poniedziałek, 7 lipca 2014

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania


Misją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest najwyższej jakości, nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów:
 • zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
 • wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza, Polski i Unii Europejskiej
 • tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.
Istniejąca od ponad 18 lat Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelnie Warszawa techniczno-artystycznych w Polsce. Uczelnia spełnia polskie oraz europejskie standardy nauczania, a dzięki doskonale przygotowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, liczącej ok. 300 pracowników, a także rozbudowanej bazie technicznej – licznym laboratoriom i pracowniom, cieszy się dużym uznaniem studentów. Dynamiczny rozwój WSEiZ, wysoki poziom kształcenia oraz interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką zdobywają studenci, doceniany jest również przez pracodawców i ekspertów z wielu dziedzin, czego efektem jest m.in. przyznanie Uczelni MEDALU EUROPEJSKIEGO w 2012 roku. Ponadto Uczelnia może poszczycić się certyfikatami: WIARYGODNA SZKOŁA oraz DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA 2013.
Studenci WSEiZ - na 3 Wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania - mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na trzech kierunkach studiów - magistra inżyniera.
Uczelnia prowadzi 11 kierunków studiów w zakresie: Architektury i Urbanistyki (I i II stopień), Architektury Krajobrazu, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Budownictwa, Ochrony Środowiska (I i II stopień), Edukacji Techniczno-Informatycznej, Zdrowia Publicznego, Zarządzania, Zarządzania i Inżynierii Produkcji (I i II stopień) oraz Mechaniki i Budowy Maszyn.
WSEiZ dysponuje własną - usytuowaną w centrum Warszawy – nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną, w której mieszczą się profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in. rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii, projektowania mebla, mechaniki płynów, hydrauliki i hydrologii, chemii, gleboznawstwa czy pracownia projektowania wirtualnego obiektu budowlanego i krajobrazu, w której do dyspozycji studentów oddano sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, jak również programy ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax. Cześć zajęć praktycznych odbywa się w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach pod Warszawą.
Na Uczelnie Warszawa aktywnie działa: 11 Kół Naukowych, organizując m.in. konferencje i wyjazdy terenowe; Oficyna Wydawnicza i Biblioteka Uczelniana, która umożliwia m.in. dostęp on-line do Wirtualnej Biblioteki Nauki; Samorząd Studencki, organizujący Juwenalia i akcje artystyczne. W WSEiZ działa również Biuro Karier, które pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu pracy. Uczelnia organizuje również dla nich Targi pracy, na które zaprasza firmy z branży budowlano-architektonicznej i ochrony środowiska. Student może korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnej firmy.
Ważną rolę w edukacji studentów na kierunkach artystycznych WSEiZ odgrywa organizacja wystaw prac projektowych, które odbywają się w Atrium budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16. Dużym zainteresowaniem zwiedzających w ostatnich latach cieszyły się m.in. wystawy: Apteczek Domowych; Dorobku Pracowni Dydaktyczno-Artystycznych na kierunku Architektura Wnętrz oraz wystawa „Na biegunach”, na której zostały zaprezentowane bujane zabawki dla dzieci.
Obecnie w WSEiZ studiuje ponad 3500 studentów.
ATUTY WSEIZ
 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna,
 • dostarczająca studentom najwyższej jakości wiedzę i umiejętności praktyczne
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy i profesjonalnie przygotowujące do wykonywania przyszłego zawodu
 • Wydziałowe Rady Pracodawców doradzające Uczelni jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy zawodowej
 • Specjalistyczne laboratoria, klimatyzowane sale dydaktyczne i pracownie z siecią wi-fi
 • Biuro Karier pomagające studentom i absolwentom w znalezieniu pracy
 • Program ERASMUS PLUS na lata 2014-2020, oferujący wyjazdy studentów na część studiów oraz na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich
 • Doskonale wyposażona Biblioteka wraz z czytelnią, posiadająca ponad 44 tys. woluminów
 • Punk Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagający studentom założyć własną działalność gospodarczą
 • Własna Oficyna Wydawnicza publikująca m.in. monografie, podręczniki oraz czasopismo – „Wiadomości Uczelniane”
 • Warszawska Szkoła Zdrowia przy WSEiZ organizująca otwarte wykłady szerzące wiedze o zdrowiu i zapobieganiu chorobom społecznym
Urozmaicone życie studenckie:
 • liczne koła naukowe
 • aktywnie działający Samorząd Studencki
 • galeria sztuki z pracami studentów i absolwentów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz