poniedziałek, 9 czerwca 2014

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w LublinieUczelnia powstała z myślą o chcących realizować swoje cele zawodowe oraz pasje. Kształcimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Dysponujemy aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii oraz geografii i informatyki. Na terenie uczelnie Lublin znajdują się sale rekreacyjne (siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych). Nasi studenci mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hali do gier sportowych. Posiadamy sieć komputerową ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, opartą na najnowocześniejszych systemach. Dostęp do Internetu możliwy jest z dowolnego miejsca w budynku szkoły. Część pomieszczeń posiada klimatyzację i monitoring.
Studenci mają możliwość szkolenia i wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Piotrawinie nad Wisłą. Mogą też poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania poprzez różne kursy, Koła Naukowe WSSP oraz Klub Turystyki Aktywnej. Na Uczelni działa również klub AZS m.in. z drużyną piłki ręcznej kobiet – Akademickim Mistrzem Europy.
Posiadamy rozszerzoną Kartę Uczelnie Lublin Erasmusa uprawniającą szkołę do wymiany międzynarodowej, dzięki której student może kontynuować naukę na dowolnie wybranej przez siebie uczelni. Nauka ta jest wówczas finansowana ze środków unijnych.
Szkoła jest położona przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi. Parking Uczelni może pomieścić około 120 pojazdów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz