piątek, 19 grudnia 2014

ALMAMER Szkoła Wyższa


Dlaczego Alamer?

ALMAMER to uczelnia, która łączy w sobie tradycję, nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do studentów. Mury ALMAMER opuściło już 30 tysięcy absolwentów. Nasze sukcesy doceniają także inni – świadczy o tym stała obecność w czołówce najważniejszych rankingów edukacyjnych. Nagrody i wyróżnienia ALMAMER

Jakość kształcenia

  • Programy nauczania tworzymy przy współpracy z partnerskimi instytucjami i przedsiębiorstwami, takimi jak GUS, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej. Dzięki temu są one dostosowane do potrzeb rynkowych i spełniają najwyższe standardy.
  • Nasi wykładowcy to naukowcy z wieloletnim doświadczeniem, ale też praktycy odnoszący sukcesy na polu zawodowym.
  • Dzięki szerokiej ofercie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, uczelnie Warszawa gwarantuje możliwość zdobycia dodatkowego wykształcenia i uzupełnienia posiadanej wiedzy.
  • Kładziemy nacisk na naukę języków obcych. Na terenie Uczelni działają dwie jednostki nauczające języków obcych oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

19 lat tradycji – od WSE do ALMAMER Szkoły Wyższej

19 lat istnienia na rynku edukacyjnym to bogaty dorobek naukowy, rozwój uczelnie Warszawa, działalności dydaktycznej i naukowej. W czasie piętnastu lat istnienia uczelni utworzyliśmy nowe wydziały, szkoła otrzymywała certyfikaty jakości, nagrody i wyróżnienia, zdobywała pozycję w czołówce rankingów szkół wyższych w Polsce.

Gdy rozpoczynaliśmy naszą działalność, w całym kraju istniało zaledwie kilkadziesiąt niepaństwowych wyższych uczelni. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie została wpisana do rejestru w Ministerstwie Edukacji Narodowej 22 lipca 1994 roku pod numerem 42. Obecnie w Polsce istnieje ponad 300 niepaństwowych szkół wyższych, w tym około 70 w Warszawie. Wiele z tych uczelni prowadzi kierunki ekonomiczne, a nazwy szkół wyższych używane w formie skrótów są podobne.

Od wielu lat pracujemy na najlepszą markę naszej uczelni, doceniają to studenci, którzy każdego roku chętnie zapisują się na studia na kierunkach: Ekonomicznym i Turystyki i Rekreacji (od 1994), Politologii (od 2004), Fizjoterapii (od 2007), Administracji (od 2010) oraz Kosmetologii (od 2011).

W 2006 roku wprowadziliśmy nową nazwę ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Chcemy, aby obecni i przyszli studenci naszej uczelni mogli łatwiej ją zidentyfikować, naszym celem jest również aby nowa, znacznie lepiej rozpoznawalna nazwa była synonimem najwyższej jakości na rynku edukacyjnym, niezależnie od tego jak funkcjonują inne szkoły wyższe o podobnym profilu. Dotychczasowa nazwa Wyższa Szkoła Ekonomiczna została uzupełniona o wyraz – ALMAMER. Pochodzi on od łacińskiego wyrażenia „Alma Mater”, które dosłownie znaczy „Matka Karmicielka” i jest używane na określenie macierzystego uniwersytetu. Drugi człon nazwy nawiązuje do założyciela uczelni – prof. dr Janusza Merskiego.

Dostosowanie nazwy do zmieniającej się oferty studiów

Kolejne lata funkcjonowania Uczelni to dalszy jej rozwój. W roku 2007 uruchomiony został niezwykle popularny kierunek Fizoterapia, a w roku 2010 powstał Wydział Administracji i Politologii z nowym kierunkiem Administracja. A uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 Wydział Ochrony Zdrowia uzyskał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku KOSMETOLOGIA.

Konsekwencją poszerzającej się oferty studiów była zmiana nazwy Uczelni na taką, która bardziej oddawałaby charakter Uczelni. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2011 r. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie rozpoczęła procedurę zmiany nazwy na ALMAMER Szkoła Wyższa. Nazwa ta obowiązuje do dzisiaj.

Praktyki i staże – w renomowanych firmach i instytucjach

Przewagą ALMAMER na rynku uczelni wyższych jest prężnie działający dział praktyk, oferujący praktyki i staże zgodne z kierunkiem kształcenia.

Praktyki zagraniczne

Studenci wszystkich kierunków studiów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Egiptu, Turcji, Stanów Zjednoczonych. W roku akademickim 2013/2014 poszerzamy naszą ofertę o takie kraje, jak: Australia, Chiny, Cypr, Włochy oraz wyspa Madera.

Praktyki w kraju

Studenci Turystyki i Rekreacji odbywają praktyki w wiodących hotelach i biurach podróży. Studenci Ekonomii, Administracji i Politologii mogą odbywać praktyki i staże w instytujach państwowych, bankach i instytucjach fianansowych. Studenci Fizjoterapii odbywają praktyki i zajęcia kliniczne w czołowych placówkach medycznych. W zakresie Kosmetologii współpracujemy z prestiżowymi klinikami medycyny estetycznej i ośrodkami SPA.

Komfort studiowania

Nasza Uczelnia mieści się w sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych linii tramwajowych, autobusowych, a w niedalekiej przyszłości metra. Dojazd do Centrum Warszawy zajmuje mniej niż 10 minut. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym, nowocześnie wyposażonym budynku, oddanym do użytku w 2011 roku. Studenci mają do dyspozycji: bezpłatny strzeżony parking, dobrze wyposażoną bibliotekę i czytelnię, kawiarnię, punkt ksero, przestronne i jasne sale wykładowe, pracownie specjalistyczne, sieć wi-fi.

Uczelnia przyjazna studentom

Dbamy nie tylko o jakość kształcenia, ale też o komfort naszych studentów. Na uczelni panuje przyjazna, życzliwa atmosfera. Hołdujemy zasadzie, że to studenci są sercem uczelni, dlatego też z uwagą słuchamy ich głosu. Przedstawicielem społeczności studenckiej ALMAMER jest Samorząd Studencki, który reprezentuje wszystkich studentów ALMAMER i uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących Uczelni.

Samorząd studencki

Członkowie Samorządu reprezentują studentów w Senacie ALMAMER, a także w Radach Wydziałów. Mają oni wpływ na uchwalanie Regulaminu Studiów, ocenę działalności Uczelni oraz opiniowanie organizacji roku akademickiego. Do zadań Samorządu należy również udział w opiniowaniu i przyznawaniu stypendiów studentom.

Samorząd organizuje życie studenckie Uczelni - imprezy studenckie, wyjścia do kina, teatru, warsztaty, kursy i seminaria, a także wspiera działalność organizacji studenckich i kół naukowych, w których studenci mogą realizować swoje pasje, poszerzać oraz doskonalić umiejętności.

Organizacje studenckie i koła naukowe

  • Koło Naukowe Wydziału Ochrony Zdrowia "Ludendo Discimus"
  • Studenckie Koło Naukowe Hotelarstwa i Gastronomii
  • Studenckie Koło Naukowe na Wydziale Administracji i Politologii
  • Koło Młodych Ekonomistów
  • Koło Przyjaciół Sztuk Pięknych PRO ARTE
  • Klub Absolwenta


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz