poniedziałek, 25 maja 2015

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego; Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uniwersytet Śląski oferuje 58 kierunków studiów i prawie 200 specjalności. Uczelnia kształci obecnie blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Lifelong Learning Programme/Erasmus. W sumie Uniwersytet zawarł ponad 1000 umów o współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami z zagranicy, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

Szeroka oferta kształcenia na Uniwersytecie Śląskim dodatkowo wzbogacona jest możliwością rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji. Na każdym wydziale działają liczne koła naukowe oraz artystyczne. W całym Uniwersytecie jest ich ponad 200. Życie studenckie pozwalają urozmaicić m.in. AZS – Akademicki Związek Sportowy i AEGEE – Europejskie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej. Prężnie działają prowadzone przez studentów media, zespoły artystyczne i gazety: „Suplement”, „Kampus”, Studenckie Studio Radiowe „Egida” (jedna z najstarszych radiostacji akademickich w Polsce), a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” i Akademicki Chór „Harmonia”. Ponadto aktywnie działa Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ, która jest siłą napędową inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych, nie zapominając o organizowaniu rozrywki.

Uniwersytet Śląski zapewnia zakwaterowanie w 10 nowoczesnych akademikach w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie, w których znajdują się zarówno pokoje jednoosobowe, jak i typu „studio”. Standardem jest wolny dostęp do Internetu w każdym pokoju. Oprócz tego bazę socjalną uczelni tworzą stołówki studenckie oraz bufety.

Dzięki dynamicznym działaniom Biura Karier UŚ, wychodzimy naprzeciw potrzebom studentów oraz rynku pracy. Prowadzimy zintegrowane działania służące zintensyfikowaniu kontaktu młodych ludzi z pracodawcami, takie jak: praktyki, staże, spotkania z przedstawicielami pracodawców, targi pracy i szkolenia, które organizowane są przez specjalistów Biura Karier UŚ, doradców zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców. Dodatkowo prowadzimy badania losów naszych dotychczasowych absolwentów oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Oprócz prawie 240 projektów badawczych, współrealizowanych obecnie z różnymi instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w tym biznesowymi i gospodarczymi, Uniwersytet Śląski realizuje ponad 1400 własnych projektów. Wśród nich wiele ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce. Wymienię tylko kilka z nich: badania interdyscyplinarne w zakresie zdrowia i medycyny (np. badanie właściwości nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów, poszukiwanie stabilnych form amorficznych lekarstw, charakteryzujących się doskonałą biodostępnością, badania nad strukturą i właściwościami nanokrystalicznego stopu z pamięcią kształtu NiTi), badania w zakresie zmian klimatycznych (np. badania polarne, w tym prognozy zmian zlodowacenia Arktyki oraz wzrostu poziomu oceanu światowego w efekcie ocieplania klimatu, zmiany klimatu w Arktyce i Antarktyce, określenie trendów występowania klimatycznych zdarzeń ekstremalnych w Polsce i ustalenie wskaźników do prognozowania zagrożeń tymi zjawiskami), badania w zakresie przyrody i ochrony środowiska (np. odnawialna energia geotermalna, stworzenie i wdrożenie platformy TILLING jako trwałego narzędzia genomiki funkcjonalnej oraz doskonalenia cech użytkowych i wzbogacania materiałów hodowlanych roślin na przykładzie jęczmienia) i wiele innych.

Te przykładowe, wyżej wymienione, jak również wiele innych działań Uniwersytetu Śląskiego, znakomicie wpisują się w realizację, dla nas oczywistych, kierunków myślenia i działania uczelni nowoczesnej i skutecznie reagującej na wyzwania nowych czasów, bo przecież, jak głosi jedna z dewiz VII Programu Ramowego Unii Europejskiej: „Tomorrow's answers start today!”.


Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichKierunki studiów:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 • Reżyseria
 • Grafika
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Komunikacja promocyjna i kryzysowa
 • Kultury mediów
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Inżynieria biomedyczna
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Politologia
 • Administracja
 • Prawo
 • Biofizyka
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Geografia
 • Geologia
 • Ochrona Środowiska
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 • Psychologia
 • Socjologia
  • komunikacja społeczna
  • organizowanie społeczności lokalnej
  • socjologia (program ogólny)
  • studia miejskie
  • zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Mechatronika
 • Chemia
 • Ekonofizyka
 • Fizyka
 • Fizyka medyczna
 • Fizyka techniczna
 • Geofizyka
 • Technologia chemiczna
 • Matematyka
 • Przedsiębiorczość
 • Zarzadzanie międzykulturowe
 • Zarządzanie
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska
 • Język francuski z programem tłumaczeniowym
 • Język hiszpański z programem tłumaczeniowym
 • Język rosyjski - program język biznesu
 • Język rosyjski - program tłumaczeniowy
 • Język włoski z programem tłumaczeniowym
 • Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym
 • Rosjoznawstwo
 • Filologia angielska
  • język biznesu
  • kultura i literatura angielskiego obszaru
  • językowego
  • kultura-media-translacja
  • nauczycielska
  • nauczycielska z informatyką
  • nauczycielska z językiem niemieckim
  • projektowanie rozrywki interaktywnej oraz
  • lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT - WRITE)
  • specjalistyczne odmiany języka angielskiego
  • tłumaczeniowa
  • tłumaczeniowa z językami Indii
  • tłumaczeniowa z językiem arabskim
  • tłumaczeniowa z językiem chińskim
  • tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim
  • tłumaczeniowa z językiem japońskim
  • tłumaczeniowa z językiem niemieckim
 • Filologia germańska
  • kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego
  • nauczycielska
  • nauczycielska z językiem szwedzkim
  • tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
 • Filologia klasyczna
  • komunikacja społeczna, lingwistyczno-kulturowa z literaturą środkowoeuropejską
  • nauczycielska
 • Filologia polska
 • Filologia słowiańska
  • komunikacja kulturowa Słowian południowych i zachodnich
  • ogólnofilologiczna
  • przekład w komunikacji międzykulturowej
 • Turystyka historyczna
 • Doradztwo filozoficzne i coaching
 • Etnologia
 • Filozofia
 • Teologia
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Kulturoznawstwo
 • Międzynarodowe studia polskie
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • Edukacja techniczno - informatyczna
 • Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
 • Informatyka

Więcej informacji na: www.study4u.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz