środa, 21 stycznia 2015

Skandynawistyka – nowy kierunek w WSE!

Języki skandynawskie są często określane mianem przyszłościowych. Od nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera będzie można studia Kraków właśnie Skandynawistykę – studia filologiczno - biznesowe. To stacjonarne studia pierwszego stopnia profesjonalnie kształtujące kompetencje filologiczne i biznesowe.Języki norweski i szwedzki wdarły się przebojem na listy najchętniej wybieranych języków przez Polaków, a otwarcie skandynawskiego rynku pracy tylko zwiększyło to zainteresowanie. Również firmy skandynawskie chętnie podejmują inwestycje w Polsce stwarzając duże możliwości na rynku pracy dla Polaków, a szczególnie dla absolwentów także w obszarze współpracy outsourcingowej.Kierunek Skandynawistyka -  studia filologiczno – biznesowe wyróżnia praktyczna forma zajęć - laboratoria, ćwiczenia i konwersatoria, aktywne metody dydaktyczne, intensywna nauka języków obcych oraz rozwój kompetencji pracy zespołowej.O wyjątkowości programu przekonuje sam prodziekan ds. kierunku Filologia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera dr Mariusz Trawiński - Takie połączenie kompetencji językowych i biznesowych znacząco podwyższa konkurencyjność absolwenta skandynawistyki na rynku pracy, który obecnie wymaga nie tylko znajomości dwóch języków, ale również umiejętności wykorzystania ich w komunikacji biznesowej.


Z kolei na norweskiej specjalności studenci będą intensywnie uczyć się języka angielskiego i norweskiego, poznawać specyfikę współczesnego społeczeństwa norweskiego, uwzględniając  życie codzienne oraz kulturę, a także zyskają wiedzę na temat polsko – norweskiej współpracy gospodarczej.
Taki zestaw kompetencji i umiejętności absolwenta każdej ze specjalności jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia rynku pracy.


W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: szwedzka i norweska. Szwedzka  skupia się na Szwecji i wszystkich obszarach jej funkcjonowania i rozwoju – począwszy od sfery gospodarczej, przez polityczną, społeczną po kulturową. Przybliża również współpracę na różnych płaszczyznach między Polską i Szwecją.  Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy jest znajomość języka szwedzkiego oraz angielskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz