piątek, 22 maja 2015

Wyższa Szkoła Menedżerska w BiałymstokuWyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku  została utworzona w 2004 roku. Prowadzi studia licencjackie na trzech kierunkach: Turystyka i rekreacja, Techniki dentystyczne oraz Ekonomia. W ramach turystyki i rekreacji studenci maja do wyboru trzy specjalności: Menedżer turystyki i rekreacji, Menedżer kultury żywienia, Menedżer turystyki III wieku, natomiast na kierunku Ekonomia – Rozwój obszarów wiejskich. Studia odbywają się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Akt prawny utworzenia WSM

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 20 października 2003, nr DSW-3-4001-691/JG/03, wpisano do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych Wyższą Szkołę Menedżerską w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, pod numerem porządkowym wpisu - 140.

Misja 

Zaspakajanie aspiracji młodych ludzi, którzy dążą do osiągnięcia swoich marzeń.

Cel 

Przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej na potrzeby nieustannie rozwijającej się nowoczesnej gospodarki rynkowej.

Kierunki studiów: 

Techniki Dentystyczne
specjalności :
  • techniki protetyczne
  • techniki ortodontyczne

Ekonomia


Turystyka i Rekreacja
specjalności:
  • menedżer turystyki i rekreacji
  • menedżer hotelarstwa i gastronomii

 Więcej znajdziesz na:study4u.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz