poniedziałek, 22 grudnia 2014

Uniwersytet WileńskiUniwersytet Wileński został powołany do życia w 1579 roku. Od początku pełnił ważną rolę w życiu kulturalnym zarówno Litwy, jak i sąsiednich krajów. Obecnie, na Uniwersytet Wileński składa się 12 wydziałów, 8 instytutów, 10 centrów badawczych, najstarsza biblioteka na Litwie, 3 szpitale Uniwersyteckie, astronomiczne obserwatorium, ogród botaniczny, centrum rozwoju technologii informatycznych oraz kościół św. Jana.

Uniwersytet Wileński to wszechstronne miejsce, oferujące duży wybór programów nauczania, począwszy od medycyny, fizyki, chemii, biochemii, poprzez biologię molekularną, geologię, matematykę, informatykę, psychologię, ekonomię, a skończywszy na prawie oraz zarządzaniu i innych naukach społecznych, czy humanistycznych. Studia Wilno są trzystopniowe- Licencjat, Magister oraz Doktor. Dla najlepszych studentów międzynarodowych, przygotowaliśmy stypendia.

Studenci mogą uczestniczyć w programie Erasmus, współpracujemy albowiem z ponad 250 Uniwersytetami Europejskimi. Oferujemy także inne programy, które powstały w wyniku współpracy partnerskiej wielu Uczelni.

Stworzenie środowiska międzynarodowego to jeden z głównych celów uniwersytetu Wileńskiego. Już teraz możemy się poszczycić członkostwem w EUA- Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersyteckim, IUA- Międzynarodowej Organizacji Uniwersytetów, Utrecht, UNICA oraz 13 sieciach uniwersyteckich stworzonych na potrzeby programu Erasmus, czy ponad 100 umowami, opiewającymi na wiele krajów, w tym Chiny, Japonię, Singapur.

Wielu nauczycieli akademickich jest aktywnymi członkami organizacji międzynarodowych, czy stowarzyszeń.

Programy studia Wilno


Uniwersytet Wileński oferuje Program Studiów Magisterskich w języku angielskim:
 •     Ekonomia i Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
 •     Studia Europejskie
 •     Studia nad Wojną i Pokojem
 •     Prawo Międzynarodowe oraz Unii Europejskiej (LLM)
 •     Studia nad językiem Angielskim (Literatura, Kultura, Język)
 •     Analiza i planowanie w Ekonomii
 •     Zarządzanie Turystyką Międzynarodową
 •     Kurs Erasmus Mundus, Magister z dziedziny Systemów Zdrowotnych
Uniwersytet Wileński oferuje ponad 400 kursów w językach obcych.

piątek, 19 grudnia 2014

ALMAMER Szkoła Wyższa


Dlaczego Alamer?

ALMAMER to uczelnia, która łączy w sobie tradycję, nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do studentów. Mury ALMAMER opuściło już 30 tysięcy absolwentów. Nasze sukcesy doceniają także inni – świadczy o tym stała obecność w czołówce najważniejszych rankingów edukacyjnych. Nagrody i wyróżnienia ALMAMER

Jakość kształcenia

 • Programy nauczania tworzymy przy współpracy z partnerskimi instytucjami i przedsiębiorstwami, takimi jak GUS, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej. Dzięki temu są one dostosowane do potrzeb rynkowych i spełniają najwyższe standardy.
 • Nasi wykładowcy to naukowcy z wieloletnim doświadczeniem, ale też praktycy odnoszący sukcesy na polu zawodowym.
 • Dzięki szerokiej ofercie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, uczelnie Warszawa gwarantuje możliwość zdobycia dodatkowego wykształcenia i uzupełnienia posiadanej wiedzy.
 • Kładziemy nacisk na naukę języków obcych. Na terenie Uczelni działają dwie jednostki nauczające języków obcych oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

19 lat tradycji – od WSE do ALMAMER Szkoły Wyższej

19 lat istnienia na rynku edukacyjnym to bogaty dorobek naukowy, rozwój uczelnie Warszawa, działalności dydaktycznej i naukowej. W czasie piętnastu lat istnienia uczelni utworzyliśmy nowe wydziały, szkoła otrzymywała certyfikaty jakości, nagrody i wyróżnienia, zdobywała pozycję w czołówce rankingów szkół wyższych w Polsce.

Gdy rozpoczynaliśmy naszą działalność, w całym kraju istniało zaledwie kilkadziesiąt niepaństwowych wyższych uczelni. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie została wpisana do rejestru w Ministerstwie Edukacji Narodowej 22 lipca 1994 roku pod numerem 42. Obecnie w Polsce istnieje ponad 300 niepaństwowych szkół wyższych, w tym około 70 w Warszawie. Wiele z tych uczelni prowadzi kierunki ekonomiczne, a nazwy szkół wyższych używane w formie skrótów są podobne.

Od wielu lat pracujemy na najlepszą markę naszej uczelni, doceniają to studenci, którzy każdego roku chętnie zapisują się na studia na kierunkach: Ekonomicznym i Turystyki i Rekreacji (od 1994), Politologii (od 2004), Fizjoterapii (od 2007), Administracji (od 2010) oraz Kosmetologii (od 2011).

W 2006 roku wprowadziliśmy nową nazwę ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Chcemy, aby obecni i przyszli studenci naszej uczelni mogli łatwiej ją zidentyfikować, naszym celem jest również aby nowa, znacznie lepiej rozpoznawalna nazwa była synonimem najwyższej jakości na rynku edukacyjnym, niezależnie od tego jak funkcjonują inne szkoły wyższe o podobnym profilu. Dotychczasowa nazwa Wyższa Szkoła Ekonomiczna została uzupełniona o wyraz – ALMAMER. Pochodzi on od łacińskiego wyrażenia „Alma Mater”, które dosłownie znaczy „Matka Karmicielka” i jest używane na określenie macierzystego uniwersytetu. Drugi człon nazwy nawiązuje do założyciela uczelni – prof. dr Janusza Merskiego.

Dostosowanie nazwy do zmieniającej się oferty studiów

Kolejne lata funkcjonowania Uczelni to dalszy jej rozwój. W roku 2007 uruchomiony został niezwykle popularny kierunek Fizoterapia, a w roku 2010 powstał Wydział Administracji i Politologii z nowym kierunkiem Administracja. A uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 Wydział Ochrony Zdrowia uzyskał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku KOSMETOLOGIA.

Konsekwencją poszerzającej się oferty studiów była zmiana nazwy Uczelni na taką, która bardziej oddawałaby charakter Uczelni. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2011 r. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie rozpoczęła procedurę zmiany nazwy na ALMAMER Szkoła Wyższa. Nazwa ta obowiązuje do dzisiaj.

Praktyki i staże – w renomowanych firmach i instytucjach

Przewagą ALMAMER na rynku uczelni wyższych jest prężnie działający dział praktyk, oferujący praktyki i staże zgodne z kierunkiem kształcenia.

Praktyki zagraniczne

Studenci wszystkich kierunków studiów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Egiptu, Turcji, Stanów Zjednoczonych. W roku akademickim 2013/2014 poszerzamy naszą ofertę o takie kraje, jak: Australia, Chiny, Cypr, Włochy oraz wyspa Madera.

Praktyki w kraju

Studenci Turystyki i Rekreacji odbywają praktyki w wiodących hotelach i biurach podróży. Studenci Ekonomii, Administracji i Politologii mogą odbywać praktyki i staże w instytujach państwowych, bankach i instytucjach fianansowych. Studenci Fizjoterapii odbywają praktyki i zajęcia kliniczne w czołowych placówkach medycznych. W zakresie Kosmetologii współpracujemy z prestiżowymi klinikami medycyny estetycznej i ośrodkami SPA.

Komfort studiowania

Nasza Uczelnia mieści się w sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych linii tramwajowych, autobusowych, a w niedalekiej przyszłości metra. Dojazd do Centrum Warszawy zajmuje mniej niż 10 minut. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym, nowocześnie wyposażonym budynku, oddanym do użytku w 2011 roku. Studenci mają do dyspozycji: bezpłatny strzeżony parking, dobrze wyposażoną bibliotekę i czytelnię, kawiarnię, punkt ksero, przestronne i jasne sale wykładowe, pracownie specjalistyczne, sieć wi-fi.

Uczelnia przyjazna studentom

Dbamy nie tylko o jakość kształcenia, ale też o komfort naszych studentów. Na uczelni panuje przyjazna, życzliwa atmosfera. Hołdujemy zasadzie, że to studenci są sercem uczelni, dlatego też z uwagą słuchamy ich głosu. Przedstawicielem społeczności studenckiej ALMAMER jest Samorząd Studencki, który reprezentuje wszystkich studentów ALMAMER i uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących Uczelni.

Samorząd studencki

Członkowie Samorządu reprezentują studentów w Senacie ALMAMER, a także w Radach Wydziałów. Mają oni wpływ na uchwalanie Regulaminu Studiów, ocenę działalności Uczelni oraz opiniowanie organizacji roku akademickiego. Do zadań Samorządu należy również udział w opiniowaniu i przyznawaniu stypendiów studentom.

Samorząd organizuje życie studenckie Uczelni - imprezy studenckie, wyjścia do kina, teatru, warsztaty, kursy i seminaria, a także wspiera działalność organizacji studenckich i kół naukowych, w których studenci mogą realizować swoje pasje, poszerzać oraz doskonalić umiejętności.

Organizacje studenckie i koła naukowe

 • Koło Naukowe Wydziału Ochrony Zdrowia "Ludendo Discimus"
 • Studenckie Koło Naukowe Hotelarstwa i Gastronomii
 • Studenckie Koło Naukowe na Wydziale Administracji i Politologii
 • Koło Młodych Ekonomistów
 • Koło Przyjaciół Sztuk Pięknych PRO ARTE
 • Klub Absolwenta


czwartek, 18 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOPZapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych zachęcamy do podjęcia nauki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W roku akademickim 2014/2015 obok specjalności Bezpieczeństwo i porządek publiczny wprowadzono dwie nowości: Kryminologia i kryminalistyka oraz Taktyka i techniki interwencji.

UWAGA!
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał pozytywną decyzję w sprawie przyznania Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu WSZOP uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzięki temu WSZOP jest pierwszą uczelnie Katowice w województwie śląskim, która daje możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Zapraszamy absolwentów studia Katowice licencjackie i magisterskie, w szczególności bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, socjologii, psychologii i pedagogiki. Do wyboru specjalności: detektywistyka i kryminalistyka lub bezpieczeństwo w administracji publicznej.

Propozycją dla humanistów jest kierunek Kulturoznawstwo, na którym kształcimy przyszłych menedżerów kultury, pracowników redakcji, agencji reklamowych. Oprócz specjalności takich jak Reklama i public relations czy Komunikacja audiowizualna – przygotowaliśmy Organizację imprez kulturalnych, która jest przeznaczona dla kreatorów wydarzeń współczesnego rynku kultury.

Pasjonatom języków obcych oferujemy kierunek Filologia, w ramach którego działają dwie specjalności. Studenci Filologii angielskiej mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji: Tłumaczeniową z językiem hiszpańskim, Translatorykę stosowaną oraz Język angielski w biznesie. Osoby wybierające specjalność Język rosyjski mogą zdecydować się na specjalizację Tłumaczeniową z językiem angielskim lub Język rosyjski w handlu zagranicznym.

Jeżeli Twoje zainteresowania związane są z psychologią, finansami, marketingiem – zapraszamy na kierunek Zarządzanie. Studentom oferujemy specjalności takie jak: Psychologia w biznesie, Zarządzanie handlem i usługami, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Menedżer promocji.

Dla umysłów ścisłych w naszej ofercie edukacyjnej proponujemy kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji. Według licznych raportów, inżynierowie znajdują się na czołowych miejscach list najbardziej poszukiwanych pracowników, a z badań losów zawodowych absolwentów, przeprowadzonych przez Akademickie Biuro Karier wynika, że 90% absolwentów WSZOP pracuje, z czego 30% zajmuje stanowiska kierownicze. Specjalności na tym kierunku to: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Logistyka w przemyśle i handlu lub Zarządzanie jakością.

środa, 17 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk SpołecznychJuż od 11 lat

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych kształci nauczycieli, pedagogów, specjalistów od edukacji zdrowotnej, animatorów społecznych i pracowników socjalnych.


 Z naszej oferty studiów skorzystało do tej pory 8149 studentów

80 % naszych absolwentów studiów I stopnia decyduje się na kontynuację nauki we WSEZiNS na studiach magisterskich

60 % naszych studentów studiów II stopnia to absolwenci innych uczelnie Łódź wyższych, którzy postanowili w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych kontynuować swoją edukację poszerzając swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności zwiększając tym samym swoje szanse na odniesienie sukcesu na coraz trudniejszym rynku pracy.

Jesteśmy jedną z pierwszych polskich uczelnie Łódź, które rozwijają w Polsce nowoczesną formę edukacji wspomaganą kształceniem e-learningowym.

Od 2007 roku rozszerzamy ofertę naszych studiów wspomaganych cyfrowym kształceniem na odległość, zyskując nowe doświadczenia pozwalające nieustannie rozwijać tę formę edukacji, której inni dopiero się uczą.

Z roku na rok znacząco rośnie też liczba studentów zdobywających wykształcenie tą nowoczesną drogą.

Już 1120 MAGISTRÓW I LICENCJATÓW

uzyskało swoje dyplomy, kończąc we WSEZiNS studia oparte na kształceniu e-learningowym (SWKNO)

WSEZiNS współpracuje z renomowanymi uczelniami polskimi i zagranicznymi, umożliwiając studentom kontakty z szerokim kręgiem specjalistów krajowych i zagranicznych.

Praktyka zawodowa realizowana jest w ciągu całych studiów w formie ćwiczeń, warsztatów, mitingów, dyżurów, wolontariatu w szeregu placówek służby zdrowia, instytucjach zajmujących się ochroną i organizacją zdrowia, ochroną środowiska, przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, zakładach wychowawczych, ośrodkach profilaktyki zdrowotnej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Organizowane są także praktyki zagraniczne dla studentów.

wtorek, 16 grudnia 2014

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Trzy powody, dla których warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, najchętniej wybieranej uczelnie Wrocław ekonomicznej w Polsce.

 • Bogata oferta edukacyjna. Dziewięć kierunków studiów i blisko pięćdziesiąt specjalności pozwolą znaleźć coś dla siebie nawet najbardziej wymagającym. Również tym, którzy chcą studiować w języku angielskim -  program studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Bachelor/Master Studies in Finance otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach. Zainteresowani gospodarką globalną mogą wybrać program Bachelor/Master in International Business.
 • Dla pasjonatów informatyki uruchomiliśmy unikatowy kierunek „informatyka w biznesie”, prowadzony również w wersji anglojęzycznej – Business Informatics.
 • Nowością rekrutacji w 2012 roku był kierunek zamawiany - analityka gospodarcza. W 2013 roku oferta wydziału jeleniogórskiego wzbogaciła  się o kierunek turystyka.O jakości edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu świadczy fakt, że jesteśmy jedyną uczelnią ekonomiczną i jedną z ośmiu uczelni w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą kategorię naukową w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Aktywne życie studenckie Kameralny kampus w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum, sprzyja integracji środowiska i wspólnym inicjatywom, z których wiele weszło na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta.  Blisko 30 kół naukowych daje możliwość realizacji pasji naukowych, a 12 organizacji studenckich działających na uczelni pozwala na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów i w pracy zespołowej.Praca po studia Wrocław. We Wrocławiu jest praca a nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami. W rankingu „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym w 2010 r. w oparciu o opinie pracodawców z całej Polski, Uniwersytet Ekonomiczny jest drugą publiczna uczelnią ekonomiczną  w kraju pod względem procentu absolwentów pracujących na stanowiskach menedżerskich.  Badania pokazują, że nasz absolwent zarabia średnio 3000 zł miesięcznie..

Kształcimy menedżerów. Z sukcesem.

piątek, 12 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Uni-Terra w PoznaniuMieści się w Poznaniu przy ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego 53, jest uczelnią zarejestrowaną na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada wpis do rejestru uczelnie Poznań niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355. Uczelnia prowadzi studia licencjackie dzienne i zaoczne na kierunkach pedagogika specjalna, dietetyka oraz filologia angielska.

Dlaczego warto u nas studiować?
 • to jedyna w Wielkopolsce uczelnie Poznań niepubliczna kształcąca na kierunku pedagogika specjalna,
 • doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom kształcenia,
 • bardzo szeroki wybór specjalności daje możliwość dokładnego ukierunkowania na indywidualne zainteresowania i potrzeby,
 • wykładowcy kładą duży nacisk na praktyczna stronę kształcenia jako najistotniejszego elementu nauczania,
 • wszystkie zajęcia odbywają się w kompleksie budynków przy ul.Prądzyńskiego,
 • bliskość Dworca Kolejowego i Autobusowego - łatwy dojazd!

czwartek, 11 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Sztuki i ProjektowaniaJest taka uczelnia……

Obok rzeki masowego kształcenia oraz lęku przed falą niżu demograficznego, spokojnie od dwunastu lat działa uczelnia niewielka, elitarna i pozornie niszowa.

To Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, która oparła się masowemu kształceniu obniżającemu jakość kształcenia, odrzuciła „cechowe” i rzemieślnicze pojmowanie procesów dydaktycznych , tworząc alternatywę łączenia doświadczeń różnych dziedzin i dyscyplin twórczości.

Architektura, wzornictwo (design) oraz film, telewizja, fotografia, Internet to obszar dydaktyczny uczelnie Łódź, w którym przepływ doświadczeń pomiędzy tymi ikonami współczesnego świata , budują postawy i zachowania współczesnych społeczeństw.

Przekraczając dotychczasowe formy kształcenia, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania stała się jedyną w Polsce uczelnią, w której w/w dziedziny twórczości, stanowią o antropocentrycznej postaci uczelni. Wpisując się swoją alternatywą w przestrzeń edukacyjną szkolnictwa średniego oraz szkolnictwa wyższego, stała się pierwszą w Polsce uczelnią niepubliczną, która uruchomiła kierunki architektury i urbanistyki, studiów architektury wnętrz, wzornictwa oraz filmu i fotografii. Jest pierwszą uczelnią w Polsce, która na Wydziale Architektury podjęła ideę spójności nauczania pomiędzy architekturą i urbanistyką a architekturą wnętrz.

Jest również jedną z trzech uczelni w Polsce, obok Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie prowadzącą autonomiczny Wydział Wzornictwa o najszerszym spośród w/w uczelni profilu specjalizacji.

Jest jedną z trzech uczelni w Polsce, obok Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, prowadzącą studia Łódź na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia.

Uczelnia posiada na wszystkie prowadzone kierunki studiów zezwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Posiada również zezwolenie ministra na prowadzenie Policealnego Studium Zawodowego - Szkoły Projektowania i Reklamy w Łodzi.

Siedziba uczelni znajduje się w Łodzi , w zabytkowym pałacu Scheiblera, będącym jej własnością , w otoczeniu zabytkowej zabudowy tzw. „Księżego Młyna”, obok Wyższej Szkoły Filmowej, Muzeum Kinematografii, oddziału Muzeum Sztuki oraz Palmiarni, tworzących specyficzne centrum kultury. Kształcenie w uczelni i w Policealnym Studium Zawodowym odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzone są studia licencjackie, uzupełniające magisterskie, jednolite magisterskie oraz podyplomowe.

Uczelnia posiada pracownie projektowe w pełni wyposażone, aulę wykładową, bibliotekę, Galerie akademicką oraz zakłady konstrukcji i technologii, technik komputerowych, montażu filmowego oraz atelier fotograficzne i filmowe wraz z kinem uczelnianym.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi wraz ze Studium Policealnym, pracującym pod jej opieką merytoryczną, budowała od podstaw swój program dydaktyczny bez powielania struktur i programów edukacyjnych nieprzekładalnych na współczesną rzeczywistość.

Swój image uczelnia zbudowała przez elastyczność, adaptacyjność , innowacyjność oraz wartość rynkową jej absolwentów pracujących w Polsce i poza jej granicami. Wielość nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych, stypendiów za osiągnięcia w nauce potwierdza prawidłowość założeń i realizacji programu.

Wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich i uznanych praktyków zawodu odrzuciła tradycyjne ujęcie nauczania w szkole mistrzowskiej, w której doświadczenia i upodobania mistrza budują postawy uczniów na jego obraz i podobieństwo. Przyjęta zasada, że to zespół pedagogów i zespół studentów w kierunkowych zajęciach oraz w przepływie doświadczeń z innych kierunków studiów budują wartościowe osobowości twórcze i ich realizacje zawodowe.

Dwanaście lat działalności uczelni to jeszcze nie tradycja, ale kłaniając się jej nisko, uczelnia dodaje do niej ukształtowane solidnie cegiełki, budujące historie i jej rozwój.

środa, 10 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, reprezentowana przez Kanclerza Anielę Bednarek oraz Rektora prof. dr hab. Andrzeja Nowakowskiego, to jedna z największych uczelnie Łódź informatycznych działających w regionie łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Od 1997 roku Wyższa Szkoła Informatyki wykształciła kilkanaście tysięcy studentów, także w wydziałach zamiejscowych w Bydgoszczy, Włocławku i Opatówku.

Kierunki kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki to: informatyka, administracja, artystyczna grafika komputerowa, architektura wnętrz, zarządzanie, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pedagogika, kosmetologia oraz studia na platformie internetowej (e-learning) dla II stopnia kierunku informatyka.

Wyższa Szkoła Informatyki dysponuje akademikami oraz kawiarenką internetową, gdzie każdy student ma dostęp do bezpłatnych usług internetowych, włączając w to konta poczty elektronicznej oraz możliwość umieszczania w sieci własnych stron www. Ponadto na terenie uczelnie Łódź funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji „Angelica”, a w nim: basen ze zjeżdżalnią, jacuzzi, sauna, sala fitness, siłownia i hala sportowa.

Specjalnie dla studentów fizjoterapii i kosmetologii Uczelnia uruchomiła własne Centrum Rehabilitacji i Kosmetologii.

wtorek, 9 grudnia 2014

Uczelnia Nauk SpołecznychProponujemy Państwu studia, których programy zostały opracowane w oparciu o najbardziej aktualne wymagania dotyczące poszczególnych grup zawodowych. Dzięki czemu są one unikalne w skali kraju oraz z dumą możemy powiedzieć, że kształcimy praktyków bardzo dobrze przygotowanych do współczesnego rynku pracy.

Dążymy aby Wasz czas studiowania był jak najefektywniej wykorzystany. Dlatego proponujemy wyjątkową i niepowtarzalną na polskim rynku formułę edukacyjną, której celem jest aby student spędzał na zajęciach tylko tyle czasu ile jest to rzeczywiście potrzebne - zdobywał  na nich konkretną wiedzę i potrzebne umiejętności, a nie "wysiadywał" godziny wykładowe. Jesteśmy pewni, że lepiej ten czas wykorzystać na zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, m.in. z wykorzystaniem oferowanych przez nas materiałów e-learningowych oraz certyfikowanych szkoleń.

Tak dużą efektywność naszych studiów zawdzięczamy zastosowaniu najnowszych trendów w nauczaniu i wspomaganie procesu studiowania kształceniem e-learningowym.

E-learning jest przejawem współczesnego podejścia do nauczania. Daje możliwość zdobywania wiedzy przy jednoczesnym zachowaniu aktywności zawodowej, obniża koszty studiowania przez wyeliminowanie wydatków na ciągłe dojazdy i noclegi oraz umożliwia realizację tzw. "elastycznej formy studiowania" - czyli samodzielnego decydowania przez studenta kiedy, gdzie i ile czasu dziennie chce przeznaczyć na swoją edukację.

To dzięki tej technice nauczania z łatwością można pogodzić studia Łódź z pracą, rodziną czy hobby, a swoją "uczelnie Łódź" zabrać ze sobą "w delegację" lub "do znajomych" i wtedy nadrobić to czego nie zdążyło się wcześniej.

Dzięki Platformie E-learnigowej UNS w niepamięć odchodzi również konieczność pośpiesznego robienia notatek czy przepisywania wykładów - bogate, multimedialne materiały dydaktyczne są stale do dyspozycji studenta - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - to nowoczesność i wolność w dostępie do wiedzy, której nie zapewniały dotychczasowe studia.

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

W wrześniu 2013 roku w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię A plus jako najlepsza jednostka naukowa w grupie nauk o życiu, a Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wydział Nauk o Zdrowiu mogą poszczycić się kategorią A.

W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Badań Innowacyjnych UMB zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce.Centrum Badań Innowacyjnych zostało również laureatem Podlaskiej Marki Roku 2012.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnie Białystok akademickie w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.

Na Uczelni studiuje 4500 studentów, w tym 274 w języku angielskim.

Liczba 121 profesorów tytularnych oraz 105 doktorów habilitowanych na 789 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelnie Białystok w kraju.

Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 60 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 14 kierunkach studiów. Uniwersytet posiada dwa kierunki unikatowe: Logopedię z Fonoaudiologią i Elektroradiologię II stopnia.

Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac, usytuowany w centrum miasta, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne, oraz domy studenta i obiekty sportowe. Uczelnia stale powiększa i modernizuje bazę dydaktyczno-naukową. Od października 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowych budynkach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauko o Zdrowiu, a w 2017 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 50 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.

Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszy miejscu.

Programy studenckie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał w roku 2004 Kartę ERASMUSA, a w 2007 r. Uczelnia uzyskała tzw. Rozszerzoną Kartę ERASMUSA, umożliwiającą dodatkowo organizowanie wyjazdów studentów na praktykę. Dzięki temu w Uczelni realizowane są cztery kategorie mobilności: wyjazdy na studia, wyjazdy studentów na praktyki, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni.

Uniwersytet Medyczny zawarł szereg umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami zagranicznymi z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji, Węgier, Rumunii, Czech, Turcji, Litwy i Norwegii.

Zainteresowaniem cieszą się również wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
 •  stypendium socjalne
 • stypendium o zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora
 • stypendium ministra

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza również między innymi zainteresowanych działalnością naukową studentów do realizacji projektów badawczych w ramach inicjatywy Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW 2012-2017.

czwartek, 4 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Uczelnia powstała w 1995 roku. Prowadzimy kształcenie na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Socjologia. Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.

Studia w akademickim Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja kontaktu z wielką kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Dla studentów studiów dziennych kontakt z kolegami z 23 uczelnie Kraków, gdzie uczy się 206 549 studentów, sport, rozrywka, kontakty z wybitnymi ludźmi obok nauki w murach uczelni stanowią szansę na awans intelektualny. Wiele osób studiujących w naszej Uczelni zdobywa solidne wyższe wykształcenie co owocuje szybkim sukcesem zawodowym. Studenci studiów zaocznych znajdują u nas wiele udogodnień (e-learning, dogodne terminy zajęć, łatwy dostęp do wykładowców). Nowoczesna struktura teleinformatyczna stawia nas w czołówce uczelnie Kraków. Słowem WSZiB to Uczelnia zachodu warta.

Podstawę prawną działania Uczelni jest wpis do Księgi Rejestru Uczelni Niepaństwowych Nr 55 z dnia 11.05.1995 r. oraz z dn. 19 marca 2004 r.

W 2004 oraz w 2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii dla studiów licencjackich i magisterskich kierunku Zarządzania i Marketingu, Finanse i Rachunkowość, a w 2011 roku dla kierunku Informatyka.

Uczelnia posiada bogatą własną bazę dydaktyczną, liczną i młodą kadrę naukową. Pozycja finansowa Uczelni jest stabilna, dzięki czemu studenci znajdują u nas możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, a wykładowcy mają warunki do prowadzenia prac badawczych. WSZiB posiada najwyższe kategorie w ocenie parametrycznej działalności naukowej. W zarządzaniu edukacją kierujemy się zasadami TQM (zarządzanie przez jakość). Posiadamy również CERTYFIKAT JAKOŚCI nadany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Od wielu lat zajmujemy czołowe lokaty w rankingach "Polityki", "Wprost", "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".

Studenci biorą udział w prowadzonych przez Uczelnię projektach informatycznych. WSZiB jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson VUE umożliwia uzyskiwanie międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów z branży IT. Uczelnia daje również możliwość przystąpienia do uznawanych egzaminów językowych FCE oraz TELC (The European Language Certificate).

wtorek, 2 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w GdańskuWyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku to doskonałe uczelnie Gdańsk na zdobycie wyższego wykształcenia. To także miejsce, gdzie wśród wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w atmosferze partnerstwa i wzajemnego szacunku nawiążesz nowe znajomości, zrealizujesz swoje marzenia dzięki bogatej ofercie stypendiów, a także zdobędziesz nowe kwalifikacje.

Kierujemy się głównym założeniem naszej misji – „Nauka w warunkach partnerstwa”. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego postanowienia przyczynia się do utrzymywania długofalowych relacji z naszymi studentami.

W swojej strukturze posiadamy dwa Wydział Pedagogiki i Zarządzania kształcące na kierunkach: zarządzanie I stopień (licencjackie), pedagogika I i II stopnia (licencjackie i magisterskie). Dodatkowo posiadamy Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego ze zróżnicowaną ofertą studia Gdańsk podyplomowe i kursy.

Dokładamy wszelkich starań, by oferta dydaktyczna spełniała oczekiwania potencjalnych studentów, słuchaczy, a także ich przyszłych/obecnych pracodawców.

Niezwykle istotne miejsce w naszej społeczności zajmują absolwenci WSSE w Gdańsku. Do jednych z najważniejszych działań Akademickiego Biura Karier należy utrzymanie z nimi częstych kontaktów, dzięki czemu wiemy, jak sobie radzą na lokalnym rynku pracy.

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi


Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego

1 października 2008 roku rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej 12. Od 1 maja każdego roku przyjmujemy podania. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają zacięcie i zdolności pedagogiczne, a swoją przyszłość widzą w sporcie, w pracy z młodzieżą, w szkole, czy w organizacjach kultury fizycznej. Na naszej Uczelni mile widziani są również czynni zawodnicy, którzy chcą się kształcić, kontynuując karierę sportową bez konieczności emigracji do odległych miast i zmiany barw klubowych. Dajemy szansę pogodzenia uprawiania sportu z nauką w rodzinnych stronach, bez potrzeby zrywania więzi ze środowiskiem najbliższych, przyjaciół i znajomych. W naszej propozycji edukacyjnej każdy znajdzie coś dla siebie. Uczelnia pomoże mu wybrać właściwą drogę, aby mógł pozostać w sporcie.

Pierwsza w Łodzi i w kraju

Jesteśmy pierwszą taką uczelnią niepubliczną w kraju i pierwszą w Łodzi szkołą, która będzie kształcić nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów, animatorów sportu, chcących promować, kształtować i organizować aktywność fizyczną młodzieży w wielu dyscyplinach sportowych. Nasza uczelnia Łódź jest przyjazna młodym ludziom uzdolnionym sportowo, a szczególnie uprawiającym sport wyczynowo i profesjonalnie.

Studia pierwszego stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów. Po ich ukończeniu można uzupełnić studia drugiego stopnia w każdej Akademii Wychowania Fizycznego.

Patronat gdańskiej AWFiS

Wyższa Szkoła Sportowa narodziła się 6 marca 2008, kiedy minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał decyzję o wpisie naszej placówki do rejestru uczelnie Łódź niepubliczne i związków uczelni niepublicznych. Jest ona owocem wieloletniej współpracy Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Naszym celem jest gruntowna edukacja przyszłych absolwentów w wybranym kierunku według najwyższych standardów europejskich. Planujemy już w najbliższym czasie podjęcie współpracy z renomowanymi instytucjami międzynarodowymi. Zakładamy, że uzyskanie dyplomu naszej uczelni umożliwi funkcjonowanie na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą w procesie dynamicznie postępującej integracji europejskiej. Gwarancją jakości nauczania w łódzkiej WSS jest patronat AWFiS w Gdańsku, jednej z najlepszych akademii w kraju, szczycącej się pięknymi tradycjami, osiągnięciami naukowymi i marką w Europie. Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna gdańskiej uczelni wraz ze specjalistami w swojej dziedzinie z regionu łódzkiego napewno zapewni wysoki poziom kształcenia.

Licencja na prowadzenie kierunku

20 marca 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydała decyzje o przyznaniu Wyższej Szkole Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: wychowanie fizyczne na czas nieokreślony!!!

Nauka i sport

Studenci WSS zgłębiają wiedzę z dziedzin podstawowych: anatomii, antropologii, biochemii, fizjologii, pedagogiki, psychologii i teorii wychowania fizycznego oraz z dziedzin kierunkowych: antropomotoryki, biomechaniki, ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych, edukacji zdrowotnej, emisji głosu, historii kultury fizycznej, metodyki wychowania fizycznego, organizacji i prawa w oświacie, pierwszej pomocy przedmedycznej, rytmiki i tańca, sportów indywidualnych i zespołowych, teorii sportu, zabaw i gier ruchowych.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą treningową, która umożliwi organizowanie zajęć sportowych w pełnym zakresie od piłki nożnej, hokeja na trawie i rugby poprzez gry halowe, sporty walki, lekką atletykę, pływanie po taniec towarzyski. Do dyspozycji studentów będą m.in. cztery boiska piłkarskie, w tym dwa pokryte sztuczną nawierzchnią, osiem placów treningowych, boisko do specjalistycznego treningu bramkarzy, trzy hale, kryte boiska do siatkówki plażowej, gabinety odnowy, laboratorium, nowoczesna siłownia, sale audiowizualne umożliwiające analizy komputerowe.

Nasi absolwenci są wszechstronnie przygotowani do podjęcia pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach, trenera w klubach sportowych, instruktora w organizacjach sportu masowego, kreatora współczesnych, zinstytucjonalizowanych form rekreacji indywidualnej i rodzinnej i wielu innych sferach kultury fizycznej. Posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych i nauk o kulturze fizycznej. Będą też znali język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Podczas praktyk pedagogicznych, a także róznych inicjatyw organizowanych we współpracy z lokalnymi szkołami nasi studenci zdobywają doskonałe doświadczenie z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wizytówka SMS

Naszą wizytówką są osiągnięcia działającej od 1997 roku Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego. W ciągu dziesięciu lat wychowaliśmy kilkudziesięciu piłkarzy ligowych i aż ośmiu reprezentantów pierwszej drużyny narodowej. Drużyny UKS SMS zdobyły wiele medali i tytułów mistrzów Polski. W parze z sukcesami sportowym szły dobre wyniki nauczania. Od lat możemy pochwalić się wysokim współczynnikiem zdanych egzaminów maturalnych.

Studia usportowione

Powołując do życia Wyższą Szkołę Sportową kierowaliśmy się ideą stworzenia alternatywnych możliwości kształcenia studentów w zakresie wychowania fizycznego. Dostrzegamy potrzebę funkcjonowania takiej placówki w naszym regionie, gdzie sport ma bogate tradycje. W historii kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Łodzi istniał Zespół Zakładów Dydaktyczno-Naukowych warszawskiej AWF. Jego tradycje kontynuował Zakład Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, który został przekształcony w Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej. Wszystkie państwowe szkoły wyższe i kolegia w Łódzkiem kształcą nauczycieli wychowania fizycznego na kierunku pedagogika. Brak natomiast uczelni oferującej studia usportowione, realizowane w standardach akademii wychowania fizycznego. Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego chce wypełnić ten obszar w systemie edukacji w województwie łódzkim i nie tylko.