środa, 14 maja 2014

Sopockiej Szkoły Wyższej w SopocieMisją Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną jak i specjalistyczną, a także umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju i za granicą.
W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:
 • profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
 • tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelnie Sopot oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
 • partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
 • promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.
Strategia uczelni przewiduje sprawną i efektywną jej organizację, która powinna doprowadzić do uzyskania zakładanych przez uczelnię mierzalnych efektów jej działania:
 1. wzrostu liczby dobrze wykształconych absolwentów, gotowych do podjęcia pracy lub rozwinięcia własnej działalności gospodarczej w każdym miejscu na świecie,
 2. wzrostu liczby prowadzonych badań naukowych na bazie różnorodnych modeli finansowania np. granty badawcze,
 3. partnerstwo publiczno-prywatne, środki Unii Europejskiej,
 4. rozszerzenia współpracy międzynarodowej,
 5. rozszerzenia współpracy z praktyką gospodarczą,
 6. zapewnienie możliwości kontynuacji nauki absolwentom uczelnie Sopot na drugim stopniu kształcenia,
 7. zapewnienie absolwentom uczelni możliwości permanentnego kształcenia poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 8. poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim,
 9. poprawa infrastruktury dydaktycznej poprzez utworzenie pracowni specjalistycznych oraz dodatkowych powierzchni dydaktycznych,
 10. rozbudowanie platformy e-learningowej dla potrzeb studiów, kursów i szkoleń.
Na chwilę obecną SSW jest uczelnią posiadającą trzy wydziały:
 • Ekonomiczno-Społeczny (z trzema kierunkami studiów: Finanse I Rachunkowość, Ekonomia, Europeistyka),
 • Architektury (z czterema kierunkami studiów: Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Architektura I Urbanistyka, Ochrona Dóbr Kultury,
 • Zamiejscowy w Chojnicach (z dwoma kierunkami studiów: Ekonomia, Europeistyka).
W SSW studiuje około 2000 studentów, zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) prowadzi około 130 pracowników (w tym 30 profesorów, 40 doktorów, 60 magistrów). Uczelnię ukończyło ponad 2000 osób.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz