poniedziałek, 2 marca 2015

UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA PROFESOROWI AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZEJ RYSZARDOWI TADEUSIEWICZOWI
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi odbędzie się dnia 6 marca 2015 roku o godz. 11.00
w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46.

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż., członek rzeczywisty PAN, doktor h.c. multi. urodził się 5 maja 1947 roku w Środzie Śląskiej niedaleko Wrocławia. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Myślenicach, po czym podjął studia Kraków na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej w Akademii Górniczo-Hutniczej. Podczas studiów odnotował wiele sukcesów na sesjach studenckich kół naukowych oraz uzyskał pierwsze publikacje. Studia Kraków ukończył z wyróżnieniem w 1971 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera elektrotechnika. W 1975 r. zdobył stopień doktora nauk technicznych (AGH), w 1980 r. zdobył stopień doktora nauk technicznych w zakresie automatyki, a w 1986 roku – tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Jest wybitnym specjalistą w dyscyplinie naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna; Automatyka i Robotyka; Informatyka. Jego specjalność naukowa to systemy wizyjne robotów przemysłowych; systemy sensoryczne; sieci neuronowe; biocybernetyka.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Najważniejsze są doktoraty honorowe dwunastu uczelni krajowych i zagranicznych, a także najwyższe odznaczenie: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – nadany dnia 11 listopada 2004 r. Prof. Tadeusiewicz przynależy do różnych akademii nauk (PAN, PAU, Europejska Akademia Nauk), pełnił także trzykrotnie funkcję rektora AGH, był i jest prezesem Krakowskiego Oddziału PAN oraz wielokrotnym członkiem KBN i CK itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz