piątek, 17 kwietnia 2015

Sukces toruńskiego naukowca

Prof. Krzysztof Frączek z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK został laureatem Nagrody im. Stefana Banacha, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.

W 1995 r. ukończył studia Toruń matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. W 1998 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską  „Własności spektralne układów dynamicznych” pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Lemańczyka.  W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych.

Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za rok 2014 toruński naukowiec otrzymał za cykl 15 prac z zakresu teorii ergodycznej i układów dynamicznych. Czternaście z nich zostało opublikowanych w prestiżowych czasopismach, takich jak Advances in Mathematics, Communications in Mathematical Physics, Inventiones Mathematicae, Mathematische Annalen, Proceedings of London Mathematical Society.

Nagroda im. Stefana Banacha jest jednym z najważniejszych wyróżnień w Polsce w dziedzinie matematyki. PTM przyznaje ją od 1946 r. za osiągnięcia w badaniach matematycznych, opublikowanych w formie książek lub prac naukowych.

Wręczenie nagrody prof. Frączkowi nastąpi podczas 6. Forum Matematyków Polskich, które między 7 a 12 września 2015 r. odbędzie się w Warszawie.
Profesor Krzysztof Frączek urodził się w 1971 r. w Toruniu. Jest absolwentem  klasy uniwersyteckiej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Już jako uczeń szkoły średniej osiągał sukcesy matematyczne, których zwieńczeniem było uczestnictwo w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Pekinie w 1990 r.
 

Prof. K. Frączek ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami matematycznymi, m.in.  Tel Aviv University, University of Bristol, Université d’Aix-Marseille, Université Lille 1, Université Paris 13, Universite de Rennes 1, Universite de Tours. Przebywał na rocznym stypendium  w Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical Physics
w Wiedniu. 

Zainteresowania naukowe prof. K. Frączka  koncentrują się wokół zagadnień asymptotycznych trajektorii układów dynamicznych zachowujących miarę. Zwykle dynamika takich trajektorii  jest chaotyczna i znalezienie elementów porządku w tym chaosie stanowi główne źródło inspiracji dla badań. Ostatnio uzyskane wyniki badań dotyczą zachowania  się trajektorii bilardowych w modelu fizycznym zwanym Ehrenfest wind-tree model oraz promieni światła w kratowym modelu soczewek Eatona. 

Prof. K. Frączek jest laureatem Stypendium Instytutu Matematycznego PAN, Stypendium Komitetu Badan Naukowych oraz Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. naukowych studia Toruń Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz