czwartek, 24 lipca 2014

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Uniwersytet Jagielloński ma unikatową w Polsce strukturę. Wśród 15 wydziałów, wchodzących w jego skład, znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Farmaceutyczny i Ochrony Zdrowia. Oddzielone 1 stycznia 1950 roku wzorem sowieckim od Uniwersytetu, wróciły do swojej Alma Mater w 1993 roku. Do niedawna był to jedyny Uniwersytet polski z wydziałami medycznymi, obecnie ma je także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. O poziomie naukowym Uniwersytetu świadczy fakt, że prawie wszystkie wydziały otrzymują systematycznie w ramach parametryzacji jednostek naukowych w kraju pierwszą, czyli najwyższą kategorię w oficjalnym rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzi się europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelnie Kraków na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów. O nowoczesności studiowania świadczy także elektroniczny system zaliczania zajęć, zniesienie tradycyjnych indeksów i elektroniczna legitymacja studencka.
Coraz częstsze są studia Kraków i stałe wykłady w językach obcych oraz wykłady uczonych zagranicznych włączone do programu studiów, np. z matematyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Szkoły Praw Obcych (niemieckiego, amerykańskiego, austriackiego i francuskiego) na Wydziale Prawa i Administracji lub Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Zreformowano nauczanie języków obcych, tworząc Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci UJ mają kończyć studia ze znajomością dwóch języków obcych na co najmniej średnim poziomie. Warto tu wspomnieć, że uruchomiono lektorat z języka angielskiego dla studentów niewidomych i niedowidzących. Zajęcia prowadzone przez lektora przeszkolonego w Anglii uwzględniają specyfikę pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz