wtorek, 10 lutego 2015

Stołeczni policjanci studiują w UTH360 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Stołecznej Policji rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych „Kryminologia i wiktymologia” i „Pedagogika kryminologiczna” oraz kursach. Inauguracja miała miejsce 7 lutego br. w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

W ramach projektu „Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości trans granicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej”, oprócz kierunków studiów podyplomowych:
  • Pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej oraz prowadzenie procesów edukacji, szkolenia Warszawa i doskonalenia zawodowego w tym zakresie,
  • Kryminologia i wiktymologia: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości transgraniczne w strefie Schengen,

 Licznie zgromadzonych gości uroczystości, którzy wypełnili Aulę im. Profesora Józefa Jury przywitała Rektor UTH, dr Iwona Przychocka oraz podinspektor Hubert Kowalczewski - z-ca Komendanta Stołecznego Policji. Wykład inauguracyjny pt. „Ochrona granicy zewnętrznej Unii Europejskiej w systemie bezpieczeństwa Państwa” wygłosił gen. bryg. Tadeusz Frydrych. Na temat problemów i wyzwań Służb Bezpieczeństwa Publicznego w XXI wieku wypowiedział się gen. dr inż. prof. UTH Stanisław Krysiński, Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych.

Szkolenia Warszawa realizowane są w systemie mieszanym - audytoryjnym i e-learningowym w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej przy ul. Jagiellońskiej 82F.


Uruchomione zostały również kursy - Studium problematyki przestępczości migracyjnej, Edukacja w zakresie zapobiegania przestępczości migracyjnej - kurs pedagogiczny, Asystent do spraw przestępczości migracyjnej oraz komunikacji międzykulturowej.

Projekt realizowany ze środków finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz