czwartek, 29 stycznia 2015

Znajomość którego języka obcego będzie najcenniejsza w przyszłości?Z prognozy gospodarczej firmy PwC wynika, że wkrótce przydatna może być znajomość takich języków obcych jak chiński, rosyjski czy nawet hindi. Co do jednego, nie ma wątpliwości: absolutną podstawą rozwoju zawodowego jest i będzie znajomość języka angielskiego.

W czasach globalizacji posługiwanie się językami obcymi to jedna z najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy. Rozwijając kompetencje lingwistyczne - inwestujemy w swoją przyszłość. Warto zatem wiedzieć, która inwestycja może z biegiem lat okazać się najbardziej trafiona.

Głównie angielski
Niezależnie od charakteru przyszłych przemian gospodarczych, bez wątpienia w najbliższych latach to język angielski studia pozostanie podstawowym narzędziem komunikacji na świecie. „Liczba osób mówiących po angielsku na całej planecie przekroczyła już 500 milionów. Ten język nie tylko zdominował świat przedsiębiorstw i handlu, ale jest też dodatkowo popularyzowany przez hollywoodzkie produkcje filmowe. Dzięki rozwojowi biznesu, zmienił się także cel nauki języka angielskiego. W dzisiejszych czasach większość osób nie uczy się go po to, żeby doskonale naśladować brytyjską wymowę, a raczej stawia na umiejętność skutecznej komunikacji” – tłumaczy Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.
Nawet przy uwzględnieniu potencjału Chin, Stany Zjednoczone wciąż będą jednym z najbardziej wpływowych państw w jutrzejszym świecie ekonomicznym, co potwierdzają badacze z firmy PwC. Razem z gospodarką USA na topie utrzyma się język angielski – obowiązujący jako urzędowy nie tylko w Stanach i Wielkiej Brytanii, ale i w innych państwach takich, jak Nowa Zelandia, Australia czy Kanada. Dlatego największe szanse sukcesu zawodowego mają osoby, które umieją dobrze posługiwać się tym językiem i uzupełniają tę wiedzę znajomością innego, może jeszcze nie tak popularnego w Polsce języka obcego.


Egzotyczna nisza
Nauka języka chińskiego jest w Polsce stosunkową nowością i od około pięciu lat wzbudza coraz większe zainteresowanie. Ten trend spowodowany jest ogromem potęgi jaką stanowią Chiny, przede wszystkim pod względem gospodarczym. Z raportu firmy PwC „World In 2050” wynika, że w już 2030 roku Chiny zdetronizują USA, które obecnie dominuje na rynku ekonomicznym i konsekwentnie utrzymają pierwsze miejsce przez kolejne 20 lat. Obecnie chiński już jest najbardziej rozpowszechnionym językiem świata. Używa go ponad miliard osób na całej planecie i liczba ta nieustannie rośnie. Znaczenie chińskiej gospodarki razem ze stopniem rozpowszechnienia tego języka może znacząco wpłynąć na rynek pracy i ustalić nowe kryteria przy rekrutacji pracowników, a także w wyborze partnerów biznesowych.
Drugim azjatyckim krajem najlepiej rozwiniętym gospodarczo są Indie i według prognozy PwC, utrzymają się one w czołówce trzech światowych potęg ekonomicznych przez co najmniej najbliższe 36 lat. Dzisiaj język hindi nie cieszy jeszcze się w Polsce dużą popularnością, niewykluczone jednak, że w przeciągu kilku lat może to ulec zmianie. Nauka języków rodem z Azji może okazać się strzałem w dziesiątkę szczególnie dla osób, planujących karierę w międzynarodowych korporacjach.                                                                                             

Obywatele Europy
Nasz kraj jest też na różne sposoby powiązany z innymi państwami należącymi do Unii Europejskiej, może warto zatem zaangażować się w naukę języków europejskich.
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie języków rodem z Europy jest hiszpański. Choć estymowane liczby osób posługujących się na całym świecie tym językiem są różne w zależności od źródła to wszystkie nasuwają jeden wniosek: język hiszpański zdecydowanie plasuje się w czołówce czterech najbardziej przydatnych języków świata. Używany nie tylko w Europie, ale i w krajach Ameryki Południowej, przyciąga prostotą form gramatycznych oraz przyjemnym brzmieniem.

Osoby, które zamierzają rozwijać się zawodowo w swojej ojczyźnie coraz częściej doceniają wpływ, jaki na gospodarkę danego państwa wywierają jego geopolityczni sąsiedzi. Dla Polski ważnym krajem sąsiednim jest oczywiście Rosja. Będąca już teraz wpływowym gigantem ekonomicznym, zgodnie z raportem PwC przez najbliższe 15 lat
Rosja umocni swoją pozycję na światowych rynkach. Czasy PRL mocno zniechęciły Polaków do nauki języka rosyjskiego. Teraz, coraz bardziej pożądany przez pracodawców, język rosyjski przeżywa w Polsce swój renesans.

środa, 28 stycznia 2015

Zapraszamy na XI Edycje Targów Edukacyjnych!

W dniach 24-25 marca 2015 roku w Targach Lublin S.A. odbędzie się XI Edycja Targów Edukacyjnych oraz III Edycja Salonu Książki i Wyposażenia Szkół.

Jest to największe wydarzenie o tematyce edukacyjnej we wschodniej Polsce, które co roku przyciąga ponad 100 wystawców i ok. 10 tysięcy zwiedzających. Targi Lublin na dwa dni stają się miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych szkół oraz uczelni wyższych. Jest to także idealna okazja, aby poznać oferty produktów, usług i rozwiązań dla placówek edukacyjnych.

Celem imprezy jest wyrównanie szans dla młodzieży poprzez równy dostęp do informacji o możliwościach kształcenia po ukończeniu szkoły gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej - mówi Ewa Kołodyńska – Cioczek Koordynator Targów Edukacyjnych. Wydarzenie ma charakter cykliczny i kompleksowy, a oferta wystawców skierowana jest nie tylko do tych, którzy myślą o kontynuowaniu edukacji w szkołach, ale także do osób które myślą o połączeniu nauki z pracą.

Targi Lublin S.A.  odpowiadając na potrzeby edukacyjne przygotowują w tym  roku specjalną kampanię przy udziale zagranicznych partnerów biznesowych, skierowaną do młodzieży mieszkającej za granicą pragnącej uczyć się i studiować w Polsce, a w szczególności w województwie lubelskim.

Zwiedzający będą mogli poznać aktualne i obiektywne oferty o akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Dla uczestników Targów poza ofertą edukacyjną przewidziano dodatkowo zabawy oraz prezentacje zdrowego stylu życia, a także konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody m.in. darmowy kurs prawo jazdy.

Dla chcących spróbować swoich sił w poszukiwaniu dobrej uczelni lub stażu, organizatorzy przygotują konsultacje dotyczące procesu rekrutacji, rozmowy klasyfikacyjnej, radzenia sobie ze stresem oraz pisania aplikacji. W tym samym czasie na terenie Targów Lublin odbędą się Targi Pracy, podczas których będzie można pozyskać informację o lubelskim rynku pracy.

wtorek, 27 stycznia 2015

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we WrocławiuSiedziba

Przylegający do cerkwi św. Cyryla, Metodego i Anny barokowy budynek mieścił klasztor Augustianek. Pierwsze informacje o nim pochodzą z 1229 r. Obecny gmach powstał na początku XVIII w. i służył augustiankom przez 200 lat, aż do kasaty zakonu. Na przełomie XIX i XX stulecia w budynku działało katolickie seminarium nauczycielskie. Po II wojnie światowej odrestaurowany gmach przeznaczono na siedzibę Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. Obecnie zajmuje go Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu została wpisana do Rejestru uczelnie Wrocław  niepublicznych i związków uczelnie Wrocław niepublicznych pod numerem 377.
Założycielem Wyższej Szkoły Prawa jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.
WSP powstaje w oparciu o dotychczasową działalność Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uczelni Techniczno-Handlowej i jest kontynuatorem wieloletniej tradycji, jaką niesie za sobą doświadczenie Założyciela.

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoninieDlaczego warto u nas studiować?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie działa od roku akademickiego 1998/1999. Należy więc do grona najstarszych PWSZ-tów w Polsce. Studia stacjonarne są w PWSZ bezpłatne. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata, a w przypadku kierunków technicznych – inżyniera, co daje wykształcenie wyższe I stopnia i stanowi podstawę do podjęcia studiów II stopnia – magisterskich.

Od tego roku akademickiego na uczelni działają 3 wydziały: Mechaniki i Budowy Maszyn, Społeczno-Humanistyczny oraz Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, a w ich ramach 11 katedr, 13 kierunków, 37 specjalności.

Od dwóch lat nasi studenci korzystają z elektronicznych indeksów (na uczelni działa bezprzewodowy internet). Każdy ma indywidualne konto na portalu eOrdo Omnis, dzięki czemu może monitorować swoje osiągnięcia, opłaty za studia Konin oraz świadczone usługi edukacyjne, stypendia. Tą drogą może również kontaktować się ze swoim dziekanatem.

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do wysokiej jakości kształcenia, stale wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną. Uruchamia nowe kierunki, nowe studia Konin podyplomowe oraz modyfikuje programy kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy. Od tego roku akademickiego kształci na trzech nowych kierunkach licencjackich: bezpieczeństwie wewnętrznym, dietetyce i logistyce. Od przyszłego roku planuje uruchomienie studiów II stopnia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim oraz filologia germańska z językiem angielskim.

PWSZ w Koninie zainicjowała projekty wykraczające poza program kształcenia. Są to Akademia Młodej Przedsiębiorczości, Akademia Praktyków Biznesu i Akademia Młodego Studenta. Uczelnia jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Są więc podjazdy dla wózków do wszystkich budynków uczelni, specjalne windy i sanitariaty. W Bibliotece Uczelnianej zorganizowano stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących. W marcu 2014 uczelnia uruchomiła nowoczesną, zgodną z europejskimi standardami wersję uczelnianego serwisu internetowego. Zastosowane mechanizmy ułatwiają dotarcie do informacji nie tylko osobom niedowidzącym, ale także z niesprawnością ruchową oraz niewidomym (z wykorzystaniem standardowych czytników do stron WWW)


PWSZ ma też platformę e-learningową, na której uruchomiono 24 kursy dla studentów. Ten rodzaj komunikacji zapewnia lepszy kontakt pomiędzy wykładowcami a studentami i zwiększa efektywność kształcenia. 20 innych kursów czeka na uruchomienie.


Od września 2012 r. na Uczelni działa pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, który powołuje asystentów. Ich zadaniem jest przede wszystkim utrzymywanie indywidualnego kontaktu z „podopiecznym”. PWSZ jest beneficjentem unijnego programu edukacyjnego Erasmus. Partnerami jest ponad 40 uczelni z Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch. Poza Erasmusem uczelnia współpracuje także z uczelniami z Cypru, Portugalii Rosji, Turcji, Ukrainy i Włoch.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie to największa publiczna uczelnia z 16-letnim doświadczeniem na konińskim rynku edukacyjnym. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Prowadzi kierunki o profilu praktycznym, dlatego współpracuje z przedsiębiorcami, administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi. Na uczelni działa kilkanaście studenckich kół naukowych

Kampus uczelni mieści się w trzech kompleksach budynków, które mają kilkadziesiąt dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych i technicznych. Do dyspozycji studentów są dwa akademiki z komfortowo urządzonymi pokojami dla 220 osób w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych.

.

piątek, 23 stycznia 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach to uczelnia Skierniewice państwowa, kształcąca obecnie około 1100 studentów, przygotowująca do uzyskania dyplomu licencjata i inżyniera, prowadząca studia Skierniewice I stopnia stacjonarne (studia bezpłatne) oraz niestacjonarne (studia płatne). Po ukończeniu studiów, studenci PWSZ nie mają trudności z kontynuacją nauki na studiach II stopnia – magisterskich, ponieważ: program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które obowiązują na wszystkich uczelniach państwowych, z uniwersytetami włącznie, uczelnia posiada bardzo dobrą kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach naukowych, przyjazną studentom oraz PWSZ w Skierniewicach podpisała umowy patronackie z Uniwersytetem Łódzkim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniką Łódzką  zgodnie z którymi absolwenci mogą kontynuować naukę na poziomie magisterskim w wymienionych Uczelniach.

Programy studenckie
 • Współpraca z University of Huddersfield w Anglii
 • W 2008 roku PWSZ w Skierniewicach podpisała porozumienie o współpracy z Business School University of Huddersfield w Anglii. Jest to państwowa szkoła wyższa, w której studenci PWSZ w Skierniewicach po ukończeniu drugiego roku studiów lub absolwenci uczelni, mają szansę podjęcia rocznych studiów w Anglii i zdobycia tytułu licencjata tamtejszej uczelni
 • Biuro Karier
 • Akademicki Związek Sportowy


Uczelnia dba o to, aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki do nauki. Dzięki dobrej współpracy z samorządem miasta Skierniewic Uczelnia posiada trzy duże budynki, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z wygodnymi salami dydaktycznymi, wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, salami informatycznymi, z dostępem do Internetu, laboratoriami, samoobsługowym kserografem, biblioteką, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w obiekcie głównym przy ul. Batorego 64C.


Najważniejsze atuty PWSZ w Skierniewicach:

1. Możliwość podjęcia bezpłatnych studiów w uczelni publicznej dla młodzieży ze środowisk niezamożnych
2. Przygotowanie studentów, w sposób profesjonalny do wykonywania szerokiej gamy zawodów, określonych kierunkami kształcenia; jednocześnie poziom zdobytej wiedzy pozwala na kontynuację nauki na poziomie II - magisterskim i III- doktorskim, w przygotowanych do tego instytucjach
3. Integrowanie, jako szkoła środowiskowa stwarzająca szansę zdobycia wyższego wykształcenia I stopnia, na dobrym poziomie dla młodzieży z rejonu skierniewickiego, środowiska edukacyjnego i lokalnego poprzez organizowane różnorodne przedsięwzięcia, na przykład konkurs poetycki, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lub kursy/warsztaty dla licealistów
4. Szkoła przyjazna młodzieży, dla której kształcenie, rozwój i wychowanie obywatelskie jest celem nadrzędnym. Poza wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, studentom wpaja się zasady samorządności i współdziałania, przedsiębiorczości i zespołowości w podejmowanych działaniach. Pomagają w tym dobre relacje pomiędzy studentami a kadrą dydaktyczną, co potwierdzają informacje zwrotne zbierane od studentów.


Aby dać większe możliwości studentom w poszukiwaniu pracy, po zakończonych studiach, PWSZ utworzyła Biuro Karier, z którym, z jednej strony, współpracuje doświadczony dydaktyk z drugiej strony Biuro podjęło współpracę z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach oraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach.

czwartek, 22 stycznia 2015

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dlaczego warto studiować w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

W raporcie przygotowanym przez Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych możemy przeczytać m.in., że wśród 36 PWSZ w Polsce, PSW w Białej Podlaskiej plasuje się na:
 •     1 miejscu za liczbę oferowanych kierunków studiów II stopnia (3), przy czym należy zaznaczyć, że do rzadkości należą studia II stopnia w PWSZ, ofertę taką ma zaledwie 9 uczelni tego typu.
 •     2 miejscu za liczbę kierunków studiów I stopnia (15)
 •     2 miejscu pod względem liczby studentów cudzoziemców (221)
 •     2 miejscu pod względem liczby przyjętych na I rok studiów stacjonarnych (1121)
 •     3 miejscu pod względem studentów studiów podyplomowych (215)
 •     3 miejscu pod względem liczby studentów stacjonarnych (

 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 r.

Obecnie kształci 3500 studentów na 18 kierunkach i 41 specjalnościach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2013/2014 w uczelnie Biała Podlaska pojawiły się nowe kierunki: studia licencjackie Fizjoterapia , studia inżynierskie Mechanika i Budowa Maszyn , Gospodarka Przestrzenna
Uruchamiając nowe kierunki studiów uczelnia tym samym zmierza ku praktycznemu profilowi kształcenia, by jak najlepiej przygotować absolwentów do rynku pracy.

W ciągu 13 lat swej działalności PSW w Białej Podlaskiej zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. PSW w Białej Podlaskiej wśród 3 najlepszych uczelni w kraju! (w ogólnopolskim rankingu uczelni wyższych 2013 r. Rzeczpospolitej i Perspektyw).
2850)
 •     6 miejscu pod względem liczby studentów (3504)


Jak pokazuje Raport, PSW w Białej Podlaskiej nie spoczęła na laurach, a entuzjazm władz uczelni nie osłabł - wciąż planują ekspansywny rozwój. Rok 2013 wprowadził zmiany organizacyjne w Uczelni. Od września funkcjonują dwa wydziały: Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych.

PSW w Białej Podlaskiej posiada także własną PŁYWALNIĘ.
Zapraszamy do Białej Podlaskiej! Zapraszamy do PSW! Nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się uczelni.

Campus PSW uczelnie Biała Podlaska to również nowoczesny akademik usytuowany około 250 m od głównego budynku PSW. Dysponuje 192 miejscami noclegowymi w pokojach jedno i dwuosobowych o wysokim standardzie wyposażenia. W 2-os. pokojach z łazienkami znajdują się m.in. lodówka, telewizor, telefon, stałe łącze internetowe, a w budynku znajduje się również: pralnia, suszarnia, sala fitness, siłownia, świetlica, sala konferencyjna. Dom Studenta oferuje miejsca dla kadry profesorskiej oraz miejsca dla studentów niepełnosprawnych. Na każdym piętrze znajdują się kuchnie z pełnym wyposażeniem.

środa, 21 stycznia 2015

Skandynawistyka – nowy kierunek w WSE!

Języki skandynawskie są często określane mianem przyszłościowych. Od nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera będzie można studia Kraków właśnie Skandynawistykę – studia filologiczno - biznesowe. To stacjonarne studia pierwszego stopnia profesjonalnie kształtujące kompetencje filologiczne i biznesowe.Języki norweski i szwedzki wdarły się przebojem na listy najchętniej wybieranych języków przez Polaków, a otwarcie skandynawskiego rynku pracy tylko zwiększyło to zainteresowanie. Również firmy skandynawskie chętnie podejmują inwestycje w Polsce stwarzając duże możliwości na rynku pracy dla Polaków, a szczególnie dla absolwentów także w obszarze współpracy outsourcingowej.Kierunek Skandynawistyka -  studia filologiczno – biznesowe wyróżnia praktyczna forma zajęć - laboratoria, ćwiczenia i konwersatoria, aktywne metody dydaktyczne, intensywna nauka języków obcych oraz rozwój kompetencji pracy zespołowej.O wyjątkowości programu przekonuje sam prodziekan ds. kierunku Filologia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera dr Mariusz Trawiński - Takie połączenie kompetencji językowych i biznesowych znacząco podwyższa konkurencyjność absolwenta skandynawistyki na rynku pracy, który obecnie wymaga nie tylko znajomości dwóch języków, ale również umiejętności wykorzystania ich w komunikacji biznesowej.


Z kolei na norweskiej specjalności studenci będą intensywnie uczyć się języka angielskiego i norweskiego, poznawać specyfikę współczesnego społeczeństwa norweskiego, uwzględniając  życie codzienne oraz kulturę, a także zyskają wiedzę na temat polsko – norweskiej współpracy gospodarczej.
Taki zestaw kompetencji i umiejętności absolwenta każdej ze specjalności jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia rynku pracy.


W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: szwedzka i norweska. Szwedzka  skupia się na Szwecji i wszystkich obszarach jej funkcjonowania i rozwoju – począwszy od sfery gospodarczej, przez polityczną, społeczną po kulturową. Przybliża również współpracę na różnych płaszczyznach między Polską i Szwecją.  Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy jest znajomość języka szwedzkiego oraz angielskiego.

wtorek, 20 stycznia 2015

Pierwsza niepubliczna kosmetologia magisterska na Śląsku


Z przyjemnością informujemy, iż jako pierwsza niepubliczna  Uczelnia  na Śląsku  rozpoczęliśmy rekrutację na  studia magisterskie na kierunku Kosmetologia!

Bardzo dobra opinia wśród pracodawców zatrudniających dotąd absolwentów SWSM, doskonała baza dydaktyczno-kadrowa, wykładowcy praktycy, autorski program oraz wewnętrzny system jakości zostały wysoko ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną, która z końcem maja br. pozytywnie zaopiniowała prowadzenie uzupełniających studiów magisterskich na tym kierunku.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia kosmetologów na poziomie  licencjackim oraz analiza zapotrzebowania rynku pracy w branży zachęciły władze Uczelni SWSM do rozszerzenia poziomu edukacji o studia magisterskie .

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Nowe trendy w nauczaniu dzieci języka angielskiegoW WSE odbyła się konferencja "Nowe trendy w nauczaniu dzieci języka angielskiego"
W ubiegłą sobotę, 17 stycznia, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona nowym trendom w nauczaniu dzieci języka angielskiego. W ramach konferencji odbyły się warsztaty psychologiczno-metodyczne dla nauczycieli dotyczące kształcenia języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
W czasie warsztatów uczestnicy poznali m.in. psychopedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci, zmiany prawne dotyczące wymogów kształcenia w zakresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz możliwości rozwoju warsztatu nauczyciela w zakresie nauczania języka angielskiego.
Organizatorami wydarzenia byli wspólnie uczelnia  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera oraz Pearson. Zainteresowanie udziałem w konferencji było bardzo duże, o czym świadczy liczba uczestników spotkania. Każdy z nich otrzymał certyfikat udziału w warsztatach.
Zapraszamy nauczycieli także na studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej! Rekrutacja na studia jeszcze trwa!

piątek, 16 stycznia 2015

Kierunki ekonomiczne - o czym warto wiedzieć ?

Każdy z nas chciałby mieć pewność, że po skończonych studiach znajdzie wymarzoną pracę. Na samym początku trzeba wyjaśnić czym są kierunki ekonomiczne. Są to wszelkiego rodzaju kierunki łączące wiąże się z zagadnieniem analizy produkcji, dystrybucją i konsumpcją dóbr

„Ekonomista to zawód uniwersalny. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w zasadzie we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządempoprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem, aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla.
Badania przeprowadzone w 2010 roku przez firmę Universum udowadniają duże zainteresowanie studentów kierunkami ekonomicznymi i wykazują motywacje kształcących się ekonomistów. Według ankiet przeprowadzonych na ponad 5 200 uczestnikach, studenci tych kierunków chcą przede wszystkim stać się ekspertami w swojej dziedzinie i jest to główny cel ich ścieżki kariery. Drugim celem jest stabilizacja materialna i posiadanie stałej, bezpiecznej posady, a w razie potrzeby możliwość szybkiego znalezienia nowej pracy. Większość absolwentów (23% badanych) chciałoby podjąć pracę w branży reklamowej i marketingu, część wykazuje też chęć pracy w sektorze administracji państwowej (15%).

Szkoły i kierunki ekonomiczne występują praktycznie w każdym mieście oferującym kształcenie wyższe, ze względu na duże zainteresowanie tym typem edukacji. Podczas studiów, zależnie od uczelni, studenci ekonomii mogą spośród wielu specjalizacji, takich jak: zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą, gospodarowanie zasobami pracy, public relations, ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Ekonomia, jak zresztą większość kierunków z tej grupy, nie należy do łatwych kierunków, ale możliwości pracy są po niej bardzo obiecujące. Po studia ekonomiczne można pracować praktycznie wszędzie, bo gdzie się rozejrzymy, tam sklepy, przedsiębiorstwa, firmy, a w nich ludzie, którzy tym wszystkim sterują.


Zaliczają się do nich przede wszystkim:
• Analityka gospodarcza
• Ekonomia fizyczna
• Ekonomia
• Finanse i rachunkowość
• Gospodarowanie nieruchomościami
• Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
• Rachunkowość i controlling
• Towaroznawstwo

czwartek, 15 stycznia 2015

Niepubliczna Lotnicza Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach występuje z nową ofertą edukacyjną.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może podejmować pracę w:
 •     działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych
 •     agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych
 •     portach morskich i rzecznych
 •     terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych

Proponujemy kształcenie młodzieży w czteroletnim technikum w zawodzie: technik eksploatacji portów i terminali.

W ramach kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali młodzież odbywa zajęcia na lotnisku w Pyrzowicach, gdzie w praktyce realizuje ćwiczenia z zakresu takich przedmiotów jak: laboratorium logistyki i magazynowania, porty-terminale-lotniska, organizacja transportu.

Baza dydaktyczna dla kierunku technik eksploatacji portów i terminali.
Zajęcia z przedmiotów zawodowych, takich jak: porty, terminale, lotniska, magazynowanie, eksploatacja urządzeń transportu bliskiego, towaroznawstwo i ładunkoznawstwo odbywają się w pracowni wyposażonej w: plansze edukacyjne, rzutnik multimedialny i komputer, mapy sieci komunikacyjnych, plansze i filmy tematyczne, przepisy i instrukcje dotyczące funkcjonowania portów i terminali, prezentacje komputerowe portów i terminali, wzory dokumentów, oznakowania, katalogi środków transportu.

Realizowany w szkole program przedmiotów ogólnokształcących pozwoli uczniom na przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Absolwenci szkoły będą przygotowani do egzaminów maturalnych z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym.


Po zdaniu egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną absolwent szkoły otrzymuje tytuł: technik eksploatacji portów i terminali.

Kształcenie odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez MENiS programu nauczania w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali (symbol cyfrowy: 342 [03])


W szkole obowiązują mundury i czesne.
Za wakacje i egzaminy nie pobiera się dodatkowych opłat, opłata obejmuje koszt wycieczek dydaktycznych.

środa, 14 stycznia 2015

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie  jest państwową, akademicką szkołą wyższą działającą od 1951 roku.  Jest wojskowo-cywilną uczelnią politechniczną, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.

Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań wobec resortu obrony narodowej. Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, stopnia naukowego doktora.

W ofercie dydaktycznej WAT znajduje się: studia Warszawa wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie/licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe.

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim. W czasie studiów podchorążowie otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe.

Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na piętnastu kierunkach. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia Warszawa niestacjonarne - płatne. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustalane są decyzją Rektora przed rozpoczęciem rekrutacji.

piątek, 9 stycznia 2015

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w KrakowieWyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie powstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-122/TT/2000 z dn. 14.04.2000 roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 39. Z inicjatywą utworzenia uczelni wystąpiła znana krakowska firma konsultingowo-szkoleniowa pracowników naukowych - Consulting and Training Institute Sp. z o.o.
Wieloletnie doświadczenie tej firmy w pracach konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych, pozwoliło nadać uczelni od początku odpowiedni profil praktyczny i ukierunkować ją pod kątem potrzeb rynku pracy.

Misja i cele uczelni 

Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie kadr, głównie dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparty o dobrą współpracę uczelnie Kraków z otoczeniem zewnętrznym oraz duży stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani zarówno pod kątem praktycznym, jak i do dalszej ustawicznej edukacji, są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz  aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym.

W ramach tak nakreślonej misji szkoły  sformułowane zostały główne cele -  priorytety, oparte nie o wzrost rozmiarów uczelni, mierzony liczbą  często odległych od siebie kierunków studiów, lecz  o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia, wynikające  z doświadczeń uczelni, opinii interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz europejskich standardów edukacyjnych.

Priorytet 1 - położenie nacisku na nowoczesną wiedzę, odpowiadającą europejskim standardom jakości i wymogom Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiącą podstawę dalszej ustawicznej edukacji.
Sposób realizacji: kadra naukowo-dydaktyczna o znaczącym dorobku naukowym, krajowa i międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów, aktualna literatura i publicystyka w zbiorach biblioteki.

Priorytet 2 - tworzenie elastycznych i zindywidualizowanych programów kształcenia specjalnościowego, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, jak i zainteresowań studentów oraz oparcie ich o rozwiązywanie problemów praktycznych i umiejętność pracy zespołowej.
Sposób realizacji: programy kształcenia konsultowane są z Radą Patronacką uczelni, składającą się m.in. z wybitnych menedżerów i przedstawicieli urzędów pracy; w procesie dydaktycznym angażowani są specjaliści – praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową krajową lub zagraniczną, prowadzenie analiz rynku pracy i badanie losów absolwentów.

Priorytet 3 - kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umożliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty zespołowe i case study, ćwiczenia w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości - gdzie świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są także, w ramach biura karier i analiz rynku pracy, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy.

Priorytet 4 - pobudzanie wśród studentów aktywności obywatelskiej i społecznej wrażliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych (psychologia, socjologia, etyka biznesu), akcje charytatywne organizowane przez Samorząd Studencki, warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, działalność kół naukowych, redagowanie studenckiej gazety „Smart”.

Priorytet 5 - tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów.
Sposób realizacji: praktyki i staże w firmach w Anglii, Niemczech, Irlandii, studia Kraków zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Niemczech, Austrii, Danii, Słowenii i w Łotwie, wymiana studentów i pracowników naukowo –dydaktycznych w ramach programu Erasmus, do wyboru studentów przedmioty w języku angielskim.

czwartek, 8 stycznia 2015

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach została utworzona przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 85 na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 1996 r.

WSBiF w Katowicach kształci studentów w ramach 3-letnich (6 semestrów) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dwóch kierunkach studiów: bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości. Absolwenci studiów licencjackich Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych oraz tytuł licencjata.

WSBiF wciąż poszerza swoją ofertę edukacyjną na potrzeby szybko zmieniającego się otoczenia, a przede wszystkim zmieniającego się rynku pracy, stwarzając wiele możliwości dla przyszłych studentów. Kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Śląskiego oraz doświadczeni praktycy bankowi i finansiści.

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach prowadzi również STUDIA PODYPLOMOWE

MISJA UCZELNI

Misją Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach jest:
 • być szkołą elitarną, w której student nie jest anonimowy
 • kształcić absolwentów przygotowanych do podjęcia pracy nie tylko w bankach, ale w instytucjach finansowych mogących przyczynić się do rozwoju sektora usług finansowych
 • wpajać zasady etyki zawodowej, aby przyszli absolwenci stanowili kadrę nie tylko o wysokich kwalifikacjach, ale również kierującą się zasadami postępowania etycznego
 • podejmować przedsięwzięcia na rzecz integracji środowiska akademickiego

BAZA DYDAKTYCZNA

Jednym z najważniejszych celów Uczelnie Katowice jest zapewnienie studentom warunków ułatwiających studiowanie. Pierwszym etapem na drodze do urzeczywistnienia tego celu była koncepcja WSBiF jako uczelni funkcjonującej w obrębie jednego obiektu. Na jego przestrzeni zlokalizowano wszystkie sale wykładowe, seminaryjne, pracownie komputerowe, bibliotekę, poligrafię, gastronomię oraz komórki organizacyjne uczelnie Katowice.

Uczelnia posiada odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych studiujących na uczelni a mianowicie: podjazd przy wejściu do uczelni, podjazd wewnątrz uczelni oraz windę.

Zdobytą na wykładach i ćwiczeniach wiedzę studenci mogą poszerzyć i utrwalić korzystając z fachowej literatury, systematycznie gromadzonej w bibliotece uczelnianej. Biblioteka WSBiF może poszczycić się znacznym księgozbiorem. Uzupełnienie biblioteki stanowi poligrafia WSBiF. Nowocześnie wyposażona w wielonakładowe maszyny kserograficzne i cyfrowe - świadczy usługi studentom.

Budynek znajduje się w centrum Katowic w bezpośredniej bliskości przystanków autobusowych, w niewielkiej odległości od Dworca PKP i tras tramwajowych. Bliskość centrum stanowi ogromny atut, zwłaszcza dla studentów mieszkających w innych miastach i korzystających z komunikacji publicznej. Jednocześnie obiekt położony jest dogodnie dla osób dojeżdżających na uczelnię samochodami. Wokół budynku znajduje się 50 miejsc parkingowych położonych poza sferą płatnego parkowania.

CERTYFIKAT

Uczelni przyznano certyfikat „Wiarygodnej Szkoły” na rok akademicki 20011/2012, który potwierdza dbałość o wysoki standard nauczania i komfort nauki, a także prawne podstawy funkcjonowania Uczelni.