poniedziałek, 30 czerwca 2014

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie jest jedyną cywilną uczelnie Warszawa, kompleksowo podejmującą sprawy bezpieczeństwa, ochrony i obronności - otwartą zarówno na potrzeby edukacyjne służb mundurowych, jak i młodych ludzi - szukających swego miejsca w dorosłym i zawodowym życiu. Szkoła przygotowuje do pracy w służbach mundurowych, profesjonalnych firmach ochrony, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka w WSBiO trwa 6 semestrów (studia stacjonarne i niestacjonarne) i kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują wyższe wykształcenie i tytuł licencjata w zakresie kierunku: Administracja, i Bezpieczeństwo Narodowe.

W uczelnie Warszawa działa Biuro Karier świadczące pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej studentów.
Uczelnia organizuje konferencje naukowe stanowiące forum wymiany poglądów na płaszczyźnie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Uczelnia współpracuje z uczelniami zagranicznymi (Słowacja, Czechy, Ukraina) oraz Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.
Siedziba uczelni znajduje się w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, część zajęć odbywa się jednak również na Mokotowie (ul. Sandomierska 12) oraz w pobliżu głównej siedziby uczelni (ul. Felińskiego 15).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz