poniedziałek, 26 stycznia 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoninieDlaczego warto u nas studiować?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie działa od roku akademickiego 1998/1999. Należy więc do grona najstarszych PWSZ-tów w Polsce. Studia stacjonarne są w PWSZ bezpłatne. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata, a w przypadku kierunków technicznych – inżyniera, co daje wykształcenie wyższe I stopnia i stanowi podstawę do podjęcia studiów II stopnia – magisterskich.

Od tego roku akademickiego na uczelni działają 3 wydziały: Mechaniki i Budowy Maszyn, Społeczno-Humanistyczny oraz Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, a w ich ramach 11 katedr, 13 kierunków, 37 specjalności.

Od dwóch lat nasi studenci korzystają z elektronicznych indeksów (na uczelni działa bezprzewodowy internet). Każdy ma indywidualne konto na portalu eOrdo Omnis, dzięki czemu może monitorować swoje osiągnięcia, opłaty za studia Konin oraz świadczone usługi edukacyjne, stypendia. Tą drogą może również kontaktować się ze swoim dziekanatem.

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do wysokiej jakości kształcenia, stale wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną. Uruchamia nowe kierunki, nowe studia Konin podyplomowe oraz modyfikuje programy kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy. Od tego roku akademickiego kształci na trzech nowych kierunkach licencjackich: bezpieczeństwie wewnętrznym, dietetyce i logistyce. Od przyszłego roku planuje uruchomienie studiów II stopnia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim oraz filologia germańska z językiem angielskim.

PWSZ w Koninie zainicjowała projekty wykraczające poza program kształcenia. Są to Akademia Młodej Przedsiębiorczości, Akademia Praktyków Biznesu i Akademia Młodego Studenta. Uczelnia jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Są więc podjazdy dla wózków do wszystkich budynków uczelni, specjalne windy i sanitariaty. W Bibliotece Uczelnianej zorganizowano stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących. W marcu 2014 uczelnia uruchomiła nowoczesną, zgodną z europejskimi standardami wersję uczelnianego serwisu internetowego. Zastosowane mechanizmy ułatwiają dotarcie do informacji nie tylko osobom niedowidzącym, ale także z niesprawnością ruchową oraz niewidomym (z wykorzystaniem standardowych czytników do stron WWW)


PWSZ ma też platformę e-learningową, na której uruchomiono 24 kursy dla studentów. Ten rodzaj komunikacji zapewnia lepszy kontakt pomiędzy wykładowcami a studentami i zwiększa efektywność kształcenia. 20 innych kursów czeka na uruchomienie.


Od września 2012 r. na Uczelni działa pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, który powołuje asystentów. Ich zadaniem jest przede wszystkim utrzymywanie indywidualnego kontaktu z „podopiecznym”. PWSZ jest beneficjentem unijnego programu edukacyjnego Erasmus. Partnerami jest ponad 40 uczelni z Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch. Poza Erasmusem uczelnia współpracuje także z uczelniami z Cypru, Portugalii Rosji, Turcji, Ukrainy i Włoch.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie to największa publiczna uczelnia z 16-letnim doświadczeniem na konińskim rynku edukacyjnym. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Prowadzi kierunki o profilu praktycznym, dlatego współpracuje z przedsiębiorcami, administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi. Na uczelni działa kilkanaście studenckich kół naukowych

Kampus uczelni mieści się w trzech kompleksach budynków, które mają kilkadziesiąt dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych i technicznych. Do dyspozycji studentów są dwa akademiki z komfortowo urządzonymi pokojami dla 220 osób w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych.

.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz