czwartek, 2 kwietnia 2015

Przyszłościowe kierunki studiów

Polski rynek pracy nie jest łaskawy dla absolwentów szkół wyższych. Według danych GUS, obecnie stopa bezrobocia w Polsce wynosi około 12,5%.  Jak zatem zaplanować swoją ścieżkę kariery, żeby w przyszłości nie dołączyć do grona osób bezrobotnych?

Aby kariera zawodowa okazała się sukcesem, trzeba ją dokładnie zaplanować i konsekwentnie budować. Określenie zawodowej ścieżki wiąże się przede wszystkim z wyborem studiów. Jeśli właśnie zdałeś maturę albo chcesz zmienić zawód bądź podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dowiedz się, jacy specjaliści będą potrzebni w niedalekiej przyszłości na rynku pracy.

Wśród branż, które w najbliższej przyszłości oferować będą największe możliwości zatrudnienia, wielu ekspertów wskazuje m.in. centra usług wspólnych, rachunkowość, marketing, sprzedaż, HR i energetykę.  Co więcej, w cenie jest znajomość dodatkowego, poza angielskim, języka obcego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło  oficjalne wyniki tegorocznej rekrutacji na studia. Wynika z nich jasno, że królową nauk w Polsce jest bezapelacyjnie informatyka, którą chciałoby studiować 30 309 osób. Popularnością przestają się natomiast cieszyć kierunki społeczne i humanistyczne.

Najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 (według ogólnej liczby zgłoszonych kandydatów):
 • Informatyka - 30309
 • Prawo - 20418
 • Zarządzanie - 19158
 • Ekonomia - 16061
 • Budownictwo - 15982
 • Mechanika i budowa maszyn - 15178
 • Finanse i rachunkowość - 15014
 • Automatyka i robotyka - 14914
 • Psychologia - 14700
 • Pedagogika - 13443
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - 13295
 • Administracja - 11722
 • Biotechnologia - 10481
 • Gospodarka przestrzenna - 10327
 • Inżynieria środowiska – 10095

Jacy absolwenci znajdą zatrudnienie?

Tendencje na rynku pracy są zmienne, zależne bowiem od wielu czynników, np. rozwoju technologii. Eksperci na podstawie badań wyodrębnili konkretne trendy w kierunkach zmian wymagań firm, dotyczących wykształcenia i kompetencji pracowników w perspektywie najbliższych lat. W badaniach przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości wyróżniono kluczowe typy kwalifikacji pracowników za 5 lat:
 • techniczne (np. technika, elektronika, przemysł, budownictwo),
 • ekonomiczne (np. ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość),
 • prawniczo-administracyjne,
 • ścisłe (np. fizyka, matematyka, statystyka, informatyka),
 • społeczne (np. psychologia, socjologia, nauki polityczne),
 • przyrodnicze (np. biologia, chemia).

W badaniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wyodrębniono również kierunki zmian wymagań pracodawców w zakresie kwalifikacji pracowników:
 • Rozszerzanie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami rynku.
 • Dalsza specjalizacja pracowników pozwalająca np.: na obsługę urządzeń, co wiąże się z rozwojem technologicznym.
 • Wzrost elastyczności i kreatywności rozumianych jako możliwość wyjścia poza obszar odpowiedzialności pracownika.

Zaprezentowane statystyki i badania ukazują jedynie tendencje, które panują w polskiej edukacji.  Skorzystaj n nich mądrze i wybierz kierunek studiów, który najbardziej odpowiada  twoim preferencjom, ale także taki, który wpisuje się w obowiąjące trendy i zapotrzebowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz