poniedziałek, 16 lutego 2015

Instytut Finansów i Administracji w Pradze

Instytut Finansów i Administracji w Pradze została założona przez Akademię Bankową oraz Czeską Grupę Węglową w 1999 roku, zgodnie z prawem o prywatnych Instytucjach Wyższych. Od tamtego czasu, Instytut rozwija sięstale.

Instytut wciąż organizuje konferencje międzynarodowe oraz naukowe seminaria, uruchamia wiele projektów naukowych oraz bierze czynny udział w projektach profesjonalnych we współprac yz instytucjami państwowymi oraz prywatnymi firmami. Jako przykład może posłużyc rozwój współpracy z zagranicznymi Uczelniami wyższymi oraz Uniwersytetami biorącymi udział w programach edukacyjnych, takich jak Socrates Erasmus.

W ciągu pierwszych 5 lat istnienia na rynku, Instytut sta się jednym z największych oraz najbardziej prężnie działających Instytucji szkolnictwa wyższego w Czechach pod względem ilości studentów oraz nauczycieli akademickich. Obecnie jest zarejestrowanych około 5600 studentów. Kładziemy duży nacisk na poziom nauczania oraz prace badawcze, a także międzynarodową współpracę.

W 2001 roku, zostały otwarte dwa centra w Kladnie oraz Moście. Rok później uruchomiono programy MBA we współpracy z Uniwersytetem Miejskim w Seattle(USA), a jeszcze w rok później szkoła utworzyła Eupress- wydawnictwo drukujące matriały dla studentów oraz książki. W marcu 2003, Instytut Finansów i Administracji uzyskał akredytację na studia magisterskie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz