piątek, 25 lipca 2014

Papieski Wydział Teologiczny


Na strukturę Papieskiego Wydziału Teologicznego w uczelnie Wrocław składa się działalność 4 Instytutów, 24 samodzielnych katedr naukowych i 9 zakładów naukowych.
Instytut Filozofii Chrześcijańskiej ma 4 katedry:
 • Filozofii Systematycznej,
 • Historii Filozofii,
 • Antropologii Filozoficznej,
 • Etyki oraz Psychologii.
W ramach Instytutu Historii Kościoła działają również 4 katedry:
 • Historii Kościoła w Starożytności i Patrologii,
 • Historii Kościoła w Średniowieczu,
 • Historii Kościoła w czasach Nowożytnych i Współczesnych,
 • Historii Kościoła na Śląsku.
Zasoby naukowe Instytutu Teologii Systematycznej to 11 katedr:
 • Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu,
 • Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu,
 • Teologii Biblijnej,
 • Teologii Fundamentalnej i Religiologii,
 • I Katedry Teologii Dogmatycznej,
 • II Katedry Teologii Dogmatycznej,
 • Eklezjologii i Sakramentologii,
 • Historii Dogmatów i Ekumenizmu,
 • Teologii Moralnej Ogólnej,
 • Teologii Moralnej Szczegółowej,
 • Teologii Duchowości.
Natomiast Instytut Teologii Praktycznej posiada 5 katedr, a mianowicie: Teologii Praktycznej i Duszpasterstwa Rodzin, Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterstwa, Prawa Kanonicznego, Katechetyki i Pedagogiki oraz Katedrę Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła.
Działa również 9 Zakładów Naukowych: Archiwum i Muzeum Diecezjalnego, Biblistyki, Filozofii, Teologii Dogmatycznej, Teologii Moralnej, Dydaktyki i Pedagogiki, Homiletyki i Liturgiki oraz Psychologii.
Na pierwszym i drugim etacie Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zatrudnia 35 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 21 profesorów, 12 profesorów nadzwyczajnych, 2 doktorów habilitowanych; 39 doktorów-adiunktów, 11 asystentów i wykładowców oraz 7 pracowników prowadzących wykłady zlecone i lektoraty języków nowożytnych.
30 września 2008 r. Rada Wydziału PWT powołała do istnienia Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych.

Badania naukowe odzwierciedlają specyfikę problemów filozoficzno-teologicznych, dialogu ekumenicznego, etyczno-moralnych aspektów najnowszych badań i praktyk genetyczno-medycznych, miejsca teologii w środowisku wrocławskim, organizacji kościelnej Dolnego Śląska oraz współdziałania środowiska teologicznego ze świeckimi dyscyplinami nauki polskiej.
Papieski Wydział Teologiczny w uczelnie Wrocław dysponuje biblioteką specjalistyczną, która mieści się w gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (pl. Katedralny 14) oraz czytelnią studencką mieszczącą się w budynku Wydziału (pl. Katedralny 1).
Zasoby biblioteczne są skatalogowane i można korzystać z sieci komputerowej, co zdecydowanie ułatwia praktyczne czerpanie z zasobów księgozbioru.
Warto nadmienić, że Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego należy do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, prowadzącej oficjalny „serwis” bibliotecznego oprogramowania MAK, którego twórcą jest Biblioteka Narodowa.
FIDES zrzesza obecnie 92 biblioteki kościelne, a została erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski 18 marca 1995 roku, choć de facto istnieje już od 1991 roku. Podczas VII zgromadzenia Federacji (12.VI.2001) nowym przewodniczącym FIDES został ks. dr Jerzy Witczak, Dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

czwartek, 24 lipca 2014

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Uniwersytet Jagielloński ma unikatową w Polsce strukturę. Wśród 15 wydziałów, wchodzących w jego skład, znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Farmaceutyczny i Ochrony Zdrowia. Oddzielone 1 stycznia 1950 roku wzorem sowieckim od Uniwersytetu, wróciły do swojej Alma Mater w 1993 roku. Do niedawna był to jedyny Uniwersytet polski z wydziałami medycznymi, obecnie ma je także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. O poziomie naukowym Uniwersytetu świadczy fakt, że prawie wszystkie wydziały otrzymują systematycznie w ramach parametryzacji jednostek naukowych w kraju pierwszą, czyli najwyższą kategorię w oficjalnym rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzi się europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelnie Kraków na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów. O nowoczesności studiowania świadczy także elektroniczny system zaliczania zajęć, zniesienie tradycyjnych indeksów i elektroniczna legitymacja studencka.
Coraz częstsze są studia Kraków i stałe wykłady w językach obcych oraz wykłady uczonych zagranicznych włączone do programu studiów, np. z matematyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Szkoły Praw Obcych (niemieckiego, amerykańskiego, austriackiego i francuskiego) na Wydziale Prawa i Administracji lub Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Zreformowano nauczanie języków obcych, tworząc Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci UJ mają kończyć studia ze znajomością dwóch języków obcych na co najmniej średnim poziomie. Warto tu wspomnieć, że uruchomiono lektorat z języka angielskiego dla studentów niewidomych i niedowidzących. Zajęcia prowadzone przez lektora przeszkolonego w Anglii uwzględniają specyfikę pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

środa, 23 lipca 2014

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
O NAS

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja swoimi korzeniami sięga 1890 r., kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono Studium Rolnicze. Od 1953 r. Uniwersytet Rolniczy istnieje jako samodzielna Uczelnie Kraków (najpierw jako Wyższa Szkoła Rolnicza, potem Akademia Rolnicza, a od 2008 r. jako Uniwersytet Rolniczy). Obecnie Uczelnię tworzą 3 kampusy (8 obiektów dydaktycznych), 29 stacji doświadczalnych (450 ha) oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju (6500 ha). Uczelnia stale się modernizuje, do najważniejszych przedsięwzięć zalicza się: budowa budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, szklarni dydaktycznej, hali wegetatywnej, modernizacja części sal i laboratoriów na Wydziale Leśnym i Ogrodniczym, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb, rozpoczęcie inwestycji dla weterynarii na Bielanach oraz powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Oferta edukacyjna Uniwersytetu to 23 kierunki studiów i 50 specjalności, na których kształci się ponad 12 tysięcy studentów. Kształcenie odbywa się dwustopniowo, studia trwają 10 semestrów. Edukację można zakończyć z tytułem licencjata bądź inżyniera lub kontynuować naukę na studiach magisterskich. Uczelnie Kraków oferuje również możliwość zdobywania wiedzy na ponad 30 rodzajach studiów podyplomowych.

Przy Uniwersytecie Rolniczym działa Centrum Kultury Studenckiej. Centrum prowadzi działalność kulturalną, artystyczną i oświatową na rzecz studentów i pracowników Uczelni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwersytetu Rolniczego, Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Klub Akademicki „Arka” i Klub „Buda”.
Zadaniem Uniwersytetu Rolniczego jest kształcenie specjalistów do pracy w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, leśnej, kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz ekonomiki czy marketingu. Dzięki wieloletniej współpracy z ponad 100 ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą studenci mogą odbywać ciekawe zajęcia praktyczne i zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

czwartek, 10 lipca 2014


Co to takiego studia dualne?

STUDIA DUALNE = WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE

W zintegrowanym systemie studiów dualnych student przez trzy dni będzie uczęszczał na zajęcia akademickie (pn. – śr.), a dwa dni poświęci na  praktykę lub staż u największych specjalistów w branży TSL (czw. – pt.) Uwaga! Praktyki lub staże są PŁATNE, a miesięczne wynagrodzenie nie będzie niższe niż wysokość czesnego!

Dotychczas studia Wrocław stacjonarne mogły powodować różnego rodzaju trudności w zdobyciu doświadczenia, ze względu na naukę od poniedziałku do piątku. Teraz studenci stoją przed szansą studiowania, gdzie wraz z wykształceniem zdobędą również kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, stając się pożądanymi przez pracodawców specjalistami. Wystarczy wybrać MWSLiT.

Studia dualne otwiera jeszcze szerzej drogę do zawodów przyszłości!

NIE ZWLEKAJ TWOJA DROGA DO SUKCESU TO STUDIA DUALNE

PAMIĘTAJ, ŻE  SUKCES NA RYNKU PRACY TO: WYKSZTAŁCENIE  + DOŚWIADCZENIE


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od 13 lat swojego istnienia daje studentom możliwość wyboru  kierunku i specjalności ukierunkowanych na branżę TSL. Doskonała i wykwalifikowana kadra z Polski jak i zagranicy kształci młodych ludzi na specjalistyczne stanowiska, przekazując im wiedzę zarówno merytoryczną jak i praktyczną. Branża TSL, w której kształceniu specjalizuje się  MSWLiT, przygotowuje studentów do zawodów w najprężniej rozwijających się obszarach gospodarki. Zapotrzebowanie na pracowników wciąż rośnie!

Absolwent MWSLiT nie zadaje sobie pytań. Czy wybrać kolejne studia aby znaleźć pracę? Czy wybór mojego kierunku był odpowiedni? NIE! Absolwent MWSLiT kończąc Uczelnie Wrocław nie ma wątpliwości, ze postąpił odpowiednio, gdyż jest pożądanym specjalistą na rynku pracy.

Zmieniające się wciąż trendy, oczekiwania pracodawców, konkurencja wśród potencjalnych pracowników oraz coraz większe wymagania przy zatrudnieniu powodują, że student już podczas kształcenia musi myśleć o zdobyciu w tym czasie jak największego doświadczenia.
Jak wiadomo, kluczem do sukcesu jest nie tylko wykształcenie, ale i bogate doświadczenie.            Dlatego MWSLiT, jako Uczelnia stawiająca za priorytet dobro swoich studentów, jako pierwsza na Dolnym Śląsku wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, uruchamiając STUDIA DUALNE

 

poniedziałek, 7 lipca 2014

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania


Misją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest najwyższej jakości, nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów:
 • zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
 • wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza, Polski i Unii Europejskiej
 • tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.
Istniejąca od ponad 18 lat Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelnie Warszawa techniczno-artystycznych w Polsce. Uczelnia spełnia polskie oraz europejskie standardy nauczania, a dzięki doskonale przygotowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, liczącej ok. 300 pracowników, a także rozbudowanej bazie technicznej – licznym laboratoriom i pracowniom, cieszy się dużym uznaniem studentów. Dynamiczny rozwój WSEiZ, wysoki poziom kształcenia oraz interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką zdobywają studenci, doceniany jest również przez pracodawców i ekspertów z wielu dziedzin, czego efektem jest m.in. przyznanie Uczelni MEDALU EUROPEJSKIEGO w 2012 roku. Ponadto Uczelnia może poszczycić się certyfikatami: WIARYGODNA SZKOŁA oraz DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA 2013.
Studenci WSEiZ - na 3 Wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania - mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na trzech kierunkach studiów - magistra inżyniera.
Uczelnia prowadzi 11 kierunków studiów w zakresie: Architektury i Urbanistyki (I i II stopień), Architektury Krajobrazu, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Budownictwa, Ochrony Środowiska (I i II stopień), Edukacji Techniczno-Informatycznej, Zdrowia Publicznego, Zarządzania, Zarządzania i Inżynierii Produkcji (I i II stopień) oraz Mechaniki i Budowy Maszyn.
WSEiZ dysponuje własną - usytuowaną w centrum Warszawy – nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną, w której mieszczą się profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in. rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii, projektowania mebla, mechaniki płynów, hydrauliki i hydrologii, chemii, gleboznawstwa czy pracownia projektowania wirtualnego obiektu budowlanego i krajobrazu, w której do dyspozycji studentów oddano sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, jak również programy ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax. Cześć zajęć praktycznych odbywa się w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach pod Warszawą.
Na Uczelnie Warszawa aktywnie działa: 11 Kół Naukowych, organizując m.in. konferencje i wyjazdy terenowe; Oficyna Wydawnicza i Biblioteka Uczelniana, która umożliwia m.in. dostęp on-line do Wirtualnej Biblioteki Nauki; Samorząd Studencki, organizujący Juwenalia i akcje artystyczne. W WSEiZ działa również Biuro Karier, które pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu pracy. Uczelnia organizuje również dla nich Targi pracy, na które zaprasza firmy z branży budowlano-architektonicznej i ochrony środowiska. Student może korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy.
Ważną rolę w edukacji studentów na kierunkach artystycznych WSEiZ odgrywa organizacja wystaw prac projektowych, które odbywają się w Atrium budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16. Dużym zainteresowaniem zwiedzających w ostatnich latach cieszyły się m.in. wystawy: Apteczek Domowych; Dorobku Pracowni Dydaktyczno-Artystycznych na kierunku Architektura Wnętrz oraz wystawa „Na biegunach”, na której zostały zaprezentowane bujane zabawki dla dzieci.
Obecnie w WSEiZ studiuje ponad 3500 studentów.
ATUTY WSEIZ
 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna,
 • dostarczająca studentom najwyższej jakości wiedzę i umiejętności praktyczne
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy i profesjonalnie przygotowujące do wykonywania przyszłego zawodu
 • Wydziałowe Rady Pracodawców doradzające Uczelni jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy zawodowej
 • Specjalistyczne laboratoria, klimatyzowane sale dydaktyczne i pracownie z siecią wi-fi
 • Biuro Karier pomagające studentom i absolwentom w znalezieniu pracy
 • Program ERASMUS PLUS na lata 2014-2020, oferujący wyjazdy studentów na część studiów oraz na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich
 • Doskonale wyposażona Biblioteka wraz z czytelnią, posiadająca ponad 44 tys. woluminów
 • Punk Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagający studentom założyć własną działalność gospodarczą
 • Własna Oficyna Wydawnicza publikująca m.in. monografie, podręczniki oraz czasopismo – „Wiadomości Uczelniane”
 • Warszawska Szkoła Zdrowia przy WSEiZ organizująca otwarte wykłady szerzące wiedze o zdrowiu i zapobieganiu chorobom społecznym
Urozmaicone życie studenckie:
 • liczne koła naukowe
 • aktywnie działający Samorząd Studencki
 • galeria sztuki z pracami studentów i absolwentów

piątek, 4 lipca 2014

Szkoła Wyższa Psychologii SpołecznejCo nas wyróżnia...
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach – studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Od 17 lat Uczelnie Warszawa jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ponad 14 tys. studentów.
Uczymy, jak pomyślnie funkcjonować w zmieniającym się świecie
Programy nauczania
Obecnie poza wiedzą i pasją liczą się praktyczne i konkretne umiejętności oraz wszechstronność i elastyczność w podejściu do wykonywanej pracy – w edukacji nie zapominamy o tego rodzaju kompetencjach, stale dostosowując ofertę dydaktyczną i metodykę nauczania do potrzeb rynku.
Uprawnienia habilitacyjne umożliwiają nam samodzielną pracę nad programami studiów, w oparciu o wiedzę i doświadczenie ludzi nauki i przedstawicieli biznesu, z którymi współpracujemy. Nasze programy nauczania zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Kierunki studiów
Oferujemy studia społeczno-humanistyczne na kilkunastu kierunkach m. in. psychologii, prawie, bezpieczeństwie narodowym, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, kulturoznawstwie, socjologii, grafice i wzornictwie, anglistyce, italianistyce czy iberystyce.
Proponujemy kilkadziesiąt unikalnych specjalności i specjalizacji, które umożliwiają dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta. 
Na wybranych kierunkach nauczamy całkowicie po angielsku, co gwarantuje zdobycie w trakcie studiów umiejętności językowych na najwyższym poziomie.
Studia doktoranckie
Prowadzimy studia doktoranckie z zakresu kulturoznawstwa, prawa, psychologii i socjologii, oferujące elastyczny program kształcenia skierowany na doktoraty z pogranicza różnych dyscyplin naukowych.
Studia podyplomowe
Ofertę studiów wyższych na bieżąco uzupełniamy bogatą ofertą studiów podyplomowych i szkoleń, skierowaną do osób, które pragną doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć wiedzę i umiejętności w innej dziedzinie.
Wiemy, jak ważna jest współpraca międzynarodowa
W ramach programu Erasmus, programu Atlantis oraz Excellence in Mobility, a także innych umów międzynarodowych, współpracujemy z ponad 70 uczelniami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji, Słowenii.
Corocznie kilkadziesiąt osób, w tym studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych naszej Uczelnie Warszawa wyjeżdża na stypendia, kontynuując naukę i zdobywając doświadczenie w placówkach za granicą. 
Czujemy się odpowiedzialni za swoich studentów
Rozwój zawodowy
Nasze Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów w starcie zawodowym. Uczestniczą oni w płatnych stażach, spotkaniach z doradcą zawodowym, szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości (Akademia młodego Menedżera) oraz rozmowach z przedstawicielami firm (Forum Transferu Wiedzy). Przedsięwzięcia te umożliwiają studentom poznanie rynku pracy i nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych.
Zaangażowanie społeczne
Jako ośrodek skupiający wielu wybitnych psychologów, socjologów i kulturoznawców angażujemy się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Z inicjatywy pracowników i studentów powstało Wspólne Podwórko, którego celem jest pomoc dzieciom i rodzinom zagrożonym marginalizacją. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, program stażowy „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością”, Poradnię Rodzinną i Młodzieżową oraz Klub Gimnazjalisty. 
Działania artystyczne
Obejmujemy patronatem merytorycznym wydarzenia kulturalne. Wspieramy rozwój sztuki, realizując innowacyjny projekt Kultura Wysokich Napięć, w ramach którego organizujemy wystawy fotograficzne, pokazy filmowe, spektakle teatralne, promocje książek i spotkania z artystami.
Prowadzimy internetową galerię communication design – przestrzeń wystawienniczą, w której studenci grafiki prezentują swoje prace szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki temu młodzi projektanci mogą dowiedzieć się, jak odbierana jest ich twórczość, zmierzyć się z merytoryczną oceną swoich prac, nawiązać dialog z publicznością i żywo reagować na ich uwagi. 

Poprzez ww. inicjatywy pokazujemy studentom, że mogą wywierać realny wpływ na poziom życia oraz kształt otaczającej nas rzeczywistości.
Polityka Jakości Kształcenia
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej deklaruje podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach i poziomach studiów oraz studiach podyplomowych. Deklaracja realizowana będzie poprzez sprawne zarządzanie, zgodne z wymogami przepisów prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.
Wysoką jakość kształcenia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej zagwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony system zarządzania oparty na Modelu zarządzania jakością kształcenia i kontroli jakości kształcenia, który uwzględnia specyficzne potrzeby Uczelni.
Stałe podnoszenie jakości kształcenia zapewni realizacja ustalonych priorytetów, do których należą:
 • przygotowywanie oferty i formy kształcenia optymalnie dostosowanej do oczekiwań odbiorców, tj. studentów, doktorantów i słuchaczy, oraz potrzeb rynku pracy w oparci o wymogi prawne i Strategię Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 • zapewnienie odbiorcom możliwości zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy
 • aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w ramach tworzenia oraz realizacji procesu dydaktycznego
 • podejmowanie działań mających na celu efektywne wspieranie absolwentów na rynku pracy oraz budowanie trwałych relacji zarówno z absolwentami, jak i z pracodawcami
 • profesjonalna obsługa studentów, doktorantów i słuchaczy
Władze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oświadczają, iż zapewniają kadrę oraz dysponują środkami finansowymi koniecznymi do wdrożenia założeń Polityki jakości kształcenia oraz zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.

środa, 2 lipca 2014

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach


Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach to coś więcej niż doskonałe zaplecze dydaktyczne, wykwalifikowana, renomowana kadra oraz jakość kształcenia na najwyższym poziomie.
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna to zaufanie, przyjaźń oraz atmosfera szacunku i zrozumienia, którą tworzą studenci, wykładowcy oraz pracownicy administracyjni. Górnośląska WSP to nieustające dążenie do dobrej jakości i dobrej przyszłości!
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w listopadzie 1995 roku. Na mocy Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnie Mysłowice nasza uzyskała zgodę na działalność statutową na czas nieokreślony. Jest to znaczący sukces całego naszego środowiska akademickiego i potwierdza zaufanie Władzy państwowej do Górnośląskiej WSP w zakresie realizowanej przez nas na wysokim poziomie akademickim usługi edukacyjnej. Potwierdza to także postrzeganie Uczelni Mysłowickiej jako prężnego ośrodka naukowego o doniosłym znaczeniu na edukacyjnej mapie szkolnictwa wyższego w Polsce. Górnośląska WSP w Mysłowicach prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Pedagogika, Polityka społeczna, Praca socjalna, Zdrowie Publiczne, które posiadają wiele ciekawych specjalności. Prowadzone są również studia podyplomowe oraz kursy doskonalące. Od 18 lat z sukcesem kształcimy młodych ludzi, uczymy ich wiary w siebie, chęci podejmowania inicjatyw i odważnych pomysłów. Nasze wspólne zaangażowanie oraz wszechstronne wykształcenie, pozwoliło wielu absolwentom na podjęcie pracy na całym świecie i na zrealizowanie swoich zawodowych ambicji. Naszą największą nagrodą jest fakt, że nasi studenci pod koniec studiów mówią: "Otrzymaliśmy więcej, niż nam obiecywano na początku". Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy Uczelnie Mysłowice elastycznie dostosowującą się do potrzeb i zmian rynkowych, Uczelnię stawiającą na praktykę, Uczelnię, której najlepszą wizytówką są jej Absolwenci, Uczelnię z ambicjami. Uczelnia posiada własną wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami akademickimi z Polski, Europy i świata.
Górnośląska WSP w rankingu najlepszych uczelni opublikowanym przez POLITYKĘ (numer 13 (2497) z 2 kwietnia 2005r.) uzyskała:
 • 1 miejsce w województwie śląskim wśród uczelni prywatnych kształcących na kierunku PEDAGOGIKA;
 • 6 miejsce w kraju wśród uczelni niepaństwowych;
 • 28 miejsce w kraju wśród uczelni państwowych i niepaństwowych.
W 2007 roku Uczelnia została najlepszą niepubliczną uczelnią pedagogiczną na Śląsku wg rankingu WPROST. Górnośląska WSP w Mysłowicach posiada także certyfikaty Wiarygodnej Szkoły za rok akademicki 2006/2007 , 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Ponadto posiadamy certyfikat "Polish Product" za rok 2009, 2010 i 2011- dokument ten potwierdza, że Górnośląska WSP w Mysłowicach jest szkołą godną zaufania, a podejmując naukę w jej murach studenci mogą mieć pewność, że Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy.
Organizacje studenckie Na uczelni funkcjonuje chór Tota Anima Cantate. Działa także AZS i Samorząd Studencki, co pozwala społeczności studentów na aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym, społecznym i edukacyjnym Uczelni jak i regionu. Młodzież akademicka inicjuje wiele przedsięwzięć o charakterze okolicznościowym (kulturalne, sportowe, marketingowe, duszpasterskie, rytualne akademickie i inne).
Przedstawiciele Samorządu Studentów Górnośląskiej WSP partnerują Władzom Uczelni w najważniejszych obszarach akademickiej aktywności. Młodzież samorządowa jest członkiem Stowarzyszenia MONSSUN oraz Stowarzyszenia Studentów Śląskich Uczelni Niepaństwowych. Studenci naszej Uczelni aktywnie uczestniczą w imprezach sportowych regionu, zdobywając trofea i godnie reprezentując mysłowicką Alma Mater.
Studiuj po to by mieć dobrą pracę ! Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach aktywnie współpracuje z czołowymi Internetowymi Serwisami Pracy w Polsce, które priorytetowo pomagają naszym studentom w znalezieniu pracy, praktyki bądź stażu, tak w kraju jak i zagranicą. Zespół Konsultantów tychże portali tworzą zdolni, kreatywni i przedsiębiorczy młodzi ludzie, których wyróżnia profesjonalizm w działaniu, szybkość i efektywność oraz indywidualne podejście do naszych studentów.

wtorek, 1 lipca 2014

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w KatowicachAUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA
Naszym studentom oferujemy innowacyjny i dostosowany do realiów rynku pracy program nauczania, który jest efektem ścisłej specjalizacji szkoły w zakresie informatyki, technologii internetowych i grafiki komputerowej popartej ponad 20-letnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Program został skonstruowany w oparciu o zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), uwzględniając także efekty współpracy z firmami branży teleinformatycznej oraz szeroko pojętego rynku reklamy i mediów. Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania , przygotowując absolwentów do pracy na współczesnym rynku pracy. Stawiamy na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych, dlatego ćwiczenia praktyczne i seminaria stanowią ponad 60% zajęć.
DOBRZE WYPOSAŻONA UCZELNIA!
WSTI to jedna z najlepiej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie uczelnie Katowice na Śląsku. Dysponujemy m. in. pracownią grafiki komputerowej wyposażoną w 30 komputerów Apple iMac MC812PL/A i tablety graficzne Wacom, oraz laboratorium komputerowym z 30 silnymi stacjami graficznymi. Na komputerach zainstalowane jest aktualne oprogramowanie (np.  Adobe Master Colleciton CS 5.5). Uczelnia posiada również przestronną pracownię artystyczną rysunku i  malarstwa umiejscowioną na najwyższym 20 piętrze budynku oraz pracownię fotografii w pełni wyposażoną w multimedialny sprzęt: aparaty fotograficzne, kamery i profesjonalne oświetlenie. Poza tym, uczelnia dysponuje wieloma nowoczesnymi salami komputerowymi wyposażonymi w projektory, komputery i sieć bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.
PROFESJONALNA KADRA
Skład wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo–dydaktycznej stanowią cenieni pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający duże doświadczenie branżowe I partnerskie nastawienie do studenta. Wielu wykładowców WSTI to czynni zawodowo graficy i informatycy, dlatego studenci mają możliwość już podczas nauki współpracować ze swoimi przyszłymi pracodawcami.
LOKALIZACJA
WSTI znajduje się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w ścisłym centrum Katowic –przy ulicy Mickiewicza 29. Siedziba Uczelnie Katowice jest położona w niewielkiej odległości od najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta na skraju płatnej strefy parkowania. Na terenie budynku znajdują się: stołówka oraz restauracja, powierzchnie wypoczynkowe wraz z patio, poczta, kiosk i przychodnia lekarska.
Jednym z atutów szkoły jest Biblioteka, dobrze wyposażona w specjalistyczną literaturę oraz z dostępem do tytułów czasopism związanych z technologiami IT i grafiką (np. Haking9, Harvard Business Review Polska, Linux Plus, CHIP, PC World Komputer, PHP Solutions, .psd, Computer Arts, Software Developer’s Journal, SDJ EXTRA).
Kierunki nauczania:
Informatyka - 7 semestrów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalności:
 • Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Technologie internetowe i sieci komputerowe
Grafika - 7 semestrów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalności:
 • Projektowanie graficzne
 • Multimedia