wtorek, 25 sierpnia 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Od wielu lat miasto Zamość czyniło starania o powrót do korzeni związanych z najlepszymi tradycjami akademickimi, takimi jak działalność Akademii Zamojskiej w latach 1594-1784. Upór i konsekwencja osób zaangażowanych w zrealizowanie tego celu doprowadziły do powołania w Zamościu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2005 r. i jest jedyną tego typu uczelnią publiczną w regionie, a od 01 października 2009 roku na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 roku PWSZ nadano imię Szymona Szymonowica.

PWSZ w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów podyplomowych.

Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą:
 • Instytut Nauk Społecznych
 • Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych
 • Instytut Humanistyczny
 • Instytut Przyrodniczo-Techniczny.
 • Instytut Turystyki i Rekreacji

Misją PWSZ w Zamościu jest oferowanie wysokiej jakości kształcenia w postaci wiedzy i umiejętności, jaką uczelnia daje swoim absolwentom na dalszą ich życiową drogę.

Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kształcenie na wysokim poziomie poprzez zatrudnianie uznanej w kraju i zagranicą kadry naukowo-dydaktycznej oraz nawiązywanie współpracy z dużymi ośrodkami naukowymi i firmami.

Kierunki studiów:

Studia licencjackie:
 • filologia angielska – translatorska, nauczycielska, język angielski w biznesie i turystyce
 • matematyka - matematyka z informatyką, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • pedagogika - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i piecza zastępcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • politologia - administracja publiczna, dziennikarstwo współczesne, integracja europejska i polityka regionalna, samorząd terytorialny i polityka lokalna, polityka bezpieczeństwa i reagowanie kryzysowe, public relations, marketing polityczny, pomoc społeczna
 • turystyka i rekreacja - obsługa ruchu turystycznego (pilotaż wycieczek), hotelarstwo, turystyka aktywna, kinezygerontoprofilaktyka, żywienie w turystyce

Studia inżynierskie:
 • mechanika i budowa maszyn - pojazdy samochodowe, obrabiarki sterowane numerycznie, odnawialne źródła energii, eksploatacja samolotów i śmigłowców, budowa samolotów i śmigłowców, maszyny przemysłu drzewnego
 • logistyka - logistyka produkcji i inżynieria jakości, transport lądowy

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Polskie uczelnie opustoszały. Na studia zgłosiło się o 22 tys. osób mniej niż rok temu!Co czwarte miejsce jest wolne. Z bezpłatnymi studiami szkoły wyższe czekają nawet na tych, którzy w maju nie zdali i mają poprawki.

Rekrutacja na studia dobiega końca. Choć największe i najlepsze szkoły wyższe rozdały już niemal wszystkie indeksy, w mniejszych ośrodkach akademickich wciąż są problemy z zapełnieniem miejsc na bezpłatnych studiach. Kiedyś było wielu kandydatów na jedno miejsce, teraz wiele miejsc czeka na jednego kandydata.

W tym roku niż demograficzny dotyka polskie uczelnie. Tylko kierunki medyczne i politechniki nie mają problemów z ilością aplikujących kandydatów. Na wielu uczelniach są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne studia.

Największą popularnością wśród tegorocznych maturzystów cieszą się kierunki medyczne. Aż 40 osób na miejsce złożyło papiery na medycynę w Kielcach, 36 na kierunku lekarsko - dentystycznym w Gdańsku, 29 osób na miejsce kandydowało w Bydgoszczy. Bardzo popularna jest w tym roku stomatologia - w Szczecinie na jedno miejsce było 15 kandydatów.

Jak co roku wielu chętnych było na popularne kierunki uniwersyteckie, takie jak prawo ( 2 tysiące kandydatów na Uniwersytecie Jagiellońskim), ekonomia (2,8 tysiąca na UW) czy psychologia (1,2 tysiąca na poznańskim UAM-ie).

Na UW, największą polską uczelnię zgłosiło się 22 tysiące osób. W tym roku popularne są kierunki takie jak japonistyka, sinologia czy międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wielu chętnych, bo aż 23 osoby na miejsce, aplikowało na filologię szwedzką.

Na warszawskiej Politechnice najpopularniejszym kierunkiem okazała się być geoinformatyka - informatyka wzbogacona o wiedzę geodezyjno-kartograficzną. Na te studia aplikowało 30 osób na miejsce.

W tym roku uczelnie utworzyły kierunki, które miały przyciągnąć chętnych, tak jak Uniwersytet Wrocławski, który zachęcał do aplikowania na chemię z toksykologią sądową. Nowe kierunki powstały po badaniach przeprowadzonych przez uczelnie - analizach rynku pracy, zebraniu opinii studentów i współpracy z pracodawcami.

Po pierwszej turze rekrutacji niewesoła sytuacja jest w Białymstoku, gdzie zostało jeszcze 500 wolnych miejsc na studia dzienne na 15 kierunkach. Wolne miejsca są nawet na informatyce, która w innych miastach jest jednym z popularniejszych kierunków.

W Olsztynie z powodu braku chętnych UWM nie uruchomił kierunku ochrona środowiska. W najlepszej sytuacji są polskie politechniki, które zwykle są oblegane przez maturzystów. W tym roku na studia zgłosiło się aż 22 tysiące kandydatów mniej, niż w poprzednich latach.

piątek, 21 sierpnia 2015

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 280. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Rektorem KPSW jest prof. dr hab. Marcin Pliński

Prorektorem ds. Kształcenia - dr Krystyna Kmiecik-Baran, prof. KPSW

Dziekanem Wydziału Społeczno-Przyrodniczego - dr Beata Dudzińska-Huczuk,

Kanclerzem KPSW - mgr Bożena Szczepaniak.

Uczelnia zlokalizowana jest w powiatowym mieście Wejherowie, położonym poza wielką aglomeracją trójmiejską, co nadaje jej szczególny, regionalny charakter.

Kierunki studiów:
 • Socjologia 
 • Ekonomia

Studia podyplomowe:
 • Negocjacje i mediacje,
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • Praca z ofiarą i sprawcą przemocy domowej,
 • Specjalista BHP i Ochrony Środowiska,
 • Zarządzanie nieruchomościami,
 • Przyroda,
 • Doradztwo zawodowe.

czwartek, 13 sierpnia 2015

Studia dla każdego?

1 października odbędą się uroczyste inauguracje nowego roku akademickiego. Listy osób, które dostały się na dany kierunek studiów wciąż w wielu przypadkach są niepełne, a na uczelniach trwają rekrutacje dodatkowe.

Do niedawna oblana matura, poprawiona nawet w sierpniu, oznaczała zamkniętą drogę na studia w tym samym roku. W tegorocznej rekrutacji na poprawkowiczów czeka wiele wolnych indeksów.

Nie ma ich na najbardziej obleganych medycynie czy prawie, ale lista kierunków, na które chętnych było bardzo mało, jest naprawdę długa.

Niż demograficzny nie oszczędza uczelni. Maturzystów w tym roku było o 22 tys. mniej niż przed rokiem, a do tego niemal co czwarty nie zdał egzaminu. A mniejsza liczba maturzystów to mniejsza liczba kandydatów na studia.

Biotechnologia i dziennikarstwo

Ci, którzy nie dostali się na studia marzeń, i poprawkowicze (głównie z matematyki) mają jeszcze spore szanse na to, by jesienią dołączyć do grona studentów. Mniejsze i większe uczelnie w całym kraju prowadzą dodatkową rekrutację. W niektórych miejscach potrwa ona niemal do końca września.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rekrutację uzupełniającą prowadzi do 13 września. Lista kierunków jest długa - od filozofii po inżynierię materiałową. Na UKW dodatkowe nabory prowadzone są również na kierunkach obleganych w innych miastach, np. biotechnologii i cieszącym się od kilku lat popularnością bezpieczeństwie narodowym.

Wciąż można zdobyć indeks na pedagogice, i to na wielu specjalnościach - nie tylko nauczycielskich, m.in. animacji społecznej i zarządzaniu kulturą, doradztwie zawodowym i personalnym z coachingiem, edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwie publicznym, edukacji zdrowotnej z alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji.

Z pedagogiką sprawa ma się podobnie na Uniwersytecie Opolskim. Ten kierunek od kilku lat traci na popularności - powszechnie kojarzy się głównie ze studiami nauczycielskimi, a w tym zawodzie, jak wiadomo, z pracą jest ostatnio krucho. Do szkół wszedł niż demograficzny, od kilku lat mamy do czynienia z falą zwolnień i likwidacji. Potencjalni studenci często zniechęcają się, zapominając, że po pedagogice można pracować m.in. w resocjalizacji, instytucjach kultury czy doradztwie zawodowym.

W Opolu, oprócz pedagogiki, miejsca są też m.in. na biotechnologii, dziennikarstwie, informatyce, logistyce czy uważanych za przyszłościowe studiach poświęconych odnawialnym źródłom energii.

Architektura i matematyka

Aneta Adamska z biura prasowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zauważa, że dodatkowa rekrutacja jest tu prowadzona na niemal tych samych kierunkach, na których była potrzebna przed rokiem. - Liczymy więc na to, że, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, wypełnimy na nich limity podczas wrześniowego naboru.

Na części kierunków na UMCS zostało dosłownie kilka wolnych miejsc. Chodzi m.in. o fizjoterapię w Puławach, bałkanistykę czy fizykę. Więcej miejsc czeka m.in. na informatologii stosowanej, informacji w społeczeństwie czy studiach wschodnioeuropejskich.

Lidia Jaskuła z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przypomina, że na poszczególne kierunki na tej uczelni można rejestrować się aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc. - Najwięcej mamy ich na kierunkach: historia sztuki, kulturoznawstwo, matematyka, oraz na niektórych kierunkach na wydziale zamiejscowym w Stalowej Woli - dodaje.

Jeszcze 15 osób na architekturę zamierza przyjąć Politechnika Rzeszowska. Na tej uczelni rekrutacja uzupełniająca zakończy się 14 września. Najwięcej wolnych miejsc - 60 - czeka na studentów matematyki i fizyki stosowanej oraz na technologii chemicznej - 50. Uczelnia ma zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Stalowej Woli. Tam wciąż można studiować mechanikę i budowę maszyn oraz zarządzanie i inżynierię produkcji. Na obu kierunkach prowadzonych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa czeka po 60 indeksów.

Coraz mniej studentów

Uniwersytet Wrocławski na swojej stronie prowadzi stale aktualizowaną listę wolnych miejsc. W pierwszym tygodniu sierpnia było tam jeszcze m.in. 41 miejsc na archeologii, 116 na chemii, 107 na dziedzictwie kultury materialnej, 111 na filologii polskiej, 38 na filologii indyjskiej i kulturze Indii.

W Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza wciąż są indeksy m.in. na socjologii, wschodoznawstwie, ochronie środowiska.

Ostatni z tych kierunków rekrutowany po raz drugi jest na wielu uczelniach w całym kraju. Choć jeszcze dwa lata temu na niektórych uczelniach był to tzw. kierunek zamawiany z wysokimi stypendiami, zainteresowanie nim spadło. Z badań wynika, że studenci ochrony środowiska stosunkowo rzadko znajdowali pracę w zawodzie, bo rynek pracy był nimi nasycony. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zdecydował nawet, że tego kierunku od października nie uruchomi.

Wolne miejsca na kilkunastu kierunkach ma nawet największa w kraju uczelnia, czyli Uniwersytet Warszawski. Rekrutacja trwa m.in. na afrykanistyce, geologii, polityce społecznej czy stosunkach międzynarodowych.

Lepiej nie będzie. Z raportu Instytutu Sokratesa, pozarządowego ośrodka badawczego, wynika, że w 2020 r. studentów w Polsce może być nawet o 800 tys. mniej niż w 2012 r. I m.in. dlatego upadnie nawet 250 z ponad 300 płatnych uczelni niepublicznych. Ale, jak widać, skutki niżu już odczuwają uczelnie państwowe, na których studenci mogą uczyć się za darmo. Mimo że kandydatów na studia z każdym rokiem ubywa, uczelnie niechętnie zmniejszają liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, bo to oznaczałoby konieczność zwalniania kadry dydaktycznej. Taka sytuacja kusi, by przyjmować w mury uczelni kandydatów z wynikami, które jeszcze kilka lat temu nie dawałyby szans na indeks.

środa, 12 sierpnia 2015

Jak połączyć sport i prawo?Już od października możesz rozwijać swoje zainteresowania prawem sportowym na Łazarskim. Droga do osiągnięcia tego celu jest bardzo prosta. Skorzystaj z zaproszenia na roczne studia podyplomowe Prawo sportu i rozrywki Uczelni Łazarskiego i nadaj rozpędu swojej karierze. Rekrutacja trwa do 30 września 2015 r.

Studia podyplomowe Prawo sportu i rozrywki Uczelni Łazarskiego są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych prawem sportu i rozrywki oraz stosujących prawo w praktyce. Ich ukończenie może być szczególnie przydatne dla osób, które chcą rozwijać karierę zawodową w branży sportowej i rozrywkowej, a także osób współpracujących z tymi branżami.

Na studiach będą omawiane m.in. zagadnienia z zakresu prawa sportowego, bezpieczeństwa w sporcie, rozwiązywania sporów sądowych, prawa konkurencji w sporcie i rozrywce, pozycji prawnej sportowców oraz organizatorów działalności sportowo-rozrywkowej.

Studenci poznają przepisy prawa cywilnego, karnego, podatkowego i antymonopolowego, które ściśle wiążą się z aktywnością w sferze sportu i rozrywki.

Zajęcia poprowadzą wybitni akademicy i doświadczeni praktycy prawa, członkowie Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, prelegenci wielu konferencji poświęconych zagadnieniom prawa sportowego.

 Pomysłodawcą i kierownikiem studiów podyplomowych Prawo sportu i rozrywki Uczelni Łazarskiego jest dr hab. Marek Kolasiński, specjalista od prawa Unii Europejskiej, sportu, konkurencji i własności intelektualnej.

wtorek, 11 sierpnia 2015

Nie dostałeś się na studia? Mamy listę uczelni z wolnymi miejscami


Polskie uczelnie znalazły się w tarapatach. Przez niż demograficzny mają coraz mniej studentów. Radiozet.pl przedstawia listę uczelni publicznych, które wciąż prowadzą rekrutację. Podajemy też nazwy kierunków i najważniejsze terminy.

Jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza, ogłosiła dodatkowy nabór studentów, bo zostało jej aż 1400 wolnych miejsc, a to jedna piąta wszystkich, które były.

- Najwięcej, bo ponad 50 wolnych miejsc, jest na takich kierunkach jak metalurgia, górnictwo i geologia - mówi Radiu ZET Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik prasowa AGH.

Rekrutacja uzupelniająca na AGH potrwa do 8 września, dzień później - ogłoszenie wyników.

Przedstawiamy też listę innych otwartych rekrutacji. Wśród kierunków, na które wciąż można się zgłaszać, są takie, które jeszcze parę lat temu był oblegane przez kandydatów na studia.

Uniwersytet Warszawski prowadzi następujące dodatkowe rekrutacje:

Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (do 31.08)

Filologia nowogrecka (do 11.09)

Finanse, inwestycje i rachunkowość, studia w j. angielskim (do 13.09)

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (do 11.09)

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (do 13.09)

Stosunki międzynarodowe, studia w j. angielskim (do 7.09)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (do 13.09)
Studia wschodnie (do 16.09)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wolne miejsca:

a) studia stacjonarne

Architektura krajobrazu – wyłącznie dla kandydatów posiadających zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2013-2015 przez uczelnię publiczną

Biologia

Ekoenergetyka

Ekonomia

Gospodarka przestrzenna

Informatyka i agroinżynieria

Inżynieria biotworzyw

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria rolnicza

Inżynieria środowiska

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Projektowanie mebli – wyłącznie dla kandydatów posiadających zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2013-2015 przez uczelnię publiczną
Rolnictwo

Technologia drewna

Towaroznawstwo

Turystyka i rekreacja

Zootechnika

b) studia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość

Gospodarka przestrzenna (inż.)

Inżynieria rolnicza

Ogrodnictwo

Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zootechnika

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - rekrutacja trwa:

Archeologia

Astronomia

Bałkanistyka

Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna

Bioinformatyka Biologia Biologia, specjalność nauczanie przyrody

Chemia, specjalność chemia biologiczna

Chemia, specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Chemia, specjalność chemia kosmetyczna Chemia, specjalność chemia materiałowa

Chemia, specjalność chemia ogólna

Chemia, specjalność chemia ogólna - studia w języku angielskim

Chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki

Chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna

Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia, rekrutacja na semestr zimowy

Dialog i doradztwo społeczne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Etnologia

Filmoznawstwo i kultura mediów

Filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska

Filologia, specjalność filologia bułgarska

Filologia, specjalność filologia chorwacka

Filologia, specjalność filologia czeska

Filologia, specjalność filologia klasyczna

Filologia, specjalność filologia nowogrecka

Filologia, specjalność filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego

Filologia, specjalność filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego

Filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską

Filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską

Filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Filologia, specjalność filologia serbska

Filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska

Filologia, specjalność filologia ukraińska

Filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską

Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

Filologia, specjalność indologia Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe

Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie

Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie - studia w języku angielskim

Filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska

Filologia angielska z pedagogiką

Filologia polska

Filologia polska jako obca

Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie

Filozofia Filozofia, specjalność etyka

Filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Filozofia, specjalność zarządzanie wiedzą

Filozofia, specjalność życie publiczne

Fizyka

Geografia

Geografia, specjalność ekologia miasta

Geografia, specjalność geoinformacja

Geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

Geologia Gospodarka przestrzenna Gospodarka wodna

Historia Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia, specjalność historia wojskowości

Historia, specjalność nauczycielska

Historia, specjalność polityka i media w dziejach

Historia, specjalność socjoekonomika

Historia sztuki Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informatyka

Komunikacja europejska

Kulturoznawstwo

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie

Matematyka

Media interaktywne i widowiska

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Muzykologia

Nauczanie matematyki i informatyki

Ochrona dóbr kultury

Ochrona środowiska

Pedagogika Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Pedagogika, specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika, specjalność resocjalizacja

Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagogika specjalna, specjalność logopedia - profilaktyka i terapia

Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Polacy i Niemcy w Europie Politologia

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Polonistyka w kontekstach kultury

Praca socjalna

Projektowanie kultury

Psychologia

Socjologia

Teologia, specjalność kapłańska

Teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna

Turystyka i rekreacja

Wiedza o teatrze Wschodoznawstwo

Zarządzanie państwem

Zarządzanie środowiskiem

Zdrowie Publiczne, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - zapisy do 26 sierpnia

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie - zapisy do 30 sierpnia

Politechnika Śląska w Gliwicach - zapisy do 6 września

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, zapisy na studia II stopnia w trybie stacjonarnym - do 7 września.

Uniwersytet Jagielloński - zapisy do 9 września.

Uniwersytet Wrocławski, matematyka - PRAWDOPODOBNIE 10 sierpnia rozpocznie się dodatkowy nabór.

środa, 5 sierpnia 2015

Jak zostać coachem?


Aby zostać coachem możesz skorzystać z akredytowanych kursów przygotowujących do zawodu i dających międzynarodowe certyfikacje lub też dołączyć do grupy słuchaczy Studium coachingu Uczelni Łazarskiego.  Z dyplomem coacha możesz znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach i dużych firmach, organizacjach pozarządowych, ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych, administracji państwowej lub rozwijać własną działalność gospodarczą.

Studia adresowane są dla osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację ICF - International Coach Federation na poziomie ACC. Certyfikat ICF uznawany jest w ponad 120 krajach na całym świecie, dając możliwość wykonywania zawodu nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jednocześnie studia pozwalają na zdobycie kompetencji, które można wykorzystać w różnych specjalizacjach coachingowych, takich jak: coaching kariery, coaching w ochronie zdrowia, executive coaching, business coaching, diet coaching i wiele innych.  

- Coach to osoba, która w swojej ścieżce rozwoju ma za zadanie nauczyć się kilku podstawowych kompetencji powalających na pracę z drugim człowiekiem. Są to m.in. uważność na drugiego człowieka, słuchanie i słyszenie, zadawanie pytań w sposób świadomy i celowy, podążanie za klientem, czyli słyszenie i widzenie rozbieżności w komunikatach werbalnych i niewerbalnych, widzenie i umiejętne nazywanie emocji, umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi i klienta, budowanie świadomości klienta, czyli stosowanie pytań i narzędzi coachingowych tak, aby klient zobaczył inne możliwości tej samej sytuacji - mówi Izabela Kluzek, kierownik Studium coachingu Uczelni Łazarskiego.

W programie studiów m.in.:
 • Filozofia i specyfika pracy coachingowej
 • Sylwetka coacha
 • Kompetencje interpersonalne w coachingu
 • Techniki i narzędzia coachingowe
 • Coaching grupowy i zespołowy
 • Coaching w zmianie
 • Narzędzia budowania i wzmacniania własnej samooceny
 • Sesje mentorskie