piątek, 29 maja 2015

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie


Studia w Wyższej Szkole Zarządzania prowadzone są na poziomie magisterskim, licencjackim i inżynierskim oraz w ramach rocznych studiów podyplomowych. Uczelnia posiada akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menażerskiej FORUM potwierdzającą wysoką jakość kształcenia, oraz zajęła drugie miejsce w rankingu niepaństwowych szkół biznesu w Polsce. W 2001 roku Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała Złoty Laur w dziedzinie umiejętności i kompetencji przyznawanym firmom i instytucjom naukowym za wybitne osiągnięcia we wspieraniu gospodarki rynkowej.

Absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Zarządzania na 2 letnich studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie.

Więcej informacji na: http://study4u.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz