piątek, 23 stycznia 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach to uczelnia Skierniewice państwowa, kształcąca obecnie około 1100 studentów, przygotowująca do uzyskania dyplomu licencjata i inżyniera, prowadząca studia Skierniewice I stopnia stacjonarne (studia bezpłatne) oraz niestacjonarne (studia płatne). Po ukończeniu studiów, studenci PWSZ nie mają trudności z kontynuacją nauki na studiach II stopnia – magisterskich, ponieważ: program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które obowiązują na wszystkich uczelniach państwowych, z uniwersytetami włącznie, uczelnia posiada bardzo dobrą kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach naukowych, przyjazną studentom oraz PWSZ w Skierniewicach podpisała umowy patronackie z Uniwersytetem Łódzkim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniką Łódzką  zgodnie z którymi absolwenci mogą kontynuować naukę na poziomie magisterskim w wymienionych Uczelniach.

Programy studenckie
  • Współpraca z University of Huddersfield w Anglii
  • W 2008 roku PWSZ w Skierniewicach podpisała porozumienie o współpracy z Business School University of Huddersfield w Anglii. Jest to państwowa szkoła wyższa, w której studenci PWSZ w Skierniewicach po ukończeniu drugiego roku studiów lub absolwenci uczelni, mają szansę podjęcia rocznych studiów w Anglii i zdobycia tytułu licencjata tamtejszej uczelni
  • Biuro Karier
  • Akademicki Związek Sportowy


Uczelnia dba o to, aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki do nauki. Dzięki dobrej współpracy z samorządem miasta Skierniewic Uczelnia posiada trzy duże budynki, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z wygodnymi salami dydaktycznymi, wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, salami informatycznymi, z dostępem do Internetu, laboratoriami, samoobsługowym kserografem, biblioteką, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w obiekcie głównym przy ul. Batorego 64C.


Najważniejsze atuty PWSZ w Skierniewicach:

1. Możliwość podjęcia bezpłatnych studiów w uczelni publicznej dla młodzieży ze środowisk niezamożnych
2. Przygotowanie studentów, w sposób profesjonalny do wykonywania szerokiej gamy zawodów, określonych kierunkami kształcenia; jednocześnie poziom zdobytej wiedzy pozwala na kontynuację nauki na poziomie II - magisterskim i III- doktorskim, w przygotowanych do tego instytucjach
3. Integrowanie, jako szkoła środowiskowa stwarzająca szansę zdobycia wyższego wykształcenia I stopnia, na dobrym poziomie dla młodzieży z rejonu skierniewickiego, środowiska edukacyjnego i lokalnego poprzez organizowane różnorodne przedsięwzięcia, na przykład konkurs poetycki, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lub kursy/warsztaty dla licealistów
4. Szkoła przyjazna młodzieży, dla której kształcenie, rozwój i wychowanie obywatelskie jest celem nadrzędnym. Poza wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, studentom wpaja się zasady samorządności i współdziałania, przedsiębiorczości i zespołowości w podejmowanych działaniach. Pomagają w tym dobre relacje pomiędzy studentami a kadrą dydaktyczną, co potwierdzają informacje zwrotne zbierane od studentów.


Aby dać większe możliwości studentom w poszukiwaniu pracy, po zakończonych studiach, PWSZ utworzyła Biuro Karier, z którym, z jednej strony, współpracuje doświadczony dydaktyk z drugiej strony Biuro podjęło współpracę z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach oraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz