piątek, 23 maja 2014

Uniwersytet Wrocławski


Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Przywilej fundacyjny wrocławskiej uczelni wyższej zwanej wówczas Akademią Leopoldina został podpisany przez cesarza austriackiego Leopolda I 1 października 1702 roku. Dwuwydziałowa wówczas akademia, z fakultetami teologii katolickiej i filozofii, zainaugurowała swoją działalność 15 listopada 1702 roku. Obecnie w nazwie Uniwersytetu Wrocławskiego nie ma cesarskiego imienia, ale za to nosi je uniwersytecka aula – arcydzieło świeckiego baroku, gdzie odbywają się najważniejsze dla środowiska akademickiego uroczystości.

Uniwersytet Wrocławski zaprasza także do Biblioteki Uniwersyteckiej. Utworzona w 1945 roku posiada dziś 2,5 miliona pozycji, wśród których znajduje się ponad półmilionowy unikatowy księgozbiór specjalny, a także największy w Polsce zbiór starodruków i rękopisów średniowiecznych. Zbiór ten liczy 310 000 jednostek i z tego tytułu zajmuje znaczące miejsce w Europie, po Florencji i Neapolu. Ponieważ zbiór starodruków zgromadzony w Bibliotece Uniwersyteckiej jest zbyt cenny i rzadki, by każdy mógł mieć do nich dostęp, Uniwersytet Wrocławski prowadzi także Bibliotekę cyfrową. Dzięki najnowocześniejszej technologii digitalizacji każdy może mieć dostęp do starodruków i dzieł współczesnych poprzez internet w dowolnym miejscu i czasie.

Uniwersytet Wrocławski jest prestiżowym ośrodkiem badawczym. W murach uczelnie Wrocław powstaje rocznie kilka tysięcy publikacji naukowych, które są wynikiem pracy wysoko wykwalifikowanych naukowców zaangażowanych w 379 projektów badawczych. Rezultatem badań są nowoczesne wynalazki i patenty. Pracownicy uczelni publikują w renomowanych czasopismach naukowych, uczestniczą w ważnych dla nauki badaniach, a wielu z nich otrzymuje stypendia krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji.

Uniwersytet Wrocławski to najbardziej prestiżowa uczelnia na Dolnym Śląsku, a jej renoma sięga poza granice kraju. Studia podejmują tu obcokrajowcy, których Uniwersytet Wrocławski może gościć w ramach umów zawartych z ponad 350 uczelniami zagranicznymi w programie LLP-Erasmus. W ramach Erasmusa studenci UWr mogą przez jeden semestr lub rok studiować m.in. na Sorbonie, na Uniwersytecie w Oslo, czy na Uniwersytecie w Liverpoolu. Mogą ubiegać się także o wyjazd na studia do jednej z partnerskich uczelnie Wrocław zagranicznych w ramach umów bilateralnych m.in. do Rosji, Czech, Niemiec, Kazachstanu oraz na Ukrainę. Dzięki programowi MOST istnieje możliwość podjęcia studiów na innej uczelni w kraju. W ramach programów stypendialnych studenci UWr mają możliwość wyjazdu do USA – uczelnia w grudniu 2005 roku przystąpiła do ogólnoświatowej sieci wymiany studenckiej ISEP.

Uniwersytet Wrocławski dziś to nowoczesna uczelnia wyższa, która na 10 wydziałach kształci blisko 30 tysięcy studentów i doktorantów oraz 2 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród 2 tysięcy nauczycieli akademickich kluczową rolę odgrywa grupa około 400 profesorów, w tym także z zagranicznych ośrodków akademickich. Mury uczelni opuszcza co roku ok. 8 tysięcy absolwentów. Uniwersytet Wrocławski prowadzi nabór na ok. 80 kierunków i specjalności w ramach studiów licencjackich i magisterskich, a także na ponad 20 rodzajów studiów doktoranckich i prawie 120 studiów podyplomowych. Z myślą o potrzebach maturzystów w obliczu wymogów współczesnego rynku pracy Uniwersytet Wrocławski w roku akademickim 2013/2014 uruchomił nowe kierunki i specjalności.

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków skupionych w kilku campusach i ulokowanych w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy, a także Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz