środa, 14 stycznia 2015

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie  jest państwową, akademicką szkołą wyższą działającą od 1951 roku.  Jest wojskowo-cywilną uczelnią politechniczną, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.

Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań wobec resortu obrony narodowej. Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, stopnia naukowego doktora.

W ofercie dydaktycznej WAT znajduje się: studia Warszawa wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie/licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe.

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim. W czasie studiów podchorążowie otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe.

Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na piętnastu kierunkach. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia Warszawa niestacjonarne - płatne. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustalane są decyzją Rektora przed rozpoczęciem rekrutacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz