wtorek, 25 sierpnia 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Od wielu lat miasto Zamość czyniło starania o powrót do korzeni związanych z najlepszymi tradycjami akademickimi, takimi jak działalność Akademii Zamojskiej w latach 1594-1784. Upór i konsekwencja osób zaangażowanych w zrealizowanie tego celu doprowadziły do powołania w Zamościu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2005 r. i jest jedyną tego typu uczelnią publiczną w regionie, a od 01 października 2009 roku na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 roku PWSZ nadano imię Szymona Szymonowica.

PWSZ w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów podyplomowych.

Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą:
 • Instytut Nauk Społecznych
 • Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych
 • Instytut Humanistyczny
 • Instytut Przyrodniczo-Techniczny.
 • Instytut Turystyki i Rekreacji

Misją PWSZ w Zamościu jest oferowanie wysokiej jakości kształcenia w postaci wiedzy i umiejętności, jaką uczelnia daje swoim absolwentom na dalszą ich życiową drogę.

Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kształcenie na wysokim poziomie poprzez zatrudnianie uznanej w kraju i zagranicą kadry naukowo-dydaktycznej oraz nawiązywanie współpracy z dużymi ośrodkami naukowymi i firmami.

Kierunki studiów:

Studia licencjackie:
 • filologia angielska – translatorska, nauczycielska, język angielski w biznesie i turystyce
 • matematyka - matematyka z informatyką, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • pedagogika - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i piecza zastępcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • politologia - administracja publiczna, dziennikarstwo współczesne, integracja europejska i polityka regionalna, samorząd terytorialny i polityka lokalna, polityka bezpieczeństwa i reagowanie kryzysowe, public relations, marketing polityczny, pomoc społeczna
 • turystyka i rekreacja - obsługa ruchu turystycznego (pilotaż wycieczek), hotelarstwo, turystyka aktywna, kinezygerontoprofilaktyka, żywienie w turystyce

Studia inżynierskie:
 • mechanika i budowa maszyn - pojazdy samochodowe, obrabiarki sterowane numerycznie, odnawialne źródła energii, eksploatacja samolotów i śmigłowców, budowa samolotów i śmigłowców, maszyny przemysłu drzewnego
 • logistyka - logistyka produkcji i inżynieria jakości, transport lądowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz