środa, 4 czerwca 2014

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu powstała 1 czerwca 2001 roku. Uczelnia stawia sobie za cel upowszechnianie twórczej postawy wśród studiującej młodzieży. Aktywność człowieka jest podstawą zmiany mentalności: "biernej postawy wobec rzeczywistości". Poprzez to działanie Uczelnia sprzyja samozatrudnieniu, a więc tworzeniu nowych miejsc pracy, co pozwoli na odejście od dominującego modelu pracownika najemnego. Uczelnia w Tarnobrzegu stwarza dogodne warunki do uzyskania wyższego wykształcenia, a tym samym ułatwia skuteczniejsze poszukiwanie własnego miejsca na wymagającym rynku pracy.
W Uczelnie Tarnobrzeg są zatrudnieni profesorowie z renomowanych ośrodków akademickich. Młoda kadra dydaktyczna Uczelni doskonali swoje umiejętności dydaktyczne uzyskując coraz to wyższe stopnie naukowe oraz uczestnicząc w konferencjach naukowych. Uczelnia w Tarnobrzegu organizuje również własne cykliczne konferencje naukowe, w których udział biorą wybitni znawcy dyskutowanej na nich problematyki. Materiały pokonferencyjne, a także prace naukowe pracowników Uczelni, są publikowane przez Wydawnictwo Uczelniane. W szerszym zakresie są podejmowane badania dotyczące subregionu tarnobrzeskiego w aspekcie społecznym, kulturowym i ekonomicznym.
Realizacja planów studiów zgodna ze standardami kształcenia jest uzupełniana praktykami zawodowymi, które służą studentom w poznaniu specyfiki przyszłej pracy zawodowej. Biuro Karier poprzez doradztwo, udzielanie informacji pomaga studentom w wyborze drogi zawodowej.
Uczelnia posiada własną infrastrukturę administracyjno-dydaktyczną, w tym nowy budynek dydaktyczny przy ulicy Wyszyńskiego. Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości systemy audiowizualne. Własna biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, obejmującym pozycje przede wszystkim z zakresu pedagogiki, pomocy społecznej, psychologii, zarządzania, rachunkowości, ekonomii, marketingu, socjologii, filozofii, prawa, matematyki. W zbiorach tych znajdują się również specjalistyczne czasopisma krajowe i zagraniczne. Biblioteka funkcjonuje na bazie systemu bibliotecznego. Studenci mają możliwość korzystania z katalogu bibliotecznego oraz składania zamówień poprzez Internet.
Uczelnie Tarnobrzeg oferują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pomoc materialną w postaci stypendiów: naukowych, socjalnych, mieszkaniowych, na wyżywienie oraz zapomóg. Istnieje możliwość poszerzania zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych. Istotnym przejawem aktywności studenckiej jest działalność kół naukowych, Samorządu Studenckiego oraz Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w interesujących wydarzeniach naukowych i kulturalnych. Ważnym składnikiem życia akademickiego są organizowane ekspozycje dzieł sztuki.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zapewnia życzliwą i kompetentną obsługę. Pracownicy służą zawsze pomocą i rzetelną informacją.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz