poniedziałek, 8 grudnia 2014

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

W wrześniu 2013 roku w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię A plus jako najlepsza jednostka naukowa w grupie nauk o życiu, a Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wydział Nauk o Zdrowiu mogą poszczycić się kategorią A.

W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Badań Innowacyjnych UMB zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce.Centrum Badań Innowacyjnych zostało również laureatem Podlaskiej Marki Roku 2012.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnie Białystok akademickie w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.

Na Uczelni studiuje 4500 studentów, w tym 274 w języku angielskim.

Liczba 121 profesorów tytularnych oraz 105 doktorów habilitowanych na 789 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelnie Białystok w kraju.

Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 60 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 14 kierunkach studiów. Uniwersytet posiada dwa kierunki unikatowe: Logopedię z Fonoaudiologią i Elektroradiologię II stopnia.

Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac, usytuowany w centrum miasta, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne, oraz domy studenta i obiekty sportowe. Uczelnia stale powiększa i modernizuje bazę dydaktyczno-naukową. Od października 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowych budynkach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauko o Zdrowiu, a w 2017 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 50 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.

Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszy miejscu.

Programy studenckie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał w roku 2004 Kartę ERASMUSA, a w 2007 r. Uczelnia uzyskała tzw. Rozszerzoną Kartę ERASMUSA, umożliwiającą dodatkowo organizowanie wyjazdów studentów na praktykę. Dzięki temu w Uczelni realizowane są cztery kategorie mobilności: wyjazdy na studia, wyjazdy studentów na praktyki, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni.

Uniwersytet Medyczny zawarł szereg umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami zagranicznymi z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji, Węgier, Rumunii, Czech, Turcji, Litwy i Norwegii.

Zainteresowaniem cieszą się również wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
  •  stypendium socjalne
  • stypendium o zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora
  • stypendium ministra

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza również między innymi zainteresowanych działalnością naukową studentów do realizacji projektów badawczych w ramach inicjatywy Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW 2012-2017.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz