piątek, 21 sierpnia 2015

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 280. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Rektorem KPSW jest prof. dr hab. Marcin Pliński

Prorektorem ds. Kształcenia - dr Krystyna Kmiecik-Baran, prof. KPSW

Dziekanem Wydziału Społeczno-Przyrodniczego - dr Beata Dudzińska-Huczuk,

Kanclerzem KPSW - mgr Bożena Szczepaniak.

Uczelnia zlokalizowana jest w powiatowym mieście Wejherowie, położonym poza wielką aglomeracją trójmiejską, co nadaje jej szczególny, regionalny charakter.

Kierunki studiów:
  • Socjologia 
  • Ekonomia

Studia podyplomowe:
  • Negocjacje i mediacje,
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  • Praca z ofiarą i sprawcą przemocy domowej,
  • Specjalista BHP i Ochrony Środowiska,
  • Zarządzanie nieruchomościami,
  • Przyroda,
  • Doradztwo zawodowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz