środa, 28 maja 2014

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we WrocławiuMiędzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje już trzynaście lat. W 2001 roku uczelnia powstała we współpracy z francuską grupą szkół ESIDEC w Metz, od której czerpała potencjał dydaktyczny i naukowy opierający się na najlepszych światowych wzorcach.
Priorytetem Uczelnie Wrocław zawsze był i jest wysoki poziom oraz jakość nauczania spełniające standardy europejskie. Swoją pozycję i sukcesy MWSLiT zawdzięcza rzetelne przygotowanym innowacyjnym programom kształcenia oraz kadrze dydaktycznej, którą stanowią naukowcy i praktycy – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.
Jeżeli zastanawiasz się, jakie studia wybrać – wybierz uczelnię stawiającą na zawody przyszłości. 95% absolwentów MWSLiT we Wrocławiu po ukończeniu studiów znajduje pracę na specjalistycznych stanowiskach zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych przedsiębiorstwach.
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce co potwierdza Ranking Perspektyw 2013. Jednocześnie jest to jedyna niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku kształcąca również na kierunku BUDOWNICTWO. Oferta edukacyjna MWSLiT to: studia I stopnia (inżynier oraz licencjat), studia II stopnia i studia podyplomowe. Obecnie istnieje możliwość studiowania na jednym z czterech kierunków.
Kierunki kształcenia w MWSLiT - czytaj więcej: www.mwsl.eu

LOGISTYKA
Logistyk – zawodem przyszłości! Według ankiety Newsweeka przeprowadzonej wśród polskich pracodawców, na pierwszym miejscu zawodów, na które będzie w przyszłości największe zapotrzebowanie, znalazł się INŻYNIER LOGISTYK.

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów):
Studia licencjackie są studiami zawodowymi, ekonomicznymi kierowanymi głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat nauki zdobyć poszukiwaną na rynku pracy profesję i praktyczne umiejętności.

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Specjalności do wyboru:
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Logistyka handlu i dystrybucji

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) Według najnowszych prognoz na świecie odnotowuje się deficyt inżynierów w kluczowych dla gospodarki gałęziach. Studia inżynierskie na naszej uczelnie Wrocław to najlepsza inwestycja w przyszłość.
Specjalności do wyboru:
 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych
Studia II stopnia magisterskie – 3 semestry
Formułując koncepcję kształcenia na studia II stopnia, twórcy programów szczególną uwagę skupili na biznesowych aspektach działalności logistycznej i doskonaleniu umiejętności menedżerskich przyszłych absolwentów. Z tego też względu w programach nauczania dominują przedmioty powiązane z naukami o zarządzaniu oraz dotyczące tzw. logistyki menedżerskiej. W przypadku studiów II stopnia wprowadzono podejście biznesowe do logistyki, co znalazło uznanie w postaci akredytacji programu przez CILT(UK) (The Chartered Institute of Logistics and Transport).
Program studiów II stopnia dostosowany jest także do potrzeb absolwentów innych kierunków studiów niż logistyka.
Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalności do wyboru:
 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcucha dostaw
 • Menedżer transportu

TRANSPORT - NOWY KIERUNEK - NOWE MOŻLIWOŚCI!
Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)
Studia zawodowe, ekonomiczne. Kierowane są głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat nauki zdobyć poszukiwaną na rynku pracy profesję i praktyczne umiejętności. Zdobądź uprawnienia! Bądź szefem! Kieruj mądrze!

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalności do wyboru:
 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego

BUDOWNICTWO
Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)

Studia techniczne, kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia inżynierskie na naszej uczelni to najlepsza inwestycja.

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalności do wyboru:
 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)


Studia inżynierskie na tym kierunku gwarantują przygotowanie do prowadzenia polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, prognozowania i projektowania nowoczesnych systemów komunikacyjnych.

Oferujemy studia:
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalności do wyboru:
 • Planowanie przestrzenne
 • Planowanie infrastruktury transportowej

O UCZELNI

JAKOŚĆ I REPUTACJA

 • Uczelnia posiadająca akredytację CILT (UK) (The Chartered Institute of Logistics and Transport) – najważniejszej instytucji w Europie w dziedzinie logistyki i transportu;
 • Według raportu międzynarodowej organizacji OECD nasza Uczelnia kształci specjalistów;
 • Najlepsza w Polsce specjalistyczna Uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2013;
 • Pierwsza niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem jakości ISO 9001:2008;
 • Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Rządu Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny spośród 92 projektów zgłoszonych z całego świata;
 • Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID oraz nowoczesne laboratorium budowlane wyposażone w sprzęt i aparaturę pomiarową służącą do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym.
 • Jedyny na Dolnym Śląsku laureat certyfikatu „Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2013”
 • Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 r.;
 • Uczelnia posiada certyfikat Uczelnia Liderów; w 2013 MWSLiT jako jedyna Uczelnia na Dolnym Śląsku otrzymała najwyższą liczbę punktów rankingowych otrzymując również nagrodę specjalną PRIMUS;
 • Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej;
 • Uczelnia posiadająca wpis do wykazu ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym;
 • Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – dzięki stałym kontaktom z praktykami i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami z branży TSL.

MIĘDZYNARODOWOŚĆ
 • Ścisła 13-letnia współpraca z partnerami francuskimi;
 • Absolwenci uzyskują prestiżowy certyfikat CILT;
 • Dwa dyplomy: polski i francuski dla absolwentów uczelni;
 • Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus (uczelnie partnerskie z całego świata);
 • Przynależność do Sieci Kartageńskiej – 70 uczelni z całego świata kształcących inżynierów;
 • MWSLiT jest organizatorem 6. Kongresu Członków Kartageńskiej Sieci Inżynierów;
 • Studia również w języku angielskim;
 • Od 2002 r. międzynarodowy system oceniania ECTS;
 • Współpraca z Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu – największą europejską instytucją badawczą;
 • Organizacja międzynarodowych konferencji i wykładów czołowych specjalistów z zakresu TSL z całego świata.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 • Uczelnia prowadząca wiele badań naukowych i projektów europejskich;
 • Wydanych ponad 60 własnych podręczników specjalistycznych;
 • Prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Logistiqua;
 • Uczelnia wydająca czasopismo naukowe z przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczbą punktów 6;
 • Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TSL – transportu, spedycji i logistyki.

BIURO KARIER
 • Rozległe kontakty o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym z firmami z branży TSL;
 • Organizacja cyklicznych „Spotkań z Pracodawcami” oraz wyjazdów studyjnych do firm;
 • Koordynacja i organizacja płatnych staży i praktyk dla studentów oraz pomoc studentom w aplikowaniu o pracę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz