poniedziałek, 23 lutego 2015

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi jest uczelnią niepubliczną, która powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w sektorze edukacji, pozyskanego w trakcie działalności sieci liceów i szkół policealnych Cosinus. Uczelnia Łódź specjalizuje się w zapewnieniu kształcenia na kierunku administracja w systemie niestacjonarnym (zaocznym) na poziomie studiów licencjackich – nauka trwa 3 lata (sześć semestrów). Uczelnia działa na podstawie ustawy ,,Prawo o szkolnictwie wyższym'', do uregulowań której stosują się publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

Celem naszej Uczelnie Łódź jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Staramy się, aby treści kształcenia, zgodne z obranymi specjalnościami, były jednocześnie dostosowane do wymogów aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej, zaś współpracując z różnymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi - oferujemy naszym studentom pomoc w organizacji praktyk zawodowych, które dają im nie tylko możliwość rozwoju, ale również przyczyniają się do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

środa, 18 lutego 2015

HISZPAŃSKIE DYSPUTY

Uniwersytet Toruń Mikołaja Kopernika zaprasza na promocję książki podsumowującej drugi cykl Dysput Nawarryjskich. Gościem promocji będzie ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce.

Promocja książki „O przyjaźni. II Dysputy Nawarryjskie w Toruniu” odbędzie się  w piątek 20 lutego o godz. 12.00 w Collegium Maximum UMK, pl. Rapackiego 1. Gośćmi będą m.in. ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce, Augustín Núñez Martínez, konsul honorowy RP w Pampelunie, Angel Tellechea Goyena, prof. Ramon Villar z Uniwersytetu Nawarry i przedstawiciel klubu piłkarskiego Osasuna Pampeluna Manolo Los Arcos.

II Dysputy Nawarryjskie odbywały się w Toruniu w roku akademickim 2013/2014. Wydana właśnie książka zawiera teksty wygłoszonych w ich trakcie wykładów oraz artykuły dotyczące współpracy UMK z Uniwersytetem Nawarry w Pampelunie. Książka wyszła pod redakcją  ks. dr. hab. Piotra Roszaka z Wydziału Teologicznego UMK i Piotra Orłowskiego.

Przypominamy, że pierwszy cykl Dysput współorganizowanych przez Uniwersytet Toruń Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Nawarry w Pampelunie odbył się w roku akademickim 2009/2010. Pozwolił on zbudować bardzo bliskie relacje między obu uczelniami. Uniwersytet Nawarry utworzony w 1952 r. przez św. Josemarię Escrivę, założyciela organizacji Opus Dei, jest jednym z najlepszych uniwersytetów w Hiszpanii.

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU


W roku jubileuszu 70-lecia UMK Święto Uniwersytetu w dniu 19 lutego będzie miało wyjątkowo uroczysty charakter. Główne obchody rozpoczną się o godz. 11:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu.


Tegoroczne Święto Uniwersytetu zainauguruje również nową inicjatywę władz UMK
- nadawania tytułu Ambasadora UMK znanym absolwentom, którzy wspierają Uczelnie Toruń
i dbają o jej dobre imię. W grupie pierwszych ambasadorów UMK znaleźli się: Piotr Całbecki, Michał Jagodziński, Grzegorz Karpiński, Janina Ochojska, Zbigniew Ostrowski, Stanisław Rakowicz, Anna Sobecka, Wojciech Sobieszak, Janusz Leon Wiśniewski, Maciej Wiśniewski, Tomasz Zaboklicki oraz Michał Zaleski.

II część uroczystości (o godz. 15:30 również w Auli UMK) będzie poświęcona nowym doktorom habilitowanym oraz doktorom UMK. Swoje dyplomy odbierze 95 doktorów habilitowanych oraz 156 doktorów.

Z okazji jubileuszu 70-lecia UMK i Święta Uniwersytetu rektorat toruńskiej Uczelni zmienił swoje oblicze. W załączniku zdjęcia autorstwa Andrzeja Romańskiego z Centrum Promocji i Informacji UMK obrazujące przemianę siedziby JM Rektora UMK.


W trakcie uroczystości doktorat honoris causa UMK otrzyma prof. James G. Fujimoto
z
Massachusetts Institute of Technology (USA), wybitny specjalista w dziedzinie tomografii optycznej.
Później Andrzejowi K. Tomczakowi, emerytowanemu profesorowi UMK, znakomitemu archiwiście i znawcy historii nowożytnej, zostanie wręczone szczególne wyróżnienie UMK Convallaria Copernicana.

Następnie odbędzie się wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień. Po raz I zostaną nadane tytuły Honorowych Profesorów UMK, które będą otrzymywać rokrocznie pracownicy UMK szczególnie zasłużeni dla Uczelni. W tym roku zostaną nim uhonorowani emerytowani Profesorowie: Andrzej Kus z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK; Ryszard Łaszewski z Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Włodzimierz Wincławski
z Wydziału Humanistycznego UMK.


wtorek, 17 lutego 2015

Uniwersytet Nowego Jorku w Pradze


Uniwersytet Nowego Jorku w Pradze Już od 1998 UNJP oferował wszystko co najlepsze w szkolnictwie wyższym w zakresie studiów w języku angielskim na obszarze Europy Środkowej, skupiając się głównie na biznesie, komunikacji, stosunkach międzynarodowych, literaturze i psychologii.]

Programy studenckie
 • Studia licencjackie (BA) – europejskie i amerykańskie
 • Studia magisterskie (MBA) z Zarządzania, Marketingu, Bankowości, Systemów Zarządzania Informacją, Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Studia magisterskie (MA z Komunikacji Specjalistycznej i Public Relations
 • Studia Magisterskie (MA) z Psychologii Klinicznej i Poradniczej
 • Studia Magisterskie (LLM) z Międzynarodowego Prawa Handlowego
 • Studiowanie za granicą w Pradze. Wymiana Studentów na jeden semestr, kursy wakacyjne lub na cały rok

 UNJP jako uczelnia wyższa uznawana na terytorium Republiki Czeskiej, we współpracy z prestiżowymi, międzynarodowymi uniwersytetami amerykańskimi i europejskimi, oferuje naukę w języku angielskim na akredytowanych kierunkach kończącą się uzyskaniem dyplomu Licencjata (BA) lub Magistra (MA).

Łódzkie Targi Edukacyjne – kreują przyszłość zawodową młodzieży

Targi Edukacyjne w Łodzi (5-6.03) organizowane są od osiemnastu lat z myślą o młodych osobach, które stają przed wyborem najlepszej drogi kształcenia. To jedno z największych w Polsce wydarzeń mających na celu prezentację szerokiej oferty szkół publicznych i prywatnych, uczelnie wyższe z całego kraju oraz placówek zajęć pozaszkolnych.  W tym roku targom towarzyszy różnorodny i wyjątkowo bogaty program konferencji.

Uczestnictwo w Targach potwierdziło blisko 130 szkół, instytucji i firm, które zaprezentują swoje usługi i produkty młodzieży oraz gronu pedagogicznemu z województwa łódzkiego. Propozycje dla maturzystów przedstawi blisko 30 szkół wyższych, a wśród nich wiele łódzkich placówek, na czele z uczelnią partnerską tegorocznych targów - Uniwersytetem Łódzkim. Uniwersytet Łódzki przygotował bardzo ciekawy program warsztatów ukazujących możliwości, jakie otwiera przed młodymi ludźmi kształcenie na poziomie wyższym. Uczniowie stojący przed wyborem kierunku studiów będą mogli porozmawiać także  z przedstawicielami uczelni spoza Łodzi m.in. Politechniki Częstochowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, czy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna. Oferta targowa jest także bardzo  bogata w prezentację szkół  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Łodzi i regionu łódzkiego.

Na każdym etapie naszego życia jesteśmy zmuszeni do podejmowania ważnych decyzji, nierzadko takich, które mają wpływ na nasze dalsze życie.  Takim wyborem jest na pewno wybór szkoły i dalszej drogi rozwoju intelektualnego.   W podjęciu tej trudnej i ważnej decyzji na pewno pomoże udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych, gdzie będzie można  poznać szeroką ofertę edukacyjną szkół, a także spotkać się z  nauczycielami i zapoznać się z opinią uczniów na temat interesującej nas placówki.

Podczas tegorocznej edycji targów oprócz oferty edukacyjnej, duży nacisk kładziony jest na szeroką prezentację programów praktyk prowadzonych przez przedsiębiorców z regionu łódzkiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku zorganizowany zostanie Salon i Forum Pracodawcy. Udział w nich wezmą firmy i instytucje proponujące programy praktyk, współpracujące ze szkołami zawodowymi w celu wykształcenia przyszłych, potencjalnych pracowników posiadających bardzo konkretne umiejętności. Salon oraz Forum Pracodawcy to komplementarne działania mające dwa podstawowe cele: pobudzenie współpracy na linii przedsiębiorcy szkoły zawodowe oraz zaprezentowanie młodzieży jakie kierunki kształcenia zapewnią im ciekawe miejsca pracy w przyszłości. Poprzez poszerzenie oferty targów o prezentację pracodawców MTŁ wspiera działania Łodzi i regionu zmierzające ku aktywizacji zawodowej mieszkańców i w konsekwencji obniżeniu stopy bezrobocia.

Od początku organizacji targów edukacyjnych, MTŁ ściśle współpracuje z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Również w tym roku Łódzkie Targi Edukacyjne wspierane są przez Centrum. Dzięki tej współpracy jak co roku, w ramach targów odbędzie się szereg szkoleń, seminariów i konferencji dot. szkolnictwa zawodowego oraz Forum Pracodawców. Również dzięki współprac z ŁCDNiKP będzie można skorzystać ze wskazówek specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy, którzy pomogą młodzieży świadomie zaplanować ścieżki edukacyjno-zawodowe zgodne z jej zainteresowaniami i predyspozycjami. Konsultanci Centrum także podzielą się wiedzą na temat rynku pracy  i zawodów, na które w przyszłości będzie największe zainteresowanie.

 Niewątpliwą ciekawostką XVIII Targów Edukacyjnych będzie seminarium  nt.: Gry edukacyjne i gamifikacja w procesie nauczania, którego organizatorem jest Klaster Gamedav. W ramach wykładów rodzice i nauczyciele będą mieli niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy na temat zalet współczesnych gier edukacyjnych, ich wpływu na dzieci i młodzież oraz poznają jak wykorzystać gamifikację w procesach edukacyjnych. (6.03. godz. 13.00-18.00).

Gościem specjalnym tegorocznej edycji Targów Edukacyjnych będzie Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, która w ramach Forum Pracodawcy (5.03) przybliży wszystkim zainteresowanym tematykę związaną z Rolą Unii Europejskiej we wspieraniu edukacji w Województwie Łódzkiem.  

Podczas Targów nie zabraknie również propozycji zajęć dodatkowych i rozwijających pasje.  Wśród wystawców pojawią się m.in. szkoły języków obcych, szkoły tańca, biura podróży. Na scenie odbędzie się wiele pokazów, prezentacji i występów m.in. grup tanecznych, pokazy fryzjerstwa, czy sztuk walki. Będzie można również podziwiać niepowtarzalne pokazy fizyków i chemików będących studentami Uniwersytetu Łódzkiego.

Dla miłośników ekologii i kreatywnych form spędzania wolnego czasu oraz nauki poprzez zabawę i kontakt z naturą już po raz drugi od będzie się Salon Edukacji Ekologicznej. Na wydzielonej przestrzeni ofertę zaprezentują instytucje publiczne i prywatne, które na co dzień zajmują się edukacją ekologiczną i działalnością w zakresie ochrony środowiska. Oferta Salonu skierowana jest  do rodziców, dzieci i młodzieży oraz grona pedagogicznego.


Zapraszamy do zwiedzania targów 5.03.2015 godz. 10.00-18.00 oraz 6.03.2015 godz. 9.00-18.00

poniedziałek, 16 lutego 2015

Instytut Finansów i Administracji w Pradze

Instytut Finansów i Administracji w Pradze została założona przez Akademię Bankową oraz Czeską Grupę Węglową w 1999 roku, zgodnie z prawem o prywatnych Instytucjach Wyższych. Od tamtego czasu, Instytut rozwija sięstale.

Instytut wciąż organizuje konferencje międzynarodowe oraz naukowe seminaria, uruchamia wiele projektów naukowych oraz bierze czynny udział w projektach profesjonalnych we współprac yz instytucjami państwowymi oraz prywatnymi firmami. Jako przykład może posłużyc rozwój współpracy z zagranicznymi Uczelniami wyższymi oraz Uniwersytetami biorącymi udział w programach edukacyjnych, takich jak Socrates Erasmus.

W ciągu pierwszych 5 lat istnienia na rynku, Instytut sta się jednym z największych oraz najbardziej prężnie działających Instytucji szkolnictwa wyższego w Czechach pod względem ilości studentów oraz nauczycieli akademickich. Obecnie jest zarejestrowanych około 5600 studentów. Kładziemy duży nacisk na poziom nauczania oraz prace badawcze, a także międzynarodową współpracę.

W 2001 roku, zostały otwarte dwa centra w Kladnie oraz Moście. Rok później uruchomiono programy MBA we współpracy z Uniwersytetem Miejskim w Seattle(USA), a jeszcze w rok później szkoła utworzyła Eupress- wydawnictwo drukujące matriały dla studentów oraz książki. W marcu 2003, Instytut Finansów i Administracji uzyskał akredytację na studia magisterskie.


I Otwarte zawody narciarstwa biegowego o puchar leśników krynickichZawody  odbędą się stylem dowolnym z podziałem na płeć i cztery kategorie wiekowe: do 19 lat, od 20 do 35 lat, od 36 do 45 lat i powyżej 45 lat. W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca.

22 lutego br. o godz. 10.000 na trasach narciarstwa biegowego „u Leśników” (przy ul. Czarny Potok 77) w Krynicy Zdrój odbędą się I Otwarte zawody o Puchar Leśników na dystansie od 2,5 do 10 km.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, dokonanie opłaty startowej w wysokości 30 zł za osobę dorosłą i 10 zł za osobę niepełnoletnią. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma gorący napój i posiłek regeneracyjny.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie – 018 472 40 50.

Organizatorem zawodów jest Uniwersytet Kraków Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie- Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdroju.

piątek, 13 lutego 2015

X Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon

X Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon
Data: 10-11 marca 2015 r. (wtorek i środa)
Miejsce: Hala PODPROMIE, ul. Podpromie 10, Rzeszów
Bilety: WSTĘP BEZPŁATNY
Godziny zwiedzania:
- wtorek (10 marca): 9.00-14.00
- środa (11 marca): 9.00-13.00W dniach 10-11 marca 2015 r. w Hali PODPROMIE w Rzeszowie odbędą się X Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon, do zwiedzenia których zapraszamy uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności tegorocznych maturzystów oraz nauczycieli.
W tym roku w Podkarpackich Targach Edukacyjnych udział weźmie blisko 100 Wystawców, będą to publiczne i prywatne uczelnie wyższe z całej Polski oraz z zagranicy (m. in. z Wielkiej Brytanii, Danii), szkoły policealne, wydawcy edukacyjni, producenci pomocy naukowych, internetowe portale edukacyjne, doradcy zawodowi, agencje zatrudnienia itp.

ATRAKCJE I IMPREZY TOWARZYSZĄCE TARGOM:

MATURA 2015 - podczas targów odbędą się prezentacje dla uczniów szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego w 2015 r. Spotkania te poprowadzi p. Witold Stachnik (Wydawnictwo Szkolne OMEGA oraz przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej GENLABTECH

Godz.
10 marca 2015 r. (wtorek)
9.30-10.15
Warsztaty: Pokazy chemiczne
Widowiskowe doświadczenia, m. in.:
-        mnóstwo piany – widowiskowa reakcja rozkładu związku chemicznego o dużej zawartości tlenu, pozwalająca na poznanie i zrozumienie istoty działania katalizatorów,
-        izolacja DNA – czyli jak zostać młodym laborantem i pozyskać DNA,
-        chmura w butelce – czyli jak zmiana ciśnienia wpływa na stan skupienia substancji.
10.30-11.15
Warsztaty: Pokazy chemiczne
Widowiskowe doświadczenia, m. in.:
-        mnóstwo piany – widowiskowa reakcja rozkładu związku chemicznego o dużej zawartości tlenu, pozwalająca na poznanie i zrozumienie istoty działania katalizatorów,
-        izolacja DNA – czyli jak zostać młodym laborantem i pozyskać DNA,
-        chmura w butelce – czyli jak zmiana ciśnienia wpływa na stan skupienia substancji.
11.30-12.15
Warsztaty: „Matura z matematyki”
Temat: Co nowego na egzaminie maturalnym z matematyki.
12.30-13.30
Prezentacja University of Bedfordshire, Wielka Brytania


Godz.
11 marca 2015 r. (środa)
9.30-10.15
Warsztaty: „Matura z matematyki”
Temat: Co nowego na egzaminie maturalnym z matematyki.
10.30-11.15
Warsztaty: Pokazy chemiczne
Widowiskowe doświadczenia, m. in.:
-        mnóstwo piany – widowiskowa reakcja rozkładu związku chemicznego o dużej zawartości tlenu, pozwalająca na poznanie i zrozumienie istoty działania katalizatorów,
-        izolacja DNA – czyli jak zostać młodym laborantem i pozyskać DNA,
-        chmura w butelce – czyli jak zmiana ciśnienia wpływa na stan skupienia substancji.
11.30-12.15
Warsztaty: Pokazy chemiczne
Widowiskowe doświadczenia, m. in.:
-        mnóstwo piany – widowiskowa reakcja rozkładu związku chemicznego o dużej zawartości tlenu, pozwalająca na poznanie i zrozumienie istoty działania katalizatorów,
-        izolacja DNA – czyli jak zostać młodym laborantem i pozyskać DNA,
-        chmura w butelce – czyli jak zmiana ciśnienia wpływa na stan skupienia substancji.


* KIERMASZ „STARYCH” KSIĄŻEK
W ramach X. Podkarpackich Targów Edukacyjnych EduSalon, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zorganizuje kiermasz książek, na który w tym roku przeznaczy blisko 4 tysiące książek. Uczestnicy targów będą mieli okazję skorzystać z bogatej oferty książek dla młodzieży, uczniów, studentów i dorosłych. Biblioteka zaproponuje również książki dla najmłodszych. Ponadto, na Czytelników będą czekały: poradniki, opracowania literackie, biografie, a także literatura piękna. Zainteresowani odnajdą książki i podręczniki, którymi będą mogli uzupełnić własne księgozbiory. Wszyscy otrzymają również bezpłatne materiały informacyjne o usługach, godzinach otwarcia i ofercie kulturalnej proponowanej w placówkach WiMBP w Rzeszowie. Książki będzie można zakupić już od złotówki.


 * PORADY PSYCHOLOGÓW
Przy realizacji imprezy współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie. Doradcy tej placówki pomogą wszystkim niezdecydowanym osobom w określeniu preferencji i zainteresowań zawodowych, określeniu kierunku kształcenia i wyborze uczelni, a także o wyborze zawodu. Osoby chętne do skorzystania z pomocy doradców zapraszamy do odwiedzenia stoiska Poradni na targach.

* PROMOCYJNE CENY BILETÓW DO KINA HELIOS W RZESZOWIE
W czasie trwania imprezy (tj. w dniach 10-11 marca 2015 r.) dla wszystkich nauczycieli i uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych sprzedawane będą bilety w promocyjnej cenie 12 zł na filmy w technologii 2D, natomiast bilety na seanse trójwymiarowe kosztować będą 15 zł (bilet + udostępnienie okularów). Opiekunowie mają wstęp bezpłatny. Warunkiem skorzystania z oferty jest zgłoszenie grupy na wybrany seans z bieżącej oferty Kina HELIOS (ilość miejsc ograniczona) do Pani Ewy Stepaniak, telefonicznie pod numerem 722 382 336, oraz podbicie delegacji w biurze organizatora targów podczas trwania imprezy lub przygotowanego wykazu uczniów, jeżeli jako pierwsze będzie wybrane kino. W przypadku nauczycieli wystarczy potwierdzenie uczestnictwa w targach, rezerwację lepiej dokonać wcześniej.

ATRAKCJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANE PRZEZ WYSTAWCÓW PODKARPACKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH, M. IN.:
 •  konsultacje z doradcami zawodowymi,
 • pokazy pierwszej pomocy,
 • pokazy dronów oraz drukarek i druku 3D,
 • pokazy robotów mobilnych,
 • prezentacja maszyny do analizy składu masy ciała - możliwość wykonania badania podczas targów,
 •  prezentacja laboratorium kryminalistycznego oraz strzelnicy elektronicznej,
 •  prezentacja prac drukarek 3d UP!3D, będą również robione wydruki podczas targów,
 •  możliwość spotkania się i porozmawiania z polskimi studentami studiującymi w Danii oraz ich angielskojęzycznymi wykładowcami.

XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015Co będzie na maturze, co oferują uczelnie, co koniecznie trzeba wiedzieć wybierając studia (w kraju lub za granicą), jak przygotować się do egzaminu maturalnego (rozmowy, prezentacji), aby dobrze wypaść w oczach egzaminatorów? Odpowiedzi na te pytania przyniesie uczniom liceów i techników oraz maturzystom XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015 odbędzie się w dniach 27-28 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Blisko 100 uczelni z kraju i zagranicy przedstawi podczas Salonu swoją ofertę kształcenia. Uczelnie warszawskie oraz zagraniczne będą miały dodatkowo swoje krótkie prezentacje, podczas których będzie można dowiedzieć się wszystkiego o nowych kierunkach, zasadach rekrutacji, warunkach studiowania. To bardzo cenne informacje zarówno dla maturzystów, jak i dla uczniów młodszych klas! Eksperci OKE w Warszawie przeprowadzą w piątek ostatnie powtórki przed maturą z języka polskiego i matematyki, poprowadzą także spotkania dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki,  historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. W czwartek i piątek, 26- 27 czerwca Salon zaprasza gimnazjalistów, którzy będą mogli wybrać dla siebie szkołę ponadgimnazjalną a także spotkać się z ekspertami OKE w Warszawie, którzy przygotowali prezentację pomocną w oswojeniu egzaminu gimnazjalisty.


Licz na siebie - matura z matematyki jest do zdania!  

Ostatnie porady przed egzaminem najlepszego korepetytora i prawdziwego “szołmena”, Nauczyciela Roku 2008, Dariusza Kulmy. Jak szlifować matematyczną formę na maturę? Co na egzaminie wiedzieć trzeba na pewno, a co (ostatecznie, gdy startujesz z niskiego pułapu!) odpuścić? Jak wykorzystać ostatnie tygodnie, aby nie przetrenować się, ale ugruntować wiedzę? Od czego w ogóle zacząć matematyczny trening przedmaturalny i jak uwierzyć, że sukces jest w zasięgu możliwości?


Nigdy za wiele na temat matury, zwłaszcza nieco innej niż poprzednie!

Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie przypomną najważniejsze założenia dotyczące egzaminu w 2015 roku, opowiedzą podczas spotkań, dedykowanych konkretnym przedmiotom, na czym będzie polegał egzamin z matematyki, języka polskiego, ale także  z historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii i fizyki.

Sztuka publicznych wystąpień, czyli umiejętności przydatne na ustnej maturze z polskiego.

Jak stać, jak zacząć, jak skończyć, aby zrobić dobre wrażenie na komisji egaminacyjnej?  Co zrobić z rękoma? Jak wykorzystać dziewczęcość i chłopięcość, by dodać je do własnego wizerunku oprócz  wiedzy - jak tę wiedzę sprzedać?  Podpowiedzi na ostatniej prostej udzieli Artur Waczko, jeden z najwybitniejszych trenerów sztuki autoprezentacji, wykładowca Warszawskiej Szkoły Reklamy.

 Nowa formuła matury ustnej z języka polskiego – prezentacja “na żywo” przebiegu egzaminu.

Zobaczymy – w rzeczywistym czasie i na  przykładach prawdopodobnych pytań - jak na prawdę może wyglądać “przesłuchanie” maturzysty 2015. Aktorami w tym pożytecznym spektaklu będą Ewa Macias, egzaminatorka OKE w Warszawie, znakomita polonistka z warszawskiego “Staszica”, oraz jej uczniowie. W tej pożytecznej inscenizacji będą mogli wystąpić także chętni widzowie!

Którą z polskich uczelni warto wybrać?

Podczas targowych dni warto porozmawiać z przedstawicielami tych szkół wyższych, które zabiegają o studentów z centralnej Polski.  Wśród nich będą prawie wszystkie uczelnie stolicy, ale także znakomite ośrodki akademickie z całego kraju. Nie musisz jechać do Krakowa, aby porozmawiać o upragnionych  studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie jest potrzebna wyprawa do Gdańska, Łodzi, Katowic... Podczas Salonu skorzystać warto z podpowiedzi, które z polskich uczelni (i kierunków) umożliwiają studia tu, w kraju, ale po angielsku.

Akademicki świat należy do zdolnych i odważnych!

Ambasady USA i Kanady opowiedzą o warunkach studiów w swoich uczelniach, o niezbędnych formalnościach i kosztach nauki w najlepszych uczelniach Ameryki Północnej. Będzie także spotkanie z australijskimi uczelniami i ich studentami, podczas którego, w konkursowej formule, przedstawiony zostanie odległy kontynent ( i jego kuchnia!), z imponującą ofertą edukacyjną dostępną także dla polskiej młodzieży. Do dyspozycji globtroterów edukacyjnych są także uczelnie europejskie m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Estonii.

Dziewczyny na politechniki! Dziewczyny do ścisłych!

Specjalnie dla maturzystek 2015 przyjdą  na spotkanie z Wami animatorki Akcji Dziewczyny na politechniki!, Dziewczyny do ścisłych! Studentki i absolwentki kierunków technicznych, dziewczyny zafascynowane nowymi technologiami powiedzą, jak wejść w świat nauki i techniki, nie przejmując się jego dotychczasową  męską dominację, jak z głową wynbierać studia i kierunki, w których uczelniach jest dobry klimat dla ambitnych naukowczyń i inżynierek.

środa, 11 lutego 2015

Akcja krwiodawstwa „Krwawe Walentynki” w WSE!

W dniu 13. lutego 2015 roku w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie odbędzie się akcja krwiodawstwa pod hasłem „Krwawe Walentynki”,  organizowana z inicjatywy Samorząd Studencki WSE.  

Jak oddać krew?

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL: dowód osobisty, legitymację studencką, paszport, prawo jazdy, dawca wielokrotny - również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Wydarzenie studia Kraków odbędzie się 13 lutego w godz. 10:00 - 14:00 w Auli WSE (ul. Westerplatte 11).

Wszyscy krwiodawcy otrzymają czekolady od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, kupony zniżkowe m.in. na kręgle, gokarty czy ściankę wspinaczkową (Elikart M, Forteca, Project Escape, Pink Bowling&Club, Renisport) oraz słodki Walentynkowy upominek od Samorządu WSE.