poniedziałek, 22 grudnia 2014

Uniwersytet WileńskiUniwersytet Wileński został powołany do życia w 1579 roku. Od początku pełnił ważną rolę w życiu kulturalnym zarówno Litwy, jak i sąsiednich krajów. Obecnie, na Uniwersytet Wileński składa się 12 wydziałów, 8 instytutów, 10 centrów badawczych, najstarsza biblioteka na Litwie, 3 szpitale Uniwersyteckie, astronomiczne obserwatorium, ogród botaniczny, centrum rozwoju technologii informatycznych oraz kościół św. Jana.

Uniwersytet Wileński to wszechstronne miejsce, oferujące duży wybór programów nauczania, począwszy od medycyny, fizyki, chemii, biochemii, poprzez biologię molekularną, geologię, matematykę, informatykę, psychologię, ekonomię, a skończywszy na prawie oraz zarządzaniu i innych naukach społecznych, czy humanistycznych. Studia Wilno są trzystopniowe- Licencjat, Magister oraz Doktor. Dla najlepszych studentów międzynarodowych, przygotowaliśmy stypendia.

Studenci mogą uczestniczyć w programie Erasmus, współpracujemy albowiem z ponad 250 Uniwersytetami Europejskimi. Oferujemy także inne programy, które powstały w wyniku współpracy partnerskiej wielu Uczelni.

Stworzenie środowiska międzynarodowego to jeden z głównych celów uniwersytetu Wileńskiego. Już teraz możemy się poszczycić członkostwem w EUA- Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersyteckim, IUA- Międzynarodowej Organizacji Uniwersytetów, Utrecht, UNICA oraz 13 sieciach uniwersyteckich stworzonych na potrzeby programu Erasmus, czy ponad 100 umowami, opiewającymi na wiele krajów, w tym Chiny, Japonię, Singapur.

Wielu nauczycieli akademickich jest aktywnymi członkami organizacji międzynarodowych, czy stowarzyszeń.

Programy studia Wilno


Uniwersytet Wileński oferuje Program Studiów Magisterskich w języku angielskim:
  •     Ekonomia i Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
  •     Studia Europejskie
  •     Studia nad Wojną i Pokojem
  •     Prawo Międzynarodowe oraz Unii Europejskiej (LLM)
  •     Studia nad językiem Angielskim (Literatura, Kultura, Język)
  •     Analiza i planowanie w Ekonomii
  •     Zarządzanie Turystyką Międzynarodową
  •     Kurs Erasmus Mundus, Magister z dziedziny Systemów Zdrowotnych
Uniwersytet Wileński oferuje ponad 400 kursów w językach obcych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz