czwartek, 21 maja 2015

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim założona przez pallotynów,  na początku miała swoją siedzibę w Warszawie obecnie od roku akademickiego  2007/2008 mieści się przy ul. Sosnkowskiego 43 w Mińsku Mazowieckim.

Patron

Ks. prof. dr hab. Józef Majka (1918 – 1993).

Wybitny uczony, nauczyciel i wychowawca młodszych pokoleń polskich filozofów, etyków i socjologów. Szczególne zasługi położył na polu katolickiej nauki społecznej i socjologii religii. Wykładał w wielu uczelniach, m.in. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i  Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, którego przez wiele lat był rektorem. Aktywnie uczestniczył w pracach wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, współpracował z redakcjami czasopism naukowych. Owocem Jego pracy badawczej są książki i liczne artykuły naukowe, których tematyka często nawiązuje do kluczowych kwestii społecznych współczesnego świata, w szczególności do etosu pracy, sprawiedliwości społecznej  i personalistycznej koncepcji człowieka.
Był niestrudzonym kapłanem i wychowawcą.

Więcej informacji na: www.study4u.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz