piątek, 13 marca 2015

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, od początku swego istnienia, tj. 1995 roku kontynuuje najstarsze tradycje akademickie uczelnie Bielsko -Biała . Za podstawę swoich działań przyjmuje:

"... rzetelność w upowszechnianiu wiedzy połączoną z wpajaniem wartości etycznych. Dąży do przekazania uniwersalnego wykształcenia opartego na połączeniu wiedzy zawodowej z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i teoretycznym. W prowadzonych badaniach kieruje się poszukiwaniem prawdy oraz dobrem z niej płynącym wyrażonym postępem w nauce i pożytkiem społecznym...".Nagrody
 1. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. uprawniająca do prowadzenia studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Informatyka.
 2. Państwowa Komisja Akredytacyjna - pozytywna oceny jakości kształcenia na kierunku "Finanse i Rachunkowość", studiów I i II stopnia na Wydziale Bankowości i Finansów.
 3. Państwowa Komisja Akredytacyjna - pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku "Politologia" studiów I stopnia prowadzonym na Wydziale Bankowości i Finansów.
 4. Ocena "Top Institution with Internatonal experience" (Najlepsza instytucja z międzynarodowym doświadczeniem) nadana przez International Education Society w Londynie.
 5. Akredytacja dla Centrum Egzaminacyjne ECDL przy Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - decyzja Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie.
 6. Licencja "Zgodny z ECDL" - uprawniająca do nadawania EUROPEJSKICH CERTYFIKATÓW UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH, nadana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 7. Licencja uprawniająca do prowadzenia szkoleń językowych i egzaminów TELC (The European Language Certificates), nadana przez Weiterbildung - Testsysteme GmbH (WBT) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.


 Dlaczego wybrać WSFiP?
Ponieważ WSFiP:
 • posiada bogatą ofertą kształcenia dopasowaną do potrzeb rynku pracy
 • zatrudnia Wysokiej klasy wykładowców pchodzących z ośrodków krajowych i zagranicznych
 • stwarza przyjazne warunki do studiowania
 • posiada nowoczesne pracownie dydaktyczne i laboratoria
 • umozliwia odbywanie studiów i staży w kraju i za granicą
 • udziela pomocy stypendialnej studentom
 • posiada Akademickim Centrum Kariery działające na rzecz studentów
 • uczelnia Bielsko - Biała jest  bardzo dobrze postrzegana na regionalnym rynku pracy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz