czwartek, 11 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Sztuki i ProjektowaniaJest taka uczelnia……

Obok rzeki masowego kształcenia oraz lęku przed falą niżu demograficznego, spokojnie od dwunastu lat działa uczelnia niewielka, elitarna i pozornie niszowa.

To Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, która oparła się masowemu kształceniu obniżającemu jakość kształcenia, odrzuciła „cechowe” i rzemieślnicze pojmowanie procesów dydaktycznych , tworząc alternatywę łączenia doświadczeń różnych dziedzin i dyscyplin twórczości.

Architektura, wzornictwo (design) oraz film, telewizja, fotografia, Internet to obszar dydaktyczny uczelnie Łódź, w którym przepływ doświadczeń pomiędzy tymi ikonami współczesnego świata , budują postawy i zachowania współczesnych społeczeństw.

Przekraczając dotychczasowe formy kształcenia, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania stała się jedyną w Polsce uczelnią, w której w/w dziedziny twórczości, stanowią o antropocentrycznej postaci uczelni. Wpisując się swoją alternatywą w przestrzeń edukacyjną szkolnictwa średniego oraz szkolnictwa wyższego, stała się pierwszą w Polsce uczelnią niepubliczną, która uruchomiła kierunki architektury i urbanistyki, studiów architektury wnętrz, wzornictwa oraz filmu i fotografii. Jest pierwszą uczelnią w Polsce, która na Wydziale Architektury podjęła ideę spójności nauczania pomiędzy architekturą i urbanistyką a architekturą wnętrz.

Jest również jedną z trzech uczelni w Polsce, obok Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie prowadzącą autonomiczny Wydział Wzornictwa o najszerszym spośród w/w uczelni profilu specjalizacji.

Jest jedną z trzech uczelni w Polsce, obok Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, prowadzącą studia Łódź na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia.

Uczelnia posiada na wszystkie prowadzone kierunki studiów zezwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Posiada również zezwolenie ministra na prowadzenie Policealnego Studium Zawodowego - Szkoły Projektowania i Reklamy w Łodzi.

Siedziba uczelni znajduje się w Łodzi , w zabytkowym pałacu Scheiblera, będącym jej własnością , w otoczeniu zabytkowej zabudowy tzw. „Księżego Młyna”, obok Wyższej Szkoły Filmowej, Muzeum Kinematografii, oddziału Muzeum Sztuki oraz Palmiarni, tworzących specyficzne centrum kultury. Kształcenie w uczelni i w Policealnym Studium Zawodowym odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzone są studia licencjackie, uzupełniające magisterskie, jednolite magisterskie oraz podyplomowe.

Uczelnia posiada pracownie projektowe w pełni wyposażone, aulę wykładową, bibliotekę, Galerie akademicką oraz zakłady konstrukcji i technologii, technik komputerowych, montażu filmowego oraz atelier fotograficzne i filmowe wraz z kinem uczelnianym.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi wraz ze Studium Policealnym, pracującym pod jej opieką merytoryczną, budowała od podstaw swój program dydaktyczny bez powielania struktur i programów edukacyjnych nieprzekładalnych na współczesną rzeczywistość.

Swój image uczelnia zbudowała przez elastyczność, adaptacyjność , innowacyjność oraz wartość rynkową jej absolwentów pracujących w Polsce i poza jej granicami. Wielość nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych, stypendiów za osiągnięcia w nauce potwierdza prawidłowość założeń i realizacji programu.

Wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich i uznanych praktyków zawodu odrzuciła tradycyjne ujęcie nauczania w szkole mistrzowskiej, w której doświadczenia i upodobania mistrza budują postawy uczniów na jego obraz i podobieństwo. Przyjęta zasada, że to zespół pedagogów i zespół studentów w kierunkowych zajęciach oraz w przepływie doświadczeń z innych kierunków studiów budują wartościowe osobowości twórcze i ich realizacje zawodowe.

Dwanaście lat działalności uczelni to jeszcze nie tradycja, ale kłaniając się jej nisko, uczelnia dodaje do niej ukształtowane solidnie cegiełki, budujące historie i jej rozwój.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz