czwartek, 27 listopada 2014

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w SzczecinieWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od 19 lat. Ukończyło ją 5000 studentów. Są wśród nich osoby ze wszystkich środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej. Studiują u nas zarówno osoby bezpośrednio po uzyskaniu matury, jak i osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Nigdy nie jest za późno na zdobycie wyższego wykształcenia.

Studia administracyjne dają uniwersalne i przydatne na rynku pracy wykształcenie oraz umiejętności. Dyplom licencjata naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Możesz również podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności możesz również wykorzystać zakładając własną działalność gospodarczą (przecież dysponujesz niezbędną wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego, finansowego). Studiując masz duży wpływ na ostateczny kształt swojego programu studiów – wybierasz jedną z dostępnych w Uczelni specjalności (administracja publiczna, administracja wymiaru sprawiedliwości, rachunkowość i skarbowość podatkowa oraz od roku akademickiego 2013/2014 - cztery nowe specjalizacje: adminsitracja i zarządzanie służbą zdrowia, administracja ochrony środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również bezpieczeństwo i porządek publiczny). Dzięki opiniom studentów i absolwentów stale unowocześniamy programy nauczania. Mamy w Uczelni nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, w tym symulator e-urzędu.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów. Uchwałą Nr 1016/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „Administracja” prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji Publicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia przyznano naszej Uczelni OCENĘ POZYTYWNĄ na maksymalny okres. Zdecydowały o tym atrakcyjne programy studiów, wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, dobre warunki studiowania i opinie samych studentów.

Zachowujemy wysoką jakość kształcenia. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych profesorów, uznanych specjalistów w swoich dziedzinach i praktyków. W Uczelni dokładamy wszelkich starań, aby relacje były kształtowane partnersko. Zapewnia to przejrzysty regulamin studiowania, a miłą i fachową obsługę administracyjną studentów budują wszyscy pracownicy Uczelni. Pielęgnowane są różne formy demokracji studenckiej, aktywnie funkcjonuje samorząd studencki, przedstawiciele studentów obecni są w Senacie Uczelni oraz w różnych komisjach, w których podejmowane są ważne decyzje o sprawach studenckich. Wydawana jest również gazeta studencka. Organizujemy praktyki studenckie w kraju i za granicą.

Od wielu lat w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie działa aktywnie Biuro Karier, pomagając studentom i absolwentom naszej Uczelni w odnalezieniu się na rynku pracy (organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje; pośredniczy w kontaktach między pracodawcą i szukającym pracy; wyszukuje oferty pracy, organizuje praktyki i staże).

Dzięki wieloletniej partnerskiej współpracy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwenci naszej Uczelni mogą kontynuować studia administracyjne na poziomie magisterskim (dwuletnie studia uzupełniające). Ukończenie studiów administracyjnych w naszej Uczelni umożliwia również podjęcie studiów magisterskich na innych kierunkach, np. na ekonomii, bezpieczeństwie wewnętrznym, politologii, europeistyce, stosunkach międzynarodowych oraz wielu innych, równie atrakcyjnych.

Kończąc studia licencjackie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej możesz od razu kontynuować naukę na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni. Proponujemy ponad 30 rodzajów studiów podyplomowych i specjalistycznych, w tym: zamówienia publiczne, kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w służbach publicznych, organizacja i zarządzanie oświatą, organizacja i administrowanie pomocą społeczną, służba cywilna, zarządzanie funduszami europejskimi, prawo podatkowe.

WSAP to uczelnia Szczecin:
 • nastawiona na przyszłość
 • nowoczesna
 • przyjazna
 • kameralna

Dlaczego warto u nas studiować?
 • zatrudniamy wykwalifikowana kadrę naukowa
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • brak wpisowego
 • student może liczyć na pomoc finansową
 • oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • nasi absolwenci od lat zdobywają uznanie pracodawców jako fachowcy z zakresu administracji, dzięki temu łatwiej znajdują zatrudnienie
 • jesteśmy uczelnią stabilna i wiarygodną
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów licencjackich) uatrakcyjniających naszych absolwentów na rynku pracy
 • studenci w czasie studiów mogą uczestniczyć w studenckiej wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus (uczelnie Szczecin partnerskie w Niemczech)

Możliwości zatrudnienia:
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • urzędy skarbowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Studia administracyjne to:
 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych

We WSAP proponujemy:
 • studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
 • studia niestacjonarne (zaoczne): zajęcia w piątki, soboty i niedzielę do godz. 15.00)

Pracujesz i studiujesz?

Studia – to inwestycja. Zainwestuj w studia w WSAP – w zamian otrzymasz wysoka jakość kształcenia, dobre warunki do studiowania; przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w administracji publicznej

Studiując niestacjonarnie dostajesz tę samą wiedzę co studenci dzienni!

Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, dzięki czemu możesz wykorzystać swój cenny czas na zdobywanie doświadczeń zawodowych
Położenie siedziby Uczelni w dobrym punkcie komunikacyjnym
Studia w przyjaznych i kameralnych warunkach Biuro Obsługi Studentów (Dziekanat) czynne w czasie zjazdów i popołudniami w ciągu tygodnia (Dzięki temu od ręki student może załatwić różne sprawy)
Gwarantowane stałe czesne przez cały okres studiów

Programy studenckie
Szeroki system stypendialny

W WSAP system stypendialny obejmuje stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi Możesz ubiegać się o te same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni publicznych. Program praktyk dla wszystkich studentów!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz