wtorek, 18 listopada 2014

ATENEUM Szkoła Wyższa w GdańskuGymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. W źródłach ówczesnych czytamy często: rector Athenaei Gedanensis, professor Athenaei Gedanensis, czytamy o uroczystościach organizowanych in Auditorio Athenaei Maximo, wreszcie dowiadujemy się o drukarzach i wydawcach działających na rzecz Rady Miasta i Gimnazjum, obdarzanych tytułem Senatus et Athenaei Typographus. Gdańszczanie wyrażali w ten sposób szacunek tym wszystkim, którzy kształtowali oblicze nauki i kultury ich miasta, którzy tworzyli uczelnie Gdańsk ciesząca się uznaniem w Europie.
Określając Gimnazjum Gdańskie mianem Ateneum przywoływali nazwę uczelnie Gdańsk sprzed stuleci – założonej w 135 roku w starożytnym Rzymie przez cesarza Hadriana, w której wykładano filozofię, retorykę, gramatykę i prawo.
Obecnie Ateneum-Szkoła Wyższa oferuje studentom studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach filologii (angielskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej) oraz pedagogiki, dziennikarstwa oraz europeistyki.
Pośród gdańskich uczelni wyróżnia nas uruchomiony w 2014 roku kierunek obsługi ruchu lotniczego. Ateneum-Szkoła Wyższa prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy językowe dla dzieci i dorosłych.

Struktura Uczelni

W Ateneum - Szkole Wyższej istnieją trzy Wydziały:

 • Wydział Studiów Edukacyjnych (prowadzi kierunki pedagogika oraz nauki o rodzinie)
 • Katedra Pedagogiki Społecznej i Dydaktyki
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
 • Katedra Nauki o Rodzinie
 • Katedra Organizacji i Zarządzania Oświatą

 • Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa (prowadzi kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz europeistyka)
 • Katedra Europeistyki
 • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji

 • Wydział Neofilologii (prowadzi kierunki filologia angielska, hiszpańska oraz włoska)
 • Katedra Filologii Angielskiej
 • Katedra Filologii Hiszpańskiej
 • Katedra Filologii Włoskiej

oraz Jednostki Międzywydziałowe:
 • Studium Języków Obcych
 • British Council Examination Centre
 • Biblioteka
 • Dział Nauki i Wydawnictw
 • Praktyki zawodowe
 • Studium Wychowania Fizycznego

W Uczelni funkcjonują również:
 • Samorząd Studencki
 • Klub Uczelniany AZS Ateneum
 • Centrum Aktywności Profesjonalnej
 • Pryzmat Studencki - Gazeta Internetowa
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Studia podyplomowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz