wtorek, 5 maja 2015

Placówka Oświatowa Roku 2015


Celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych Uczelni Wyższych (państwowych  i prywatnych), oferujących atrakcyjne programy nauczania, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby studentów.
Placówki mogą zgłaszać swoje kandydatury osobiście, przedkładając wymaganą regulaminem dokumentację. Nominacje przyznaje także organizator konkursu na podstawie dostępnych wyników badań i rankingów rynkowych. Zgłoszone uczelnie zostaną ocenione przez niezależną kapitułę konkursu z uwzględnieniem poziomu kształcenia oraz oferty programowej. Doświadczenie kadry dydaktycznej, prestiż oraz dynamika rozwoju uczelni będą dodatkowymi aspektami działalności, branymi pod uwagę podczas oceny. Programy stypendialne i programy wymiany studenckiej, adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy pozwolą nominowanym na uzyskanie dodatkowych punktów w procesie certyfikacji.

 Organizatorem konkursu jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, instytucja wspierająca podmioty edukacyjne i gospodarcze w rozwoju, poprzez promocję ich działań na rynku ogólnopolskim.

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Uczelnia Wyższa Roku 2015. Kandydatury można potwierdzać do dnia 15 maja 2015 r. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej konferencji, zaplanowanej w Polskiej Agencji Prasowej S.A.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz