przewodnikiem Muzeum Gleb (lista zapisów zamknięta). W sobotę w jednym z namiotów UR prezentować się będzie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, prezentacje leśnych kompleksów promocyjnych przygotowane będą przez przygotowana przez nadleśnictwa: Niepołomice, Piwniczna i Nawojowa.

środa, 6 maja 2015Filologia angielska to kierunek, który od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów. Decyzja o wyborze kierunku filologicznego często wiąże się z nadzieją na lepszy start zawodowy i możliwością rozwijania językowych pasji. Jeśli szukasz interesujących specjalności sprawdź ofertę 2015/2016 Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie (WSE).


Różne specjalności

W ramach kierunku Uczelnia Kraków proponuje różne specjalności do wyboru. Specjalność Tłumaczenie przeznaczona jest dla osób pragnących pracować w zawodzie tłumacza. Komunikacja międzykulturowa w biznesie ma w programie specjalistyczne kursy poświęcone zagadnieniom komunikacji w biznesie i pracy w środowisku międzykulturowym. Połączenie znajomości języka obcego ze znajomością biznesu i jego specyficznej terminologii oferuje specjalność Biznes międzynarodowy, a miłośników języka chińskiego i chińskiej kultury z pewnością zainteresuje specjalność Sinologia współczesna.Filolog zawsze w cenie

Znajomość języków obcych w pracy zawodowej staje się już niemal koniecznością. A im bogatszym zasobem języków dysponujemy, tym stajemy się cenniejszym nabytkiem dla pracodawców. W firmach i korporacjach znajomość języka angielskiego jest normą w komunikacji z partnerami i kontrahentami, a także coraz częściej między samymi pracownikami, z uwagi na wielokulturowe zespoły pracownicze. Swoje pozycje zdobywają także inne języki. Chiński, szwedzki czy norweski coraz częściej wkraczają w polski biznes i rynek pracy.

Filologia angielska w WSE

Filologię angielską ma w swojej ofercie także Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Studenci nie tylko intensywnie uczą się języka angielskiego, ale także szlifują znajomość drugiego języka obcego. Niewątpliwym atutem tych studiów jest możliwość ćwiczenia w specjalistycznym laboratorium do tłumaczeń symultanicznych oraz wyjazd na jedno- lub dwusemestralne stypendium w ramach popularnego programu Erasmus+. Kontakt z językiem za granicą i rozmowa z obcokrajowcami pozwalają zetknąć się z akcentem i rzeczywistym użyciem języka w kulturze i środowisku.

Praktyczne umiejętności

Cenne podczas studiów są także praktyki w szkołach językowych lub agencjach reklamowych oraz udział w konferencjach lingwistycznych, które wzbogacają nie tylko umiejętności, ale także umożliwiają posługiwanie się językiem w praktyce i budują sieć kontaktów zawodowych. W ten sposób krakowska WSE kształci kadrę różnych szczebli do pracy w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń czy instytucjach Unii Europejskiej.

wtorek, 5 maja 2015

Placówka Oświatowa Roku 2015


Celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych Uczelni Wyższych (państwowych  i prywatnych), oferujących atrakcyjne programy nauczania, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby studentów.
Placówki mogą zgłaszać swoje kandydatury osobiście, przedkładając wymaganą regulaminem dokumentację. Nominacje przyznaje także organizator konkursu na podstawie dostępnych wyników badań i rankingów rynkowych. Zgłoszone uczelnie zostaną ocenione przez niezależną kapitułę konkursu z uwzględnieniem poziomu kształcenia oraz oferty programowej. Doświadczenie kadry dydaktycznej, prestiż oraz dynamika rozwoju uczelni będą dodatkowymi aspektami działalności, branymi pod uwagę podczas oceny. Programy stypendialne i programy wymiany studenckiej, adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy pozwolą nominowanym na uzyskanie dodatkowych punktów w procesie certyfikacji.

 Organizatorem konkursu jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, instytucja wspierająca podmioty edukacyjne i gospodarcze w rozwoju, poprzez promocję ich działań na rynku ogólnopolskim.

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Uczelnia Wyższa Roku 2015. Kandydatury można potwierdzać do dnia 15 maja 2015 r. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej konferencji, zaplanowanej w Polskiej Agencji Prasowej S.A.