środa, 2 lipca 2014

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach


Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach to coś więcej niż doskonałe zaplecze dydaktyczne, wykwalifikowana, renomowana kadra oraz jakość kształcenia na najwyższym poziomie.
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna to zaufanie, przyjaźń oraz atmosfera szacunku i zrozumienia, którą tworzą studenci, wykładowcy oraz pracownicy administracyjni. Górnośląska WSP to nieustające dążenie do dobrej jakości i dobrej przyszłości!
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w listopadzie 1995 roku. Na mocy Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnie Mysłowice nasza uzyskała zgodę na działalność statutową na czas nieokreślony. Jest to znaczący sukces całego naszego środowiska akademickiego i potwierdza zaufanie Władzy państwowej do Górnośląskiej WSP w zakresie realizowanej przez nas na wysokim poziomie akademickim usługi edukacyjnej. Potwierdza to także postrzeganie Uczelni Mysłowickiej jako prężnego ośrodka naukowego o doniosłym znaczeniu na edukacyjnej mapie szkolnictwa wyższego w Polsce. Górnośląska WSP w Mysłowicach prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Pedagogika, Polityka społeczna, Praca socjalna, Zdrowie Publiczne, które posiadają wiele ciekawych specjalności. Prowadzone są również studia podyplomowe oraz kursy doskonalące. Od 18 lat z sukcesem kształcimy młodych ludzi, uczymy ich wiary w siebie, chęci podejmowania inicjatyw i odważnych pomysłów. Nasze wspólne zaangażowanie oraz wszechstronne wykształcenie, pozwoliło wielu absolwentom na podjęcie pracy na całym świecie i na zrealizowanie swoich zawodowych ambicji. Naszą największą nagrodą jest fakt, że nasi studenci pod koniec studiów mówią: "Otrzymaliśmy więcej, niż nam obiecywano na początku". Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy Uczelnie Mysłowice elastycznie dostosowującą się do potrzeb i zmian rynkowych, Uczelnię stawiającą na praktykę, Uczelnię, której najlepszą wizytówką są jej Absolwenci, Uczelnię z ambicjami. Uczelnia posiada własną wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami akademickimi z Polski, Europy i świata.
Górnośląska WSP w rankingu najlepszych uczelni opublikowanym przez POLITYKĘ (numer 13 (2497) z 2 kwietnia 2005r.) uzyskała:
  • 1 miejsce w województwie śląskim wśród uczelni prywatnych kształcących na kierunku PEDAGOGIKA;
  • 6 miejsce w kraju wśród uczelni niepaństwowych;
  • 28 miejsce w kraju wśród uczelni państwowych i niepaństwowych.
W 2007 roku Uczelnia została najlepszą niepubliczną uczelnią pedagogiczną na Śląsku wg rankingu WPROST. Górnośląska WSP w Mysłowicach posiada także certyfikaty Wiarygodnej Szkoły za rok akademicki 2006/2007 , 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Ponadto posiadamy certyfikat "Polish Product" za rok 2009, 2010 i 2011- dokument ten potwierdza, że Górnośląska WSP w Mysłowicach jest szkołą godną zaufania, a podejmując naukę w jej murach studenci mogą mieć pewność, że Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy.
Organizacje studenckie Na uczelni funkcjonuje chór Tota Anima Cantate. Działa także AZS i Samorząd Studencki, co pozwala społeczności studentów na aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym, społecznym i edukacyjnym Uczelni jak i regionu. Młodzież akademicka inicjuje wiele przedsięwzięć o charakterze okolicznościowym (kulturalne, sportowe, marketingowe, duszpasterskie, rytualne akademickie i inne).
Przedstawiciele Samorządu Studentów Górnośląskiej WSP partnerują Władzom Uczelni w najważniejszych obszarach akademickiej aktywności. Młodzież samorządowa jest członkiem Stowarzyszenia MONSSUN oraz Stowarzyszenia Studentów Śląskich Uczelni Niepaństwowych. Studenci naszej Uczelni aktywnie uczestniczą w imprezach sportowych regionu, zdobywając trofea i godnie reprezentując mysłowicką Alma Mater.
Studiuj po to by mieć dobrą pracę ! Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach aktywnie współpracuje z czołowymi Internetowymi Serwisami Pracy w Polsce, które priorytetowo pomagają naszym studentom w znalezieniu pracy, praktyki bądź stażu, tak w kraju jak i zagranicą. Zespół Konsultantów tychże portali tworzą zdolni, kreatywni i przedsiębiorczy młodzi ludzie, których wyróżnia profesjonalizm w działaniu, szybkość i efektywność oraz indywidualne podejście do naszych studentów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz