wtorek, 11 sierpnia 2015

Nie dostałeś się na studia? Mamy listę uczelni z wolnymi miejscami


Polskie uczelnie znalazły się w tarapatach. Przez niż demograficzny mają coraz mniej studentów. Radiozet.pl przedstawia listę uczelni publicznych, które wciąż prowadzą rekrutację. Podajemy też nazwy kierunków i najważniejsze terminy.

Jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza, ogłosiła dodatkowy nabór studentów, bo zostało jej aż 1400 wolnych miejsc, a to jedna piąta wszystkich, które były.

- Najwięcej, bo ponad 50 wolnych miejsc, jest na takich kierunkach jak metalurgia, górnictwo i geologia - mówi Radiu ZET Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik prasowa AGH.

Rekrutacja uzupelniająca na AGH potrwa do 8 września, dzień później - ogłoszenie wyników.

Przedstawiamy też listę innych otwartych rekrutacji. Wśród kierunków, na które wciąż można się zgłaszać, są takie, które jeszcze parę lat temu był oblegane przez kandydatów na studia.

Uniwersytet Warszawski prowadzi następujące dodatkowe rekrutacje:

Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (do 31.08)

Filologia nowogrecka (do 11.09)

Finanse, inwestycje i rachunkowość, studia w j. angielskim (do 13.09)

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (do 11.09)

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (do 13.09)

Stosunki międzynarodowe, studia w j. angielskim (do 7.09)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (do 13.09)
Studia wschodnie (do 16.09)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wolne miejsca:

a) studia stacjonarne

Architektura krajobrazu – wyłącznie dla kandydatów posiadających zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2013-2015 przez uczelnię publiczną

Biologia

Ekoenergetyka

Ekonomia

Gospodarka przestrzenna

Informatyka i agroinżynieria

Inżynieria biotworzyw

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria rolnicza

Inżynieria środowiska

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Projektowanie mebli – wyłącznie dla kandydatów posiadających zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2013-2015 przez uczelnię publiczną
Rolnictwo

Technologia drewna

Towaroznawstwo

Turystyka i rekreacja

Zootechnika

b) studia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość

Gospodarka przestrzenna (inż.)

Inżynieria rolnicza

Ogrodnictwo

Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zootechnika

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - rekrutacja trwa:

Archeologia

Astronomia

Bałkanistyka

Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna

Bioinformatyka Biologia Biologia, specjalność nauczanie przyrody

Chemia, specjalność chemia biologiczna

Chemia, specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Chemia, specjalność chemia kosmetyczna Chemia, specjalność chemia materiałowa

Chemia, specjalność chemia ogólna

Chemia, specjalność chemia ogólna - studia w języku angielskim

Chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki

Chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna

Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia, rekrutacja na semestr zimowy

Dialog i doradztwo społeczne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Etnologia

Filmoznawstwo i kultura mediów

Filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska

Filologia, specjalność filologia bułgarska

Filologia, specjalność filologia chorwacka

Filologia, specjalność filologia czeska

Filologia, specjalność filologia klasyczna

Filologia, specjalność filologia nowogrecka

Filologia, specjalność filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego

Filologia, specjalność filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego

Filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską

Filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską

Filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Filologia, specjalność filologia serbska

Filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska

Filologia, specjalność filologia ukraińska

Filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską

Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

Filologia, specjalność indologia Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe

Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie

Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie - studia w języku angielskim

Filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska

Filologia angielska z pedagogiką

Filologia polska

Filologia polska jako obca

Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie

Filozofia Filozofia, specjalność etyka

Filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Filozofia, specjalność zarządzanie wiedzą

Filozofia, specjalność życie publiczne

Fizyka

Geografia

Geografia, specjalność ekologia miasta

Geografia, specjalność geoinformacja

Geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

Geologia Gospodarka przestrzenna Gospodarka wodna

Historia Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia, specjalność historia wojskowości

Historia, specjalność nauczycielska

Historia, specjalność polityka i media w dziejach

Historia, specjalność socjoekonomika

Historia sztuki Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informatyka

Komunikacja europejska

Kulturoznawstwo

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie

Matematyka

Media interaktywne i widowiska

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Muzykologia

Nauczanie matematyki i informatyki

Ochrona dóbr kultury

Ochrona środowiska

Pedagogika Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Pedagogika, specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika, specjalność resocjalizacja

Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagogika specjalna, specjalność logopedia - profilaktyka i terapia

Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Polacy i Niemcy w Europie Politologia

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Polonistyka w kontekstach kultury

Praca socjalna

Projektowanie kultury

Psychologia

Socjologia

Teologia, specjalność kapłańska

Teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna

Turystyka i rekreacja

Wiedza o teatrze Wschodoznawstwo

Zarządzanie państwem

Zarządzanie środowiskiem

Zdrowie Publiczne, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - zapisy do 26 sierpnia

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie - zapisy do 30 sierpnia

Politechnika Śląska w Gliwicach - zapisy do 6 września

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, zapisy na studia II stopnia w trybie stacjonarnym - do 7 września.

Uniwersytet Jagielloński - zapisy do 9 września.

Uniwersytet Wrocławski, matematyka - PRAWDOPODOBNIE 10 sierpnia rozpocznie się dodatkowy nabór.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz