czwartek, 8 stycznia 2015

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach została utworzona przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 85 na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 1996 r.

WSBiF w Katowicach kształci studentów w ramach 3-letnich (6 semestrów) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dwóch kierunkach studiów: bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości. Absolwenci studiów licencjackich Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych oraz tytuł licencjata.

WSBiF wciąż poszerza swoją ofertę edukacyjną na potrzeby szybko zmieniającego się otoczenia, a przede wszystkim zmieniającego się rynku pracy, stwarzając wiele możliwości dla przyszłych studentów. Kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Śląskiego oraz doświadczeni praktycy bankowi i finansiści.

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach prowadzi również STUDIA PODYPLOMOWE

MISJA UCZELNI

Misją Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach jest:
  • być szkołą elitarną, w której student nie jest anonimowy
  • kształcić absolwentów przygotowanych do podjęcia pracy nie tylko w bankach, ale w instytucjach finansowych mogących przyczynić się do rozwoju sektora usług finansowych
  • wpajać zasady etyki zawodowej, aby przyszli absolwenci stanowili kadrę nie tylko o wysokich kwalifikacjach, ale również kierującą się zasadami postępowania etycznego
  • podejmować przedsięwzięcia na rzecz integracji środowiska akademickiego

BAZA DYDAKTYCZNA

Jednym z najważniejszych celów Uczelnie Katowice jest zapewnienie studentom warunków ułatwiających studiowanie. Pierwszym etapem na drodze do urzeczywistnienia tego celu była koncepcja WSBiF jako uczelni funkcjonującej w obrębie jednego obiektu. Na jego przestrzeni zlokalizowano wszystkie sale wykładowe, seminaryjne, pracownie komputerowe, bibliotekę, poligrafię, gastronomię oraz komórki organizacyjne uczelnie Katowice.

Uczelnia posiada odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych studiujących na uczelni a mianowicie: podjazd przy wejściu do uczelni, podjazd wewnątrz uczelni oraz windę.

Zdobytą na wykładach i ćwiczeniach wiedzę studenci mogą poszerzyć i utrwalić korzystając z fachowej literatury, systematycznie gromadzonej w bibliotece uczelnianej. Biblioteka WSBiF może poszczycić się znacznym księgozbiorem. Uzupełnienie biblioteki stanowi poligrafia WSBiF. Nowocześnie wyposażona w wielonakładowe maszyny kserograficzne i cyfrowe - świadczy usługi studentom.

Budynek znajduje się w centrum Katowic w bezpośredniej bliskości przystanków autobusowych, w niewielkiej odległości od Dworca PKP i tras tramwajowych. Bliskość centrum stanowi ogromny atut, zwłaszcza dla studentów mieszkających w innych miastach i korzystających z komunikacji publicznej. Jednocześnie obiekt położony jest dogodnie dla osób dojeżdżających na uczelnię samochodami. Wokół budynku znajduje się 50 miejsc parkingowych położonych poza sferą płatnego parkowania.

CERTYFIKAT

Uczelni przyznano certyfikat „Wiarygodnej Szkoły” na rok akademicki 20011/2012, który potwierdza dbałość o wysoki standard nauczania i komfort nauki, a także prawne podstawy funkcjonowania Uczelni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz