poniedziałek, 8 czerwca 2015

Kolegium EuropejskieKolegium Europejskie – College of Europe, Collège d'Europe; jest elitarną uczelnią wyższą prowadzącą podyplomowe studia europejskie oraz badania naukowe z tej dziedziny. Zostało utworzone na wzór francuskiej École nationale d'administration, aby kształcić najwyższe europejskie władze. Uczelnia posiada dwa campusy: w Brugii (Belgia) od 1949 roku i Natolinie (w południowej cz. Warszawy) od 1991 roku.

Założone w 1949 roku Kolegium jest najstarszą na świecie instytucją poświęconą studiom nad integracją europejską. Pomysł jego powołania powstał podczas Kongresu Haskiego w 1948 roku, kiedy to państwa z całego kontynentu, powołując Radę Europy utworzyły na wniosek Salvadora de Madariagi Kolegium, w którym młodzi absolwenci z różnych krajów mogliby wspólnie mieszkać i studiować. Pośród absolwentów uczelni można znaleźć Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Ministrów Spraw Zagranicznych czy zastępcę Sekretarza Generalnego ONZ.

Językami roboczymi są angielski i francuski. Każdego roku około 400 studentom z ok. 50 krajów przyznawany jest tytuł magisterski Master of Arts in European Studies (w przypadku studiów prawniczych jest to LL.M. - Master of Laws in European Law) w Brugii oraz Master of Arts in Advanced European Studies w Natolinie.

Kampus w Belgii jest usytuowany na starym mieście Brugii, kampus warszawski to historyczny zespół pałacowo-parkowy w Natolinie - ok. 30 minut od centrum miasta.

Zajęcia odbywają się od września do końca czerwca. Studenci są zobowiązani do zaliczenia egzaminów ustnych i pisemnych na zakończenie każdego semestru oraz przedstawienia pracy magisterskiej w języku angielskim lub francuskim.

Zajęcia w Brugii odbywają się w ramach Wydziałów. Studenci prawa i ekonomii mogą uczestniczyć w międzywydziałowym programie specjalizacyjnym European Law and Economic Analysis (prawo europejskie i analiza ekonomiczna). Wszyscy studenci uczestniczą w ogólnych zajęciach z zakresu integracji europejskiej. Oferowane kierunki to:
  • Europejskie Studia Ekonomiczne
  • Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja UE
  • Europejskie Studia Prawnicze
  • Europejskie Studia Polityczne i Administracyjne

Kampus w Natolinie oferuje zajęcia z zakresu interdyscyplinarnych studiów europeistycznych - w pierwszym semestrze nacisk kładziony jest głównie na polityki, politykę, ekonomię oraz prawo europejskie. Prowadzony tu kierunek to:
  • Zaawansowane Interdyscyplinarne Studia Europeistyczne
Więcej informacji na: www.study4u.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz