poniedziałek, 19 maja 2014

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w WarszawieWyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnie Warszawa wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, kształcącą już ponad 1000 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich.
Misją Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.
Chcemy tworzyć uczelnie Warszawa, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:
  • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
  • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
  • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
  • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.
Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz