środa, 17 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk SpołecznychJuż od 11 lat

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych kształci nauczycieli, pedagogów, specjalistów od edukacji zdrowotnej, animatorów społecznych i pracowników socjalnych.


 Z naszej oferty studiów skorzystało do tej pory 8149 studentów

80 % naszych absolwentów studiów I stopnia decyduje się na kontynuację nauki we WSEZiNS na studiach magisterskich

60 % naszych studentów studiów II stopnia to absolwenci innych uczelnie Łódź wyższych, którzy postanowili w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych kontynuować swoją edukację poszerzając swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności zwiększając tym samym swoje szanse na odniesienie sukcesu na coraz trudniejszym rynku pracy.

Jesteśmy jedną z pierwszych polskich uczelnie Łódź, które rozwijają w Polsce nowoczesną formę edukacji wspomaganą kształceniem e-learningowym.

Od 2007 roku rozszerzamy ofertę naszych studiów wspomaganych cyfrowym kształceniem na odległość, zyskując nowe doświadczenia pozwalające nieustannie rozwijać tę formę edukacji, której inni dopiero się uczą.

Z roku na rok znacząco rośnie też liczba studentów zdobywających wykształcenie tą nowoczesną drogą.

Już 1120 MAGISTRÓW I LICENCJATÓW

uzyskało swoje dyplomy, kończąc we WSEZiNS studia oparte na kształceniu e-learningowym (SWKNO)

WSEZiNS współpracuje z renomowanymi uczelniami polskimi i zagranicznymi, umożliwiając studentom kontakty z szerokim kręgiem specjalistów krajowych i zagranicznych.

Praktyka zawodowa realizowana jest w ciągu całych studiów w formie ćwiczeń, warsztatów, mitingów, dyżurów, wolontariatu w szeregu placówek służby zdrowia, instytucjach zajmujących się ochroną i organizacją zdrowia, ochroną środowiska, przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, zakładach wychowawczych, ośrodkach profilaktyki zdrowotnej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Organizowane są także praktyki zagraniczne dla studentów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz