piątek, 22 maja 2015

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska to jedyna politechnika na Pomorzu Środkowym.

Uczelnia rozwija się niezwykle dynamicznie, o czym świadczy bogata oferta edukacyjna, z której skorzystało ponad 20 tysięcy studentów.

Politechnika Koszalińska oferuje ponad 90 specjalności na 27 kierunkach technicznych, ekonomicznych, menedżerskich, artystycznych i filologicznych, które można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w kilku dyscyplinach nauk technicznych. Prowadzi współpracę międzynarodową, która owocuje specjalistycznymi publikacjami, a także organizowanymi konferencjami naukowymi.

Oferta edukacyjna uczelni powiązana jest z dobrymi warunkami do nauki, pracy i wypoczynku. Uczelnia posiada wyremontowane domy akademickie. Na terenie akademików znajduje się uznany za najlepszy od dwóch lat w Polsce klub akademicki „Kreślarnia”. Politechnika oferuje nieograniczony dostęp po Internetu dzięki hot spotom, rozmieszczonym na terenie campusów oraz w akademikach. Politechnika Koszalińska uczestniczy w kilku projektach europejskich, dzięki którym studenci zyskują pomoc dydaktyczną i materialną.

Kierunki studiów:

 • Architektura Wnętrz
 • Wzornictwo
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Edukacja Techniczno-Pedagogiczna
 • Pedagogika
 • Ochrona Środowiska
 • Technika Rolnicza i Leśna
 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
 • Budownictwo
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Inżynieria biomedyczna
 • Energetyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Inwestycje i wdrożenia przemysłowe
 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Filologia
  • Filologia angielska
  • Filologia germańska
 • Finanse i Rachunkowość
 • Informatyka
 • Transport
 • Gospodarka przestrzenna

Więcej znajdziesz na: study4u.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz