piątek, 24 kwietnia 2015

OWOCNY WZROST

Wart ponad 14 mln zł projekt WZROST, realizowany od 2010 r. przez UMK, jest już na finiszu. 29 kwietnia na Wydziale Matematyki i Informatyki zostanie podsumowane jedno z jego ostatnich działań, poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego.

Projekt WZROST (jego pełna nazwa to "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych") przygotowały i wspólnie prowadzą cztery wydziały: Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Jego celem jest poprawa potencjału naukowego UMK w budowie nowoczesnej oferty edukacyjnej w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych.
Beneficjentami projektu są pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci oraz absolwenci studiów rozpoczynający pracę naukową, którzy będą tę ofertę edukacyjną realizować.

W ramach projektu WZROST realizowanych było osiem zadań:

·         Interdyscyplinarne Studia Toruń Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
·         Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia – studia anglojęzyczne
·         Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia – zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
·         Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
·         Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka – studia Toruń niestacjonarne
·         Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
·         Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
·         Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych

29 kwietnia o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej WMiI UMK (ul. Chopina 12/18) rozpocznie się seminarium „Wzmacnianie potencjału dydaktycznego UMK: wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”.
Podczas seminarium zaprezentowane zostaną autorskie materiały wykładowców UMK stworzone w trakcie kursów realizowanych w projekcie WZROST - Nowoczesne Metody Nauczania. Były one poświęcone takim zagadnieniom jak: tworzenie multimedialnych prezentacji komputerowych i kursów e-learningowych na platformie Moodle, wykorzystanie telewizji internetowej w dydaktyce, praca z dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych, a także aspekty prawne tego typu działań.
Odbyły się również szkolenia specjalistyczne m.in. z pracy z grafiką cyfrową, animacjami komputerowymi czy z zakresu chemii obliczeniowej i modelowania molekularnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz