czwartek, 18 grudnia 2014

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOPZapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych zachęcamy do podjęcia nauki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W roku akademickim 2014/2015 obok specjalności Bezpieczeństwo i porządek publiczny wprowadzono dwie nowości: Kryminologia i kryminalistyka oraz Taktyka i techniki interwencji.

UWAGA!
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał pozytywną decyzję w sprawie przyznania Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu WSZOP uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzięki temu WSZOP jest pierwszą uczelnie Katowice w województwie śląskim, która daje możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Zapraszamy absolwentów studia Katowice licencjackie i magisterskie, w szczególności bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, socjologii, psychologii i pedagogiki. Do wyboru specjalności: detektywistyka i kryminalistyka lub bezpieczeństwo w administracji publicznej.

Propozycją dla humanistów jest kierunek Kulturoznawstwo, na którym kształcimy przyszłych menedżerów kultury, pracowników redakcji, agencji reklamowych. Oprócz specjalności takich jak Reklama i public relations czy Komunikacja audiowizualna – przygotowaliśmy Organizację imprez kulturalnych, która jest przeznaczona dla kreatorów wydarzeń współczesnego rynku kultury.

Pasjonatom języków obcych oferujemy kierunek Filologia, w ramach którego działają dwie specjalności. Studenci Filologii angielskiej mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji: Tłumaczeniową z językiem hiszpańskim, Translatorykę stosowaną oraz Język angielski w biznesie. Osoby wybierające specjalność Język rosyjski mogą zdecydować się na specjalizację Tłumaczeniową z językiem angielskim lub Język rosyjski w handlu zagranicznym.

Jeżeli Twoje zainteresowania związane są z psychologią, finansami, marketingiem – zapraszamy na kierunek Zarządzanie. Studentom oferujemy specjalności takie jak: Psychologia w biznesie, Zarządzanie handlem i usługami, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Menedżer promocji.

Dla umysłów ścisłych w naszej ofercie edukacyjnej proponujemy kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji. Według licznych raportów, inżynierowie znajdują się na czołowych miejscach list najbardziej poszukiwanych pracowników, a z badań losów zawodowych absolwentów, przeprowadzonych przez Akademickie Biuro Karier wynika, że 90% absolwentów WSZOP pracuje, z czego 30% zajmuje stanowiska kierownicze. Specjalności na tym kierunku to: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Logistyka w przemyśle i handlu lub Zarządzanie jakością.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz